Informační a kulturní centrum
Hellichova 1, Praha 1

TEL.: +420 257 011 099
FAX: +420 257 327 720
E-MAIL: jicc@ph.mofa.go.jp

Otevírací doba

po〜pá
*Mimo dny, kdy je zavřeno Velvyslanectví Japonska v ČR. Více informace.
9.00–12.30, 13.30–16.30

Studium v Japonsku

Pro zájemce o studium v Japonsku

Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

Leták o studiu v Japonsku (2019)

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky japonské vlády ke studiu v Japonsku - Study in Japan: Comprehensive Guide
https://www.studyinjapan.go.jp/en/

Oficiální stránky JASSO Gateway to Study in Japan
https://www.jasso.go.jp/en/

Dům zahraniční spolupráce – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
http://www.dzs.cz

Japan Foundation – samostatná kulturní nadace japonského ministerstva zahraničních věcí
http://www.jpf.go.jp

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává následující stipendia japonské vlády, resp. Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a techniky (japonsky MONBUKAGAKUSHO, zkratka v angličtině MEXT).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ŽADATELE O STIPENDIA!!!
  • Uchazeči jsou povinni pořídit si KOPIE VŠECH ODEVZDÁVANÝCH DOKUMENTŮ.
  • Upozorňujeme, že nemůžeme vyjít uchazečům vstříc, pokud jde o TERMÍNY ZKOUŠEK. Všichni uchazeči o stejné stipendium musí podstoupit zkoušky ve stejný den a čas v místě určeném velvyslanectvím!
  • Apelujeme na uchazeče, aby PEČLIVĚ ČETLI všechny instrukce k danému stipendiu. Nedostatky v odevzdaných dokumentech komplikují zpracování a mohou vést k diskvalifikaci ještě před začátkem výběrového řízení!

(1) Stipendium pro studenty japanologických oborů („Japanese Studies Student“)

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT) vyhlásilo výběrové řízení na stipendium určené studentům japanologických oborů. První část výběrového řízení je organizována Velvyslanectvím Japonska v České republice. Po pečlivém přečtení podmínek odevzdejte předepsané dokumenty do Japonského informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v České republice, a to nejpozději do 5. 2. 2020 (středa).

Toto stipendium je určeno studentům japanologických oborů, kteří mají zájem o
studium na japonské univerzitě s cílem zdokonalit se v japonštině a rozšířit si znalosti
o Japonsku a japonské kultuře.

Termín odevzdání přihlášek: Přihlášky doručte nejpozději do 5. 2. 2020 (středa) na Velvyslanectví Japonska v České republice. (Příjem přihlášek ukončen)
Informace a dokumenty ke stažení:

Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu):
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_japanese.html

Upozornění: Před odesláním se ujistěte, že jsou všechna místa ve formulářích vyplněna. Vytvořte si vlastní kopie odevzdávaných dokumentů. Odevzdané dokumenty nevracíme.

Písemná zkouška:

Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou pozváni k písemné zkoušce.

Termín: pátek 14. února 2020 ve 14:00

Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny)

Pohovor:

K pohovoru v japonštině budou přizváni uchazeči, kteří uspěli v písemném testu.

Místo konání: Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR, Praha

Termín konání: 2. polovina února

Jak se přihlásit:

Na stránkách „Study in Japan“ si stáhněte nebo v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR na místě vyzvedněte přihlašovací dokumenty, vyplňte je, připravte ostatní předepsané dokumenty a kompletní složku doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1 a na obálku napište „NIKKENSEI“.

(2) Postgraduální stipendium pro všechny obory (stáž „Research student“)

Stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 1,5 nebo 2 roky je určeno pro občany ČR, kteří mají zájem o studium na univerzitě v Japonsku, jsou v době nástupu na stáž absolventy vysokoškolského studia minimálně s titulem Bc. a splňují také všechny ostatní předepsané podmínky tohoto stipendia. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Velvyslanectví doporučí vybrané kandidáty na toto stipendium japonské vládě - jedná se o tzv. „Embassy Recommendation“.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ a přihlášky do výběrového řízení odevzdat do sídla MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) do 26. června 2020.


Absolventi zahraničních univerzit ve stejném termínu odevzdávají pouze složku s dokumenty předepsanými MEXT, a to přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).


Lékařské potvrzení (Certificate of Health) dokazující dobrý zdravotní stav je možné odevzdat i později, nejdéle pak po případném úspěchu v prvním kole výběrového řízení (tj. po úspěšném absolvování pohovoru). Pokud má uchazeč v plánu odevzdat tento dokument později, musí k přihlášce přiložit písemné odůvodnění pozdějšího odevzdání.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.


