Informační a kulturní centrum
Hellichova 1, Praha 1

TEL.: +420 257 011 099
FAX: +420 257 327 720
E-MAIL: jicc@ph.mofa.go.jp

Otevírací doba

po〜pá
*Mimo dny, kdy je zavřeno Velvyslanectví Japonska v ČR. Více informace.
9.00–12.30, 13.30–16.30

Studium v Japonsku

Pro zájemce o studium v Japonsku

Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

Leták o studiu v Japonsku (2019)

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky japonské vlády ke studiu v Japonsku - Study in Japan: Comprehensive Guide
http://www.studyjapan.go.jp

Oficiální stránky JASSO Gateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/

Dům zahraniční spolupráce – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
http://www.dzs.cz

Japan Foundation – samostatná kulturní nadace japonského ministerstva zahraničních věcí
http://www.jpf.go.jp

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává následující stipendia japonské vlády, resp. Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a techniky (japonsky MONBUKAGAKUSHO, zkratka v angličtině MEXT).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ŽADATELE O STIPENDIA!!!
 • Uchazeči jsou povinni pořídit si KOPIE VŠECH ODEVZDÁVANÝCH DOKUMENTŮ.
 • Upozorňujeme, že nemůžeme vyjít uchazečům vstříc, pokud jde o TERMÍNY ZKOUŠEK. Všichni uchazeči o stejné stipendium musí podstoupit zkoušky ve stejný den a čas v místě určeném velvyslanectvím!
 • Apelujeme na uchazeče, aby PEČLIVĚ ČETLI všechny instrukce k danému stipendiu. Nedostatky v odevzdaných dokumentech komplikují zpracování a mohou vést k diskvalifikaci ještě před začátkem výběrového řízení!

(1) Stipendium pro studenty japanologických oborů („Japanese Studies Student“)

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT) vyhlásilo výběrové řízení na stipendium určené studentům japanologických oborů. První část výběrového řízení je organizována Velvyslanectvím Japonska v České republice. Po pečlivém přečtení podmínek odevzdejte předepsané dokumenty do Japonského informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v České republice, a to nejpozději do 5. 2. 2019 (úterý).

Toto stipendium je určeno studentům japanologických oborů, kteří mají zájem o
studium na japonské univerzitě s cílem zdokonalit se v japonštině a rozšířit si znalosti
o Japonsku a japonské kultuře.

Termín odevzdání přihlášek: Přihlášky doručte nejpozději do 5. 2. 2019 (úterý) na Velvyslanectví Japonska v České republice. (Příjem přihlášek byl ukončen)
Informace a dokumenty ke stažení:

Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications.html
(instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)
nebo na homepage MEXT:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1411370.htm
(instrukce, přihláška, seznam s programy jednotlivých univerzit)

Přihláška:

Dokumenty k odevzdání

 1. (1) Žádost o stipendium (1 originál)
  (2) Průkazová fotografie 1 ks
  (Fotografie nesmí být starší než půl roku, rozměry: 4,5x3,5cm, portrét obličeje, bez pokrývky hlavy. Na zadní stranu fotografie napište své jméno a národnost a nalepte ji do příslušného rámečku na přihlášce.)
 2. Žádost o umístění na konkrétní japonskou univerzitu – součást žádosti o
  stipendium (1 originál)
 3. Přepis dosavadních studijních výsledků potvrzený VŠ, na které uchazeč studuje (1 originál)
 4. Dokument, který potvrzuje, že délka uchazečem dosud absolvovaného studia japonštiny je nejméně jeden rok - předkládá se v případě, že délka studia japonštiny na vysoké škole je méně než jeden rok (1 originál)
 5. Potvrzení o studiu na VŠ (1 originál)
 6. Doporučující dopis od vyučujícího na VŠ (1 originál)
 7. Formulář lékařské prohlídky (1 originál)
 8. Výsledek zkoušky, který dokládá úroveň japonštiny - v případě, že ji uchazeč absolvoval (1 kopie)

Upozornění: Před odesláním se ujistěte, že jsou všechna místa ve formulářích vyplněna. Vytvořte si vlastní kopie odevzdávaných dokumentů. Je možné, že budeme požadovat dodatečné informace. Odevzdané dokumenty nevracíme.

