Studium v Japonsku

2021/4/28
Studuj v Japonsku


Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

 

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává pro občany ČR několik druhů stipendií nabízených Ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT). Občané jiných zemí musí o stipendia žádat na diplomatických misích Japonska v zemi svého občanství.

 

Tato prestižní stipendia dávají úspěšným kandidátům možnost studovat v Japonsku s dostatečnou administrativní i finanční podporou (včetně uhrazení zpáteční letenky), a tak jim umožňují plně se věnovat svému vzdělávání. Součástí víceletých programů je intenzivní jazyková příprava.

 

Velvyslanectví rovněž zprostředkovává další stipendia, jejichž podmínky se mohout lišit od programů MEXT. Přehled všech těchto stipendií naleznete níže.

 

 

Upozornění - na základě vývoje epidemie nemoci COVID-19 či jiných nevyhnutelných okolností může dojít ke změnám či zrušení přijímacího procesu.

 

Stipendia MEXT

 • Program pro absolvování celého bakalářského studia v Japonsku
 • 1 rok jazykové přípravy + 4 – 6 let studia (podle oboru)
 • Zisk bakalářského titulu
 • Možnost prodloužení do Mgr. studia

Stipendium v délce přibližně 4 až 7 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na stáž budou mít složenou maturitní zkoušku. Úspěšní kandidáti mohou v Japonsku studovat některý z mnoha nabízených humanitních i přírodovědných oborů a získat bakalářský titul, případně navázat magisterským programem.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika + případně přírodovědné předměty)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 5 let od dubna 2023
Termín odevzdání přihlášek: 31. května 2022 (úterý)
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. června 2022 (úterý) (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky + pro přírodovědné obory navíc z fyziky, chemie a biologie (kombinace záleží na oboru)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června 2022
 • Program pro absolvování vyšší odborné školy v Japonsku
 • Převážně praktické obory jako gastronomie, grafika, technika, cestovní ruch atd.)
 • 1 rok jazykové přípravy + 2 roky studia
 • Zisk diplomu
 • Možnost prodloužení na studium na univerzitě

Stipendium v délce 3 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít dokončené středoškolské vzdělání. Úspěšní kandidáti mohou studovat některý z mnoha praktických oborů na vyšší odborné škole v Japonsku. Mezi nabízenými jsou obory z oblastí technologie, gastronomie, pedagogiky, pečovatelství, obchodu, módního návrhářství a různé kreativní obory. Absolvent získá diplom.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 3 roky od dubna 2023
Termín odevzdání přihlášek:

31. května 2022 (úterý)

Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. června 2022 (úterý) (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června 2022
 • Postgraduální program se zaměřením na vlastní výzkum
 • Určeno pro všechny obory, do věku až 35 let
 • 6 měsíců jazykové přípravy + 1,5 roku studia
 • Možnost přestoupit do běžného studia a získat magisterský či doktorský titul

Stipendium v délce 1,5 až 2 roky určené pro kandidáty do 35 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít alespoň bakalářský titul. Program je určen primárně pro ty, kteří se chtějí na univerzitě v Japonsku věnovat konkrétnímu výzkumu ve svém oboru, ale nabízí i možnost nástupu do běžného studia a získání magisterského či doktorského titulu.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 2 roky od dubna nebo října 2023
Termín odevzdání přihlášek:

31. května 2022 (úterý)

Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. června 2022 (úterý) (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny) a angličtiny (1 hodina)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června 2022
 • Jednoletý program pro studenty japanologie v bakalářském studiu
 • Zaměření na japonský jazyk a kulturu
 • Studium je doplněné o workshopy, kulturní zážitky apod. (záleží na dané univerzitě)

Stipendium v délce jednoho roku pro studenty japanologických oborů bakalářského stupně ve věku 18 až 29 let. Úspěšní kandidáti absolvují roční intenzivní kurz věnovaný japonské kultuře a jazyku na jedné z japonských univerzit a prohloubí si své znalosti o Japonsku pomocí přednášek, exkurzí či workshopů.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test z japonštiny
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Jeden rok od října 2023
Termín odevzdání přihlášek: Příjem přihlášek pro rok 2023 ještě nebyl zahájen. Sledujte FB stránku velvyslanectví, aby Vám neunikla informace o zahájení přijímacího procesu. (Předpokládaný termín příjmu přihlášek je leden 2023)
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou individuálně pozváni k písemné zkoušce.
Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny)
Místo: bude upřesněno
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
 • Roční stáž pro zaměstnance státní a veřejné správy
 • Po úspěšném absolutoriu magisterský titul

Japonská vláda vyhlásila letošní výběrové řízení na roční stipendijní stáž „Young Leaders Program“ na National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) v Tokiu od října r. 2022. Tento program je v České republice nabízen již 21. rokem a je určen výjimečně nadaným zaměstnancům státní a veřejné správy z řad úředníků, ekonomů, právníků a dalších pracovníků převážně z Asie a střední Evropy, kteří už během svého působení na příslušných úřadech dosáhli určitých úspěchů a mají potenciál v budoucnu zaujmout pozice lídrů. Cílem programu je vybudovat mezi těmito vynikajícími pracovníky z celého světa personální a intelektuální síť a předpokládá se, že absolventi budou přínosem posílení vztahů s Japonskem.