Žádáme uchazeče, aby si zhotovili kopie všech dokumentů, které budou odevzdávat. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!


Odevzdané dokumenty s výjimkou portfolií neúspěšných kandidátů s uměleckým zaměřením nevracíme.


Stipendium na stáže s nástupem v září nebo v říjnu 2021
Termín pro odevzdání přihlášek: 26. června 2020 (pátek)
Termín písemné zkoušky 15. nebo 16. července 2020 (středa/čtvrtek) – termín i čas budou přihlášeným uchazečům upřesněny
Podmínky a přihlášky:

Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Způsob podání přihlášky: Zasláním kompletní složky požadovaných dokumentů na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail: helena.cermakova@msmt.cz

Absolventi zahraničních univerzit zasílají složku s dokumenty předepsanými MEXT přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).
Průběh výběrového
řízení:
V Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR se bude v polovině července konat písemná zkouška a s vybranými uchazeči začátkem srpna tamtéž proběhnou pohovory. Dokumenty kandidátů, které velvyslanectví doporučí, posoudí MEXT, které rovněž rozhodne o konečném výsledku přibližně v červnu 2021.

Upozornění: v závislosti na vývoji situace související s epidemií nemoci Covid-19 může například dojít k přerušení letošního výběrového řízení nebo k tomu, že úspěšní kandidáti nebudou moci vyjet do Japonska. Prosíme o pochopení.

(3) Stipendium pro studium vysoké školy v Japonsku (stáž „Undergraduate Students“)

Stipendium japonské vlády (MEXT) v délce vysokoškolského studia dle zvoleného oboru a případné intenzivní jazykové přípravy je určeno pro občany ČR, kteří mají zájem o studium na univerzitě v Japonsku, jsou v době nástupu na stáž absolventy středních škol a splňují také všechny ostatní předepsané podmínky tohoto stipendia. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Velvyslanectví doporučí vybrané kandidáty na toto stipendium japonské vládě - jedná se o tzv. „Embassy Recommendation“.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ a přihlášky do výběrového řízení odevzdat do sídla MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) do 26. června 2020.


Absolventi zahraničních univerzit ve stejném termínu odevzdávají pouze složku s dokumenty předepsanými MEXT, a to přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).


Lékařské potvrzení (Certificate of Health) dokazující dobrý zdravotní stav je možné odevzdat i později, nejdéle pak po případném úspěchu v prvním kole výběrového řízení (tj. po úspěšném absolvování pohovoru). Pokud má uchazeč v plánu odevzdat tento dokument později, musí k přihlášce přiložit písemné odůvodnění pozdějšího odevzdání.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.


Žádáme uchazeče, aby si zhotovili kopie všech dokumentů, které budou odevzdávat. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!


Odevzdané dokumenty s výjimkou portfolií neúspěšných kandidátů s uměleckým zaměřením nevracíme.


Stipendium na stáže s nástupem v dubnu nebo v říjnu 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. června 2020 (pátek)
Termín písemné zkoušky 15. nebo 16. července 2020 (středa/čtvrtek) – termín i čas budou přihlášeným uchazečům upřesněny
Podmínky a přihlášky: Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
Způsob podání přihlášky: Zasláním kompletní složky požadovaných dokumentů na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail: helena.cermakova@msmt.cz
Průběh výběrového
řízení:
V Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR se bude v polovině července konat písemná zkouška a s vybranými uchazeči začátkem srpna tamtéž proběhnou pohovory. Dokumenty kandidátů, které velvyslanectví doporučí, posoudí MEXT, které rovněž rozhodne o konečném výsledku přibližně v únoru 2021.

Upozornění: v závislosti na vývoji situace související s epidemií nemoci Covid-19 může například dojít k přerušení letošního výběrového řízení nebo k tomu, že úspěšní kandidáti nebudou moci vyjet do Japonska. Prosíme o pochopení.

(4) Stipendium pro studium vyšší odborné školy v Japonsku (stáž „Specialized Training College Students“)

Vláda Japonska zájemcům a zájemkyním z České republiky nabízí poprvé v roce 2020 možnost ucházet se o nový typ stipendia, který je určen k absolvování vyššího odborného studia v Japonsku. V nabídce se vyskytují gastronomické obory (kuchař, cukrář), výtvarné (manga, film, animace, design, módní návrhářství), hudební, cestovní ruch, pečovatelské služby, překladatelství a další. Stipendia jsou tříletá a první rok je věnován intenzivní jazykové přípravě. Uchazečky/uchazeči, kteří odevzdají požadovanou dokumentaci, budou vyzváni k absolvování písemných testů z japonštiny, angličtiny a matematiky. Předpokládá se alespoň minimální znalost japonského jazyka. Uchazečky a uchazeči, kteří úspěšně projdou písemnými testy, budou pozváni na pohovor na Velvyslanectví Japonska ČR. Druhé kolo výběrového řízení proběhne v Japonsku a jeho výsledky budou známy v lednu nebo únoru 2021. Stipendisté své studium zahájí v dubnu 2021.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ a přihlášky do výběrového řízení odevzdat do sídla MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) do 26. června 2020.