Písemná zkouška:

Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou pozváni
k písemné zkoušce.

 • Termín: pátek 15. února 2019 v 15:00
 • Náplň zkoušky: test z japonštiny
 • Místo konání zkoušky: Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR / Palackého univerzita v Olomouci - Filozofická fakulta
Pohovor:

K pohovoru v japonštině budou přizváni uchazeči, kteří uspěli v písemném testu.

 • Místo konání: Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR, Praha
Jak se přihlásit:

Na stránkách „Study in Japan“ si stáhněte nebo v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR na místě vyzvedněte přihlašovací dokumenty, vyplňte je, připravte ostatní předepsané dokumenty a kompletní složku doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1 a na obálku napište „NIKKENSEI“.

Odkazy:

Další informace o studiu v Japonsku najdete na stránkách uvedených níže.


Průvodce studiem v Japonsku:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html(v japonštině)
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html(v angličtině)

(2) Postgraduální stipendium pro všechny obory (stáž „Research student“)

Stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 1,5 nebo 2 roky je určeno pro občany ČR, kteří mají zájem o studium na univerzitě v Japonsku, jsou v době nástupu na stáž absolventy vysokoškolského studia minimálně s titulem Bc. a splňují také všechny ostatní předepsané podmínky tohoto stipendia. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Velvyslanectví doporučí vybrané kandidáty na toto stipendium japonské vládě - jedná se o tzv. „Embassy Recommendation“.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZPRÁVY O POBYTU a přihlášky do výběrového řízení odevzdat do sídla MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1).


Absolventi zahraničních univerzit ve stejném termínu odevzdávají pouze složku s dokumenty předepsanými MEXT, a to přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).


Lékařské potvrzení – „Certificate of Health“ je možné odevzdat až po písemné zkoušce, ale musí být dodáno před pohovorem.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.


Žádáme uchazeče, aby si zhotovili kopie všech dokumentů, které budou odevzdávat. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!


Odevzdané dokumenty s výjimkou portfolií neúspěšných kandidátů s uměleckým zaměřením nevracíme.


Stipendium na stáže s nástupem v dubnu nebo v říjnu 2020
Termín pro odevzdání přihlášek: 29. května 2019 (středa) (Příjem přihlášek byl ukončen)
Termín písemné zkoušky 7. června 2019 (pátek) – čas bude přihlášeným uchazečům upřesněn
Podmínky a přihlášky:

Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html

Způsob podání přihlášky: Zasláním kompletní složky požadovaných dokumentů na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail: helena.cermakova@msmt.cz
Průběh výběrového
řízení:
V Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR se začátkem června koná písemná zkouška a s vybranými uchazeči v druhé polovině června tamtéž probíhají pohovory. Dokumenty kandidátů, které velvyslanectví doporučí japonské vládě, posoudí a o konečném výsledku, který bude oznámen přibližně v prosinci-únoru 2019/20, rozhodne MEXT.

(3) Stipendium pro studium vysoké školy v Japonsku (stáž „Undergraduate Students“)

Stipendium japonské vlády (MEXT) v délce vysokoškolského studia dle zvoleného oboru a případné intenzivní jazykové přípravy je určeno pro občany ČR, kteří mají zájem o studium na univerzitě v Japonsku, jsou v době nástupu na stáž absolventy středních škol a splňují také všechny ostatní předepsané podmínky tohoto stipendia. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Velvyslanectví doporučí vybrané kandidáty na toto stipendium japonské vládě - jedná se o tzv. „Embassy Recommendation“.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZPRÁVY O POBYTU a přihlášky do výběrového řízení odevzdat do sídla MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1).


