Studium v Japonsku

2024/5/10
Studuj v Japonsku


Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

 

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává pro občany ČR několik druhů stipendií nabízených Ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT). Občané jiných zemí musí o stipendia žádat na diplomatických misích Japonska v zemi svého občanství.

 

Tato prestižní stipendia dávají úspěšným kandidátům možnost studovat v Japonsku s dostatečnou administrativní i finanční podporou (včetně uhrazení zpáteční letenky), a tak jim umožňují plně se věnovat svému vzdělávání. Součástí víceletých programů je intenzivní jazyková příprava.

 

Velvyslanectví rovněž zprostředkovává další stipendia, jejichž podmínky se mohout lišit od programů MEXT. Přehled všech těchto stipendií naleznete níže.

 

 

Upozornění! Věnujte zvýšenou pozornost podmínkám jednotlivých programů, tzv. „Application Guidelines“.

 

Časté chyby v dokumentech k přihlášce:

 • Školní rok trvá 12 měsíců (i přes prázdniny) – to znamená, že pokud ZŠ/SŠ/.. začíná v září (9月) končí v srpnu (8月), u VŠ poté může začínat v říjnu (10月) a končit v září (9月)
 • Počet odstudovaných let a jiné sčítání  – raději několikrát přepočítat
 • Číslo RTG snímku – pokud není k dispozici, je nutné, aby lékař do příslušné kolonky napsal „N/A“ a připojil ještě jeden podpis
 • Všechna vyšetření musí být provedena a všechna políčka vyplněna (viz vzor →)
 

Stipendia MEXT

 • Program pro absolvování celého bakalářského studia v Japonsku
 • 1 rok jazykové přípravy + 4 – 6 let studia (podle oboru)
 • Zisk bakalářského titulu
 • Možnost prodloužení do Mgr. studia

Stipendium v délce přibližně 4 až 7 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na stáž budou mít složenou maturitní zkoušku. Úspěšní kandidáti mohou v Japonsku studovat některý z mnoha nabízených humanitních i přírodovědných oborů a získat bakalářský titul, případně navázat magisterským programem.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika + případně přírodovědné předměty)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 5 let od dubna 2025
Termín odevzdání přihlášek: 3. června (pondělí) 2024
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 13. června (čtvrtek) 2024
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky + pro přírodovědné obory navíc z fyziky, chemie a biologie (kombinace záleží na oboru)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: v druhé polovině června 2024
 • Program pro absolvování vyšší odborné školy v Japonsku
 • Převážně praktické obory jako gastronomie, grafika, technika, cestovní ruch atd.)
 • 1 rok jazykové přípravy + 2 roky studia
 • Zisk diplomu
 • Možnost prodloužení na studium na univerzitě

Stipendium v délce 3 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít dokončené středoškolské vzdělání. Úspěšní kandidáti mohou studovat některý z mnoha praktických oborů na vyšší odborné škole v Japonsku. Mezi nabízenými jsou obory z oblastí technologie, gastronomie, pedagogiky, pečovatelství, obchodu, módního návrhářství a různé kreativní obory. Absolvent získá diplom.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 3 roky od dubna 2025
Termín odevzdání přihlášek:

3. června (pondělí) 2024

Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 13. června (čtvrtek) 2024
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: v druhé polovině června 2024
 • Postgraduálním program Mgr./Ph.D. se zaměřením na vlastní výzkum
 • Určeno pro všechny obory, do věku až 35 let
 • 6 měsíců jazykové přípravy + min. 1,5 roku studia
 • Možnost prodloužit

Stipendium v délce min. 2 roky určené pro kandidáty do 35 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít alespoň bakalářský titul. Program je určen primárně těm, kteří se chtějí věnovat výzkumu ve svém oboru v rámci běžného studia za účelem zisku magisterského nebo doktorského titulu.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 2 roky od dubna nebo října 2025
Termín odevzdání přihlášek:

3. června (pondělí) 2024

Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 13. června (čtvrtek) 2024
Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny) a angličtiny (1 hodina)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: v druhé polovině června 2024
 • Jednoletý program pro studenty japanologie v bakalářském studiu
 • Zaměření na japonský jazyk a kulturu
 • Studium je doplněné o workshopy, kulturní zážitky apod. (záleží na dané univerzitě)

Stipendium v délce jednoho roku pro studenty bakalářských programů, jejichž hlavní náplní je studium japonštiny a japonských reálií (v ČR se týká příslušných oborů na MUNI, UK, UPOL) do 29 let. Úspěšní kandidáti absolvují roční intenzivní kurz věnovaný japonské kultuře a jazyku na jedné z japonských univerzit a prohloubí si své znalosti o Japonsku pomocí přednášek, exkurzí či workshopů.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test z japonštiny
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Jeden rok od září nebo října 2024
Termín odevzdání přihlášek: Nejpozději do 2. února 2024
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)
Písemná zkouška Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou individuálně pozváni k písemné zkoušce.
Náplň zkoušky: test z japonštiny (100 minut)
Místo: bude upřesněno
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
 • Roční stáž pro zaměstnance státní a veřejné správy
 • Po úspěšném absolutoriu magisterský titul

Japonská vláda vyhlásila letošní výběrové řízení na roční stipendijní stáž „Young Leaders Program“ na National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) v Tokiu od října r. 2022. Tento program je v České republice nabízen již 21. rokem a je určen výjimečně nadaným zaměstnancům státní a veřejné správy z řad úředníků, ekonomů, právníků a dalších pracovníků převážně z Asie a střední Evropy, kteří už během svého působení na příslušných úřadech dosáhli určitých úspěchů a mají potenciál v budoucnu zaujmout pozice lídrů. Cílem programu je vybudovat mezi těmito vynikajícími pracovníky z celého světa personální a intelektuální síť a předpokládá se, že absolventi budou přínosem posílení vztahů s Japonskem.

