Informační a kulturní centrum
Hellichova 1, Praha 1

TEL.: +420 257 011 099 (nové číslo)
FAX: +420 257 327 720
E-MAIL: jicc@ph.mofa.go.jp

Otevírací doba

po〜pá
*Mimo dny, kdy je zavřeno Velvyslanectví Japonska v ČR. Více informace.
9.00–12.30, 13.30–16.30

Žádost o čestnou záštitu

Udělení čestné záštity Velvyslanectví Japonska v České republice

Velvyslanectví Japonska v ČR přiděluje čestnou záštitu projektům, které pořádají veřejně prospěšné a neziskové organizace, a které se vztahují k prezentaci Japonska či podporují mezinárodní spolupráci.

V případě zájmu získání čestné záštity Velvyslanectví Japonska v ČR se řiďte instrukcemi k přihlášce a o potřebné formuláře si zažádejte na kontaktní adrese uvedené v kontaktech, kam můžete směřovat i případné dotazy. Termín odevzdání žádosti o čestnou záštitu je měsíc a půl před očekávaným začátkem projektu (počátkem projektu je i den natisknutí letáků či začátek PR aktivit na webových stránkách apod.). Žádáme vás o dodání žádosti s dostatečným předstihem. Po odevzdání žádosti a náležitých dokumentů dojte k posouzení odevzdaného návrhu a následně ke sdělení o udělení či neudělení čestné záštity.

Bude-li záštita velvyslanectvím udělena, je po skončení projektu nutné odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu projektu a to do tří měsíců od jeho ukončení.

Dokumenty nutné k podání žádosti

  1. Přihláška a závazek
  2. Plán projektu
  3. Rozpočet projektu (příjmy i výdaje)
  4. Další dokumenty vztahující se k plánu projektu
  5. Dokument popisující hlavní aktivity žádající a pořádající organizace

Kontakt:jicc@ph.mofa.go.jp