Absolventi zahraničních univerzit ve stejném termínu odevzdávají pouze složku s dokumenty předepsanými MEXT, a to přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).


Lékařské potvrzení – „Certificate of Health“ je možné odevzdat až po písemné zkoušce, ale musí být dodáno před pohovorem.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.


Žádáme uchazeče, aby si zhotovili kopie všech dokumentů, které budou odevzdávat. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!


Odevzdané dokumenty s výjimkou portfolií neúspěšných kandidátů s uměleckým zaměřením nevracíme.


Stipendium na stáže s nástupem v dubnu nebo v říjnu 2020
Termín odevzdání přihlášek: 29. května 2019 (středa) (Příjem přihlášek byl ukončen)
Termín písemné zkoušky 7. června 2019 (pátek) – čas bude přihlášeným uchazečům upřesněn
Podmínky a přihlášky: Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_undergraduate.html
Způsob podání přihlášky: Zasláním kompletní složky požadovaných dokumentů na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail: helena.cermakova@msmt.cz
Průběh výběrového
řízení:
V Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR se začátkem června koná písemná zkouška a s vybranými uchazeči v druhé polovině června tamtéž probíhají pohovory. Dokumenty kandidátů, které velvyslanectví doporučí japonské vládě, posoudí a o konečném výsledku, který bude oznámen přibližně v prosinci-únoru 2019/20, rozhodne MEXT.

(4) MIRAI program

Tento program je určen pro vynikající mladé studenty vysokých škol. Vybraní kandidáti budou pozváni na týden do Japonska, kde absolvují program zaměřený na intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky. Z celkového počtu pěti skupin se České republiky týkají skupiny 2 a 3, viz níže. (V případě většího počtu uchazečů mohou být upřednostněni ti, kteří ještě nikdy Japonsko nenavštívili a ti, kteří se věnují studiu japonštiny.)
Pro přihlášení do programu je nutné pečlivě si přečíst podmínky na níže uvedeném odkazu, vyplnit online přihlášku a poté mailem odeslat motivační dopis (anglicky) a potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (anglicky nebo česky), viz instrukce níže.


Skupina 2

Datum konání:

27. listopadu (st) – 4. prosince (st) 2019

Zaměření:

politologie, bezpečnostní studia

Termín odevzdání přihlášek:

5. října 2019 (so)

Podmínky a online přihláška:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

Další dokumenty:

① Motivační dopis (1 strana A4 ve Wordu, anglicky)
② Potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (česky nebo anglicky)
Tyto dokumenty odešlete na adresu jicc@ph.mofa.go.jp (Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v České republice)


Skupina 3

Datum konání:

11. prosince (st) – 19. prosince (čt) 2019

Zaměření:

ekonomie, business

Termín odevzdání přihlášek:

15. října 2019 (út)

Podmínky a online přihláška:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

Další dokumenty:

① Motivační dopis (1 strana A4 ve Wordu, anglicky)
② Potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (česky nebo anglicky)
Tyto dokumenty odešlete na adresu jicc@ph.mofa.go.jp (Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v České republice)


Další informace o mezinárodní výměně

České vysokoškolské studentky navštívily Japonsko v rámci programu MIRAI

V rámci programu MIRAI pozvala japonská vláda v období od 8. do 15. září 70 vysokoškolských studentů z 39 zemí Evropy, Střední Asie a kavkazských republik do Japonska, aby zahraničním studentům přiblížila Japonsko a jeho kulturu.

Z České republiky se programu zúčastnily dvě vysokoškolské studentky, které měly možnost navštívit Tokio, Hirošimu a Kjóto. Zúčastnily se exkurze v japonské společnosti, mohly poznat tradiční japonské umění, navštívily univerzitu Waseda, kde si vyslechly přednášku a zúčastnily se diskuze s místními studenty.

対日理解促進交流プログラム