Vzhledem k tomu, že studium probíhá v angličtině, je podmínkou velice dobrá znalost anglického jazyka. Uchazeč musí mít v době nástupu ke studiu v Japonsku alespoň 3 roky (ideálně 5 a více let) zkušeností ze zaměstnání ve státní správě nebo místní samosprávě. Z ČR jsou vybírání kandidáti do kurzů „School of Goverment“ a „School of Local Governance“.

 

Úplné podrobnosti k programu včetně přihlášky je možno získat v anglickém a japonském jazyce ze stránek japonského ministerstva školství, viz níže.

 

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky na Ministerstvo vnitra ČR
 2. Doporučení kandidátů ze strany Ministerstva vnitra ČR
 3. Ústní pohovor
 4. První kolo výběrového řízení ze strany univerzity (posouzení přihlášek, pohovor)
 5. Druhé kolo výběrového řízení ze strany japonského ministerstva školství a univerzity
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

※ V závislosti na vývoji pandemie nemoci Covid-19 může dojít k odložení, zrušení či změně formy programu. Prosíme o pochopení.

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Jeden rok od října 2024
Termín odevzdání přihlášek: 20. září 2023 (středa)
Jak se přihlásit:

Velvyslanectví Japonska zpracovává pouze přihlášky na základě doporučení od Ministerstva vnitra ČR (MVČR). Případní zájemci nechť podají přihlášku na MVČR podle instrukcí níže. Upozorňujeme, že nebudeme brát v potaz přihlášky doručené na adresu velvyslanectví.

 
 1. Pečlivě si přečtěte podmínky programu na stránkách MEXT a připravte potřebné podklady pro přihlášku. Předepsané formuláře včetně potvrzení o zdravotním stavu si vyžádejte na níže uvedeném kontaktu na MVČR.
 2. Kompletní přihlášku doručte na adresu MVČR uvedenou níže. Přihláška musí být doručena nejpozději ve výše uvedeném termínu.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Jáchym Skála
Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1

 

Kontaktní osoba na MVČR:
Mgr. Jáchym Skála
TEL: 974 818 242
E-mail: jachym.skala@mvcr.cz
URL: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyberova-rizeni-do-instituci-eu-a-jine-nabidky.aspx

Před odevzdáním Vaší přihlášky dobře zkontrolujte, zda má všechny potřebné náležitosti!
Informace a dokumenty ke stažení Podmínky programu a přihláška

Popis kurzů School of Government a School of Local Governance (National Graduate Institute for Policy Studies)

 

Ostatní stipendia

 • Program zprostředkovávající intelektuální spolupráci s japonskými studenty a výzkumníky
 • Trvání cca 1 týden

Krátkodobý program MIRAI (Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) nabízí nadějným studentům s vynikajícími výsledky příležitost navázat intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky stejné generace. Program je rozdělen do tematických skupin. Účastníci z České republiky se mohou hlásit do: skupiny 2 “Diplomacie a bezpečnost”, skupiny 3 “Ekonomika a obchod”, skupiny 4 “Věda a technologie”, a skupiny 5 “Životní prostředí a ekologie”.

Výběrové řízení probíhá v následujících krocích:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Výběr kandidátů
 3. Oznámení závěrečných výsledků
 4. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín programu v Japonsku:

Skupina 2: středa 6. - úterý 12. listopadu 2024
Skupina 3: středa 6. - úterý 12. listopadu 2024
Skupina 4: středa 4. - úterý 10. prosince 2024
Skupina 5: středa 6. - úterý 12. listopadu 2024

Termín odevzdání přihlášek:

Středa 10. července 2024

Způsob podání přihlášky
Nejprve si prosím důkladně přečtěte níže uvedené podmínky programu a následně vyplňte online přihlášku. Při vyplnění prosím dodržujte následující pokyny!
 • Od účastníků se očekává aktivní informování o průběhu programu v Japonsku. V bodě „Plan of dissemination“ proto prosím konkrétně popište, jak plánujete tyto informace šířit.
 • V bodě „Academic transcript or Certificate of enrolment“ nahrajte své dosavadní akademické výsledky na VŠ a potvrzení o studiu ve formátu PDF. (Předložení pouze jednoho z dokumentů není přijatelné)
 • V sekci „If the Embassy of Japan in your country of residence requires you to submit any aaditional documents, please upload it here. If there is no instruction from the Embassy, you can leave it blank.“ Nahrajte certifikát o znalosti anglického jazyka (např. Cambridge, TOEFL, TOEIC atd.) ve formátu PDF.
! Žadatelé ze skupin 2-5 musí ve formuláři vybrat jejich druhou volbu!
! Mnoho žadatelů zapomene odevzdat své dokumenty. Ujistěte se prosím, že jste je nahráli!
! Pouze cestovní pas je přijatelným dokladem totožnosti!
Podmínky stipendia, online přihláška Podmínky pro přijetí
Skupiny 2-5
 
Přihláška
Skupiny 2-5