Absolventi zahraničních univerzit ve stejném termínu odevzdávají pouze složku s dokumenty předepsanými MEXT, a to přímo Velvyslanectví Japonska v ČR (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1).


Lékařské potvrzení (Certificate of Health) dokazující dobrý zdravotní stav je možné odevzdat i později, nejdéle pak po případném úspěchu v prvním kole výběrového řízení (tj. po úspěšném absolvování pohovoru). Pokud má uchazeč v plánu odevzdat tento dokument později, musí k přihlášce přiložit písemné odůvodnění pozdějšího odevzdání.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.


Žádáme uchazeče, aby si zhotovili kopie všech dokumentů, které budou odevzdávat. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!


Odevzdané dokumenty s výjimkou portfolií neúspěšných kandidátů s uměleckým zaměřením nevracíme.


Stipendium na stáže s nástupem v dubnu 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. června 2020 (pátek)
Termín písemné zkoušky 15. nebo 16. července 2020 (středa/čtvrtek) – termín i čas budou přihlášeným uchazečům upřesněny
Podmínky a přihlášky: Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_specialized.html
Způsob podání přihlášky: Zasláním kompletní složky požadovaných dokumentů na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail: helena.cermakova@msmt.cz
Průběh výběrového
řízení:
V Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR se bude v polovině července konat písemná zkouška a s vybranými uchazeči začátkem srpna tamtéž proběhnou pohovory. Dokumenty kandidátů, které velvyslanectví doporučí, posoudí MEXT, které rovněž rozhodne o konečném výsledku přibližně v únoru 2021.

Upozornění: v závislosti na vývoji situace související s epidemií nemoci Covid-19 může například dojít k přerušení letošního výběrového řízení nebo k tomu, že úspěšní kandidáti nebudou moci vyjet do Japonska. Prosíme o pochopení.

(5) MIRAI program

Tento program je určen pro vynikající mladé studenty vysokých škol. Vybraní kandidáti budou pozváni na týden do Japonska, kde absolvují program zaměřený na intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky. Z celkového počtu pěti skupin se České republiky týkají skupiny 2 a 3, viz níže. (V případě většího počtu uchazečů mohou být upřednostněni ti, kteří ještě nikdy Japonsko nenavštívili a ti, kteří se věnují studiu japonštiny.)
Pro přihlášení do programu je nutné pečlivě si přečíst podmínky na níže uvedeném odkazu, vyplnit online přihlášku a poté mailem odeslat motivační dopis (anglicky) a potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (anglicky nebo česky), viz instrukce níže.


Skupina 2

Datum konání:

27. listopadu (st) – 4. prosince (st) 2019

Zaměření:

politologie, bezpečnostní studia

Termín odevzdání přihlášek:

5. října 2019 (so)

Podmínky a online přihláška:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

Další dokumenty:

① Motivační dopis (1 strana A4 ve Wordu, anglicky)
② Potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (česky nebo anglicky)
Tyto dokumenty odešlete na adresu jicc@ph.mofa.go.jp (Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v České republice)


Skupina 3

Datum konání:

11. prosince (st) – 19. prosince (čt) 2019

Zaměření:

ekonomie, business

Termín odevzdání přihlášek:

15. října 2019 (út)

Podmínky a online přihláška:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533

Další dokumenty:

① Motivační dopis (1 strana A4 ve Wordu, anglicky)
② Potvrzení o studijních výsledcích z univerzity uchazeče (česky nebo anglicky)
Tyto dokumenty odešlete na adresu jicc@ph.mofa.go.jp (Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v České republice)


Další informace o mezinárodní výměně

České vysokoškolské studentky navštívily Japonsko v rámci programu MIRAI

V rámci programu MIRAI pozvala japonská vláda v období od 8. do 15. září 70 vysokoškolských studentů z 39 zemí Evropy, Střední Asie a kavkazských republik do Japonska, aby zahraničním studentům přiblížila Japonsko a jeho kulturu.

Z České republiky se programu zúčastnily dvě vysokoškolské studentky, které měly možnost navštívit Tokio, Hirošimu a Kjóto. Zúčastnily se exkurze v japonské společnosti, mohly poznat tradiční japonské umění, navštívily univerzitu Waseda, kde si vyslechly přednášku a zúčastnily se diskuze s místními studenty.

対日理解促進交流プログラム