Žádost o čestnou záštitu

2024/3/14
Pořadatelé nekomerčních kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí souvisejících s Japonskem a jeho kulturou mohou zažádat o čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska v České republice. Účelem záštity je především zvýšení prestiže dané události a její propagace. Udělení záštity není spojeno s žádnou finanční podporou ze strany velvyslanectví.
 
Pro získání záštity je nutné včas odevzdat přihlášku se všemi náležitostmi (viz níže), na základě které bude projekt posouzen. V případě udělení záštity může organizátor pro propagaci akce využívat logo velvyslanectví a velvyslanectví zároveň o akci informuje prostřednictvím svého newsletteru, webové stránky a Facebookového profilu.
 
Upozornění: Přihlášky od jednotlivců nejsou přijímány. (Přihlášku vždy musí podávat organizace.)
 
Způsob podání přihlášky
Přihlášku podávejte vždy s dostatečným předstihem, nejpozději měsíc a půl před plánovaným zahájením využití záštity (tzn. například tištění plakátů, uvedení loga velvyslanectví na webu apod.). V případě pozdější přihlášky či odevzdání nekompletní přihlášky velvyslanectví může žádost odmítnout.
 1. Pečlivě si pročtěte pokyny k žádosti o čestnou záštitu na webu Ministerstva zahraničních věcí Japonska a posuďte, zda vaše akce splňuje kritéria pro udělení záštity.
 2. Připravte všechny potřebné dokumenty a celou žádost odešlete e-mailem na adresu jicc@ph.mofa.go.jp. Formuláře je nutné vyplnit v anglickém jazyce.  

  Potřebné dokumenty:
  1. Pledge (Předepsaný formát)
  2. Outline (Předepsaný formát)
  3. Rozpočet akce (Formát volný, návrh formátu k dispozici mezi dokumenty ke stažení)
  4. Dokumenty blíže popisující akci (Obvykle se jedná o předpokládaný program akce, časový harmonogram, webovou stránku apod. V případě výstav je nutné odevzdat seznam vystavovaných děl. Formát volný.)
  5. Popis pořádající organizace (např. zakládající listiny včetně soupisu vedení, přehled dosavadní činnosti apod. Formát volný)
   • Tento popis nemusí odevzdávat organizace, které v posledních dvou letech již záštitu získaly
   
  Upozornění
  • Soubory k přihlášce zasílejte v libovolném běžně používaném formátu, ideálně například docx, xlsx, pdf apod.
  • Plánovaný rozpočet akce může být odevzdán v libovolném formátu (mezi formuláři je jeden návrh). Rozdíl příjmů a nákladů pro akci by měl být zpravidla roven nule (pravidlo o nekomerčnosti akcí). Ve formuláři Project Outline uveďte, jak bude naloženo s případným přebytkem či nedostatkem financí oproti plánovanému rozpočtu.
  • V případě, že soubory v příloze žádosti přesahují 10MB, je nutné rozdělit přílohy do více e-mailů, nebo zaslat přílohy přes online úložiště. E-maily s přílohou přes 10MB nelze doručit! V případě pochyb se na způsobu zaslání domluvte individuálně.
  • Případné zaslání přihlášky poštou konzultujte předem.
   
 3. Velvyslanectví Japonska si může pro účely posouzení přihlášky vyžádat dodatečné dokumenty. V případě odevzdání kompletní přihlášky je udělení záštity obvykle posouzeno v průběhu přibližně dvou týdnů. 

 4. Do tří měsíců po skončení akce je nutné dodat závěrečnou zprávu.  
  Náležitosti závěrečné zprávy:  
  1. Final report (Předepsaný formát)
  2. Skutečný rozpočet akce (Formát volný)
  3. Ukázka, jak bylo použito logo velvyslanectví (např. obrazové soubory plakátů, snímky webových stránek apod.)
 
 
Kontakt
 
Japonské informační a kulturní centrum (JICC): jicc@ph.mofa.go.jp