Informační a kulturní centrum
Hellichova 1, Praha 1

TEL.: +420 257 011 099
FAX: +420 257 327 720
E-MAIL: jicc@ph.mofa.go.jp

Otevírací doba

po〜pá
*Mimo dny, kdy je zavřeno Velvyslanectví Japonska v ČR. Více informace.
9.00–12.30, 13.30–16.30

Studium v Japonsku

Pro zájemce o studium v Japonsku

Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia podporovaná japonskou vládou, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv atd. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

Užitečné odkazy:

Oficiální stránky japonské vlády ke studiu v Japonsku - Study in Japan: Comprehensive Guide
http://www.studyjapan.go.jp

Oficiální stránky JASSO Gateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/

Dům zahraniční spolupráce – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/japonsko-vyberova-rizeni/

Japan Foundation – samostatná kulturní nadace japonského ministerstva zahraničních věcí
http://www.jpf.go.jp

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává následující stipendia japonské vlády, resp. Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a techniky (japonsky MONBUKAGAKUSHO, zkratka v angličtině MEXT).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ŽADATELE O STIPENDIA!!!
 • Uchazeči jsou povinni pořídit si KOPIE VŠECH ODEVZDÁVANÝCH DOKUMENTŮ. V případě úspěchu ve výběrovém řízení je budou potřebovat!
 • Prosíme uchazeče, aby odevzdávané dokumenty NESEŠÍVALI!
 • Upozorňujeme, že nemůžeme vyjít uchazečům vstříc, pokud jde o TERMÍNY ZKOUŠEK. Všichni uchazeči o stejné stipendium musí podstoupit zkoušky ve stejný den a čas v místě určeném velvyslanectvím!
 • Apelujeme na uchazeče, aby pečlivě četli všechny instrukce k danému stipendiu. Nedostatky v odevzdaných dokumentech komplikují zpracování a mohou vést k diskvalifikaci ještě před začátkem výběrového řízení!

(1) Stipendium pro studenty japanologických oborů („Japanese Studies Student“)

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT) vyhlásilo výběrové řízení na stipendium určené studentům japanologických oborů. První část výběrového řízení je organizována Velvyslanectvím Japonska v České republice. Po pečlivém přečtení podmínek odevzdejte předepsané dokumenty do Japonského informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v České republice, a to nejpozději do 5. 2. 2019 (úterý).

Toto stipendium je určeno studentům japanologických oborů, kteří mají zájem o
studium na japonské univerzitě s cílem zdokonalit se v japonštině a rozšířit si znalosti
o Japonsku a japonské kultuře.

Termín odevzdání přihlášek: Přihlášky doručte nejpozději do 5. 2. 2019 (úterý) na Velvyslanectví Japonska v České republice.
Informace a dokumenty ke stažení:

Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications.html
(instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)
nebo na homepage MEXT:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1411370.htm
(instrukce, přihláška, seznam s programy jednotlivých univerzit)

Přihláška:

Dokumenty k odevzdání

 1. (1) Žádost o stipendium (1 originál)
  (2) Průkazová fotografie 1 ks
  (Fotografie nesmí být starší než půl roku, rozměry: 4,5x3,5cm, portrét obličeje, bez pokrývky hlavy. Na zadní stranu fotografie napište své jméno a národnost a nalepte ji do příslušného rámečku na přihlášce.)
 2. Žádost o umístění na konkrétní japonskou univerzitu – součást žádosti o
  stipendium (1 originál)
 3. Přepis dosavadních studijních výsledků potvrzený VŠ, na které uchazeč studuje (1 originál)
 4. Dokument, který potvrzuje, že délka uchazečem dosud absolvovaného studia japonštiny je nejméně jeden rok - předkládá se v případě, že délka studia japonštiny na vysoké škole je méně než jeden rok (1 originál)
 5. Potvrzení o studiu na VŠ (1 originál)
 6. Doporučující dopis od vyučujícího na VŠ (1 originál)
 7. Formulář lékařské prohlídky (1 originál)
 8. Výsledek zkoušky, který dokládá úroveň japonštiny - v případě, že ji uchazeč absolvoval (1 kopie)

Upozornění: Před odesláním se ujistěte, že jsou všechna místa ve formulářích vyplněna. Vytvořte si vlastní kopie odevzdávaných dokumentů. Je možné, že budeme požadovat dodatečné informace. Odevzdané dokumenty nevracíme.

Písemná zkouška:

Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou pozváni
k písemné zkoušce.

 • Termín: pátek 15. února 2019 v 15:00
 • Náplň zkoušky: test z japonštiny
 • Místo konání zkoušky: Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR / Palackého univerzita v Olomouci - Filozofická fakulta
Pohovor:

K pohovoru v japonštině budou přizváni uchazeči, kteří uspěli v písemném testu.

 • Místo konání: Japonské informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR, Praha
Jak se přihlásit:

Na stránkách „Study in Japan“ si stáhněte nebo v Japonském informačním a kulturním centru Velvyslanectví Japonska v ČR na místě vyzvedněte přihlašovací dokumenty, vyplňte je, připravte ostatní předepsané dokumenty a kompletní složku doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1 a na obálku napište „NIKKENSEI“.

Odkazy:

Další informace o studiu v Japonsku najdete na stránkách uvedených níže.


Průvodce studiem v Japonsku:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html(v japonštině)
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html(v angličtině)

(2) Stipendium pro ostatní obory (stáž „Research student“)

Bylo zahájeno výběrové řízení udělované japonskou vládou (MEXT) na stipendia Research Student
Stipendium je určeno pro občany ČR, kteří jsou v době nástupu na stáž absolventy vysokoškolského studia minimálně s titulem Bc., mají zájem o studijní stáž na univerzitě v Japonsku a splňují podmínky stipendia.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ! Tento dokument nemusí předkládat pouze absolventi či studenti soukromých a zahraničních univerzit. Ti mohou přihlášku odevzdat přímo Velvyslanectví Japonska v ČR.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.