Vzhledem k tomu, že studium probíhá v angličtině, je podmínkou velice dobrá znalost anglického jazyka. Uchazeč musí mít v době nástupu ke studiu v Japonsku alespoň 3 roky (ideálně 5 a více let) zkušeností ze zaměstnání ve státní správě nebo místní samosprávě. Z ČR jsou vybírání kandidáti do kurzů „School of Goverment“ a „School of Local Governance“.

 

Úplné podrobnosti k programu včetně přihlášky je možno získat v anglickém a japonském jazyce ze stránek japonského ministerstva školství, viz níže.

 

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky na Ministerstvo vnitra ČR
 2. Doporučení kandidátů ze strany Ministerstva vnitra ČR
 3. Ústní pohovor
 4. První kolo výběrového řízení ze strany univerzity (posouzení přihlášek, pohovor)
 5. Druhé kolo výběrového řízení ze strany japonského ministerstva školství a univerzity
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

※ V závislosti na vývoji pandemie nemoci Covid-19 může dojít k odložení, zrušení či změně formy programu. Prosíme o pochopení.

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Jeden rok od října 2023
Termín odevzdání přihlášek:

Příjem přihlášek pro rok 2023 ještě nebyl zahájen. Sledujte FB stránku velvyslanectví, aby Vám neunikla informace o zahájení přijímacího procesu.

Jak se přihlásit:

Velvyslanectví Japonska zpracovává pouze přihlášky na základě doporučení od Ministerstva vnitra ČR (MVČR). Případní zájemci nechť podají přihlášku na MVČR podle instrukcí níže. Upozorňujeme, že nebudeme brát v potaz přihlášky doručené na adresu velvyslanectví.

 
 1. Pečlivě si přečtěte podmínky programu na stránkách MEXT a připravte potřebné podklady pro přihlášku
 2. Kompletní přihlášku doručte na adresu MVČR uvedenou níže. Přihláška musí být doručena nejpozději ve výše uvedeném termínu.

Adresa pro podání přihlášky:
Mgr. Michal Czudek
Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1

 

Kontaktní osoba na MVČR:
Mgr. Michal Czudek
TEL: 974 818 209
E-mail: michal.czudek@mvcr.cz

Před odevzdáním Vaší přihlášky dobře zkontrolujte, zda má všechny potřebné náležitosti!
Informace a dokumenty ke stažení Podmínky programu a přihláška

Popis kurzů School of Government a School of Local Governance (National Graduate Institute for Policy Studies)

 

Ostatní stipendia

 • Program zprostředkovávající intelektuální spolupráci s japonskými studenty a výzkumníky
 • Trvání cca 1 – 2 týdny

Krátkodobý program MIRAI (Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) nabízí nadějným studentům s vynikajícími výsledky příležitost navázat intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky. Program je rozdělen do tematických skupin. Pro Českou republiku je letos vyhrazena skupina 2, zaměřená na politologii a bezpečnostní studia.

※ V závislosti na vývoji pandemie nemoci Covid-19 může dojít k odložení, zrušení či změně formy programu. Prosíme o pochopení.

Výběrové řízení probíhá v následujících krocích:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Výběr kandidátů
 3. Oznámení závěrečných výsledků
 4. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín programu v Japonsku: Bude upřesněno později. Obvykle 1 týden pobytu v Japonsku.
Termín odevzdání přihlášek:

Příjem přihlášek pro rok 2023 ještě nebyl zahájen. Sledujte FB stránku velvyslanectví, aby Vám neunikla informace o zahájení přijímacího procesu.

Způsob podání přihlášky
Nejprve si prosím důkladně přečtěte podmínky programu a následně vyplňte online přihlášku níže. Při vyplnění prosím dodržujte následující pokyny!
 • Od účastníků se očekává aktivní informování o průběhu programu v Japonsku prostřednictvím internetu. V bodě „Plan of dissemination“ proto prosím konkrétně popište, jak plánujete tyto informace šířit. Zaměřte se zejména na informování prostřednictvím sociálních sítí či osobních internetových stránek.
 • V sekci „Upload required documents“ v prvním bodě nahrajte PDF potvrzení o studiu v bodě Other (1) nahrajte PDF dosavadních studijních výsledů na VŠ. (Oba dokumenty mohou být v českém či anglickém jazyce)
 • V bodě Other (2) nahrajte PDF verzi nejvyššího dosaženého jazykového certifikátu z angličtiny (Cambridge, TOEFL, TOEIC apod.), pokud jej máte.
! V minulých letech někteří kandidáti nezaslali potvrzení o studiu a/nebo studijní výsledky. Upozorňujeme, že nekompletní přihlášky nebudou posuzovány!
Podmínky stipendia, online přihláška Podmínky programu

Přihláška