Termín odevzdání přihlášek: 24. května 2018 (čtvrtek) (Příjem přihlášek byl ukončen)
Podmínky a přihlášky:

Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html

Způsob podání přihlášky: Vyplněnou přihlášku a ostatní dokumenty (informace o ostatních dokumentech najdete v podmínkách) odevzdáte na MŠMT:
Helena Čermáková
TEL: 257 193 361
E-mail: cermak@msmt.cz

* Prosíme, abyste si vytvořili vlastní kopie odevzdávaných dokumentů. Je možné, že budeme požadovat dodatečné informace. Odevzdané dokumenty nevracíme.

Průběh výběrového
řízení:
Po odevzdání všech potřebných dokumentů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR se na Velvyslanectví Japonska v ČR uskuteční písemná zkouška (začátkem června) a ústní pohovory (konec června). Dokumenty doporučených kandidátů posoudí a o konečném výsledku, který bude oznámen přibližně v prosinci-únoru 2018/19, rozhodne MEXT. Lékařské potvrzení – Certificate of Health je možné odevzdat až po písemné zkoušce, ale musí být dodáno před pohovorem.

(3) Stipendium pro studium vysoké školy v Japonsku (stáž „Undergraduate Students“)

Bylo zahájeno výběrové řízení udělované japonskou vládou (MEXT) na stipendia Undergraduate Student
Stipendium je určeno pro občany ČR, kteří jsou v době nástupu na stáž absolventy středních škol, mají zájem o studium na univerzitě v Japonsku a splňují podmínky stipendia.

POZOR!!!


Všichni uchazeči o toto stipendium jsou povinni přečíst si podmínky MŠMT uvedené zde a odevzdat spolu s požadovanými dokumenty také tzv. NÁVRH NA VYSLÁNÍ! Tento dokument nemusí předkládat pouze absolventi či studenti soukromých a zahraničních univerzit. Ti mohou přihlášku odevzdat přímo Velvyslanectví Japonska v ČR.


Jednotlivé dokumenty musí být OČÍSLOVÁNY dle instrukcí uvedených v podmínkách k programu.

Termín odevzdání přihlášek: 24. května 2018 (čtvrtek) (Příjem přihlášek byl ukončen)
Podmínky a přihlášky: Podmínky, přihlášku a další potřebné dokumenty najdete na stránce Study in Japan v tomto odkazu:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_undergraduate.html
Způsob podání přihlášky: Vyplněnou přihlášku a ostatní dokumenty (informace o ostatních dokumentech najdete v podmínkách) odevzdáte na MŠMT:
Helena Čermáková
TEL: 257 193 361
E-mail: cermak@msmt.cz

* Prosíme, abyste si vytvořili vlastní kopie odevzdávaných dokumentů. Je možné, že budeme požadovat dodatečné informace. Odevzdané dokumenty nevracíme.

Průběh výběrového
řízení:
Po odevzdání všech potřebných dokumentů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR se na Velvyslanectví Japonska v ČR uskuteční písemná zkouška (začátkem června) a ústní pohovory (konec června). Dokumenty doporučených kandidátů posoudí a o konečném výsledku, který bude oznámen přibližně v prosinci-únoru 2018/19, rozhodne MEXT. Lékařské potvrzení – Certificate of Health je možné odevzdat až po písemné zkoušce, ale musí být dodáno před pohovorem.

(4) MIRAI program

Japonská vláda zahájila výběrové řízení pro MIRAI program. Jedná se o zhruba týdenní projekt, při kterém jsou nadějní studenti s vynikajícími výsledky pozvání do Japonska, aby se setkali s japonskými studenty a vědeckými pracovníky a vyměnili si s nimi zkušenosti. Z celkového počtu pěti skupin se České republiky týkají skupiny 2 a 3., viz níže.


Skupina 2

Bližší informace
a přihláška:

https://jp.surveymonkey.com/r/NGJCQGB

Datum konání:

5. prosince – 14. prosince 2018

Zaměření skupiny:

ekonomie, business

Termín odevzdání přihlášek:


12. října 2018 (pátek)


Skupina 3

Bližší informace
a přihláška:

https://jp.surveymonkey.com/r/NGXF7YP

Datum konání:

23. ledna – 30. ledna 2019

Zaměření skupiny:

věda a technologie (pro studenty přírodních věd)

Termín odevzdání přihlášek:


22. listopadu 2018 (čtvrtek)


Kontaktní osoby:

Japan International Cooperation Centre (JICE)
International Exchanges Department, Youth Exchange Division
Ms. ISHIBASHI Sachie: ishibashi.sachie@jice.org
Ms. YOSHINE Kazuko: yoshine.kazuko@jice.org

Další informace o mezinárodní výměně

České vysokoškolské studentky navštívily Japonsko v rámci programu MIRAI

V rámci programu MIRAI pozvala japonská vláda v období od 8. do 15. září 70 vysokoškolských studentů z 39 zemí Evropy, Střední Asie a kavkazských republik do Japonska, aby zahraničním studentům přiblížila Japonsko a jeho kulturu.

Z České republiky se programu zúčastnily dvě vysokoškolské studentky, které měly možnost navštívit Tokio, Hirošimu a Kjóto. Zúčastnily se exkurze v japonské společnosti, mohly poznat tradiční japonské umění, navštívily univerzitu Waseda, kde si vyslechly přednášku a zúčastnily se diskuze s místními studenty.

対日理解促進交流プログラム