Studium v Japonsku

2021/4/28
Studuj v Japonsku


Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní náklady.

 

Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává pro občany ČR několik druhů stipendií nabízených Ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT). Občané jiných zemí musí o stipendia žádat na diplomatických misích Japonska v zemi svého občanství.

 

Tato prestižní stipendia dávají úspěšným kandidátům možnost studovat v Japonsku s dostatečnou administrativní i finanční podporou (včetně uhrazení zpáteční letenky), a tak jim umožňují plně se věnovat svému vzdělávání. Součástí víceletých programů je intenzivní jazyková příprava.

 

Upozornění - na základě vývoje epidemie nemoci COVID-19 či jiných nevyhnutelných okolností může dojít ke změnám či zrušení přijímacího procesu.

 

 • Program pro absolvování celého bakalářského studia v Japonsku
 • 1 rok jazykové přípravy + 4 – 6 let studia (podle oboru)
 • Zisk bakalářského titulu
 • Možnost prodloužení do Mgr. studia

Stipendium v délce přibližně 4 až 7 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na stáž budou mít složenou maturitní zkoušku. Úspěšní kandidáti mohou v Japonsku studovat některý z mnoha nabízených humanitních i přírodovědných oborů a získat bakalářský titul, případně navázat magisterským programem.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika + případně přírodovědné předměty)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: 5 let od dubna 2022
Termín odevzdání přihlášek: 31. května 2021
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. nebo 16. června 2021 (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky + pro přírodovědné obory navíc z fyziky, chemie a biologie (kombinace záleží na oboru)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června
 • Program pro absolvování vyšší odborné školy v Japonsku
 • Převážně praktické obory jako gastronomie, grafika, technika, cestovní ruch atd.)
 • 1 rok jazykové přípravy + 2 roky studia
 • Zisk diplomu
 • Možnost prodloužení na studium na univerzitě

Stipendium v délce 3 let určené pro kandidáty ve věku 18 až 24 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít dokončené středoškolské vzdělání. Úspěšní kandidáti mohou studovat některý z mnoha praktických oborů na vyšší odborné škole v Japonsku. Mezi nabízenými jsou obory z oblastí technologie, gastronomie, pedagogiky, pečovatelství, obchodu, módního návrhářství a různé kreativní obory. Absolvent získá diplom.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština, matematika)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 6. Oznámení výsledků
 7. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: 3 roky od dubna 2022
Termín odevzdání přihlášek: 31. května 2021
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. nebo 16. června 2021 (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny, angličtiny a matematiky
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června
 • Postgraduální program se zaměřením na vlastní výzkum
 • Určeno pro všechny obory, do věku až 35 let
 • 6 měsíců jazykové přípravy + 1,5 roku studia
 • Možnost přestoupit do běžného studia a získat magisterský či doktorský titul

Stipendium v délce 1,5 až 2 roky určené pro kandidáty do 35 let, kteří v době nástupu na studium v Japonsku budou mít alespoň bakalářský titul. Program je určen primárně pro ty, kteří se chtějí na univerzitě v Japonsku věnovat konkrétnímu výzkumu ve svém oboru, ale nabízí i možnost nástupu do běžného studia a získání magisterského či doktorského titulu.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test (angličtina, japonština)
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Přibližně 2 roky od dubna nebo října 2022
Termín odevzdání přihlášek: 31. května 2021
Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Na níže uvedených stránkách Domu zahraniční spolupráce si přečtěte podmínky a stáhněte návrh na vyslání.
 3. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 4. Originály dokumentů doručte na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba na MŠMT

Mgr. Helena Čermáková
TEL: 234 811 361
E-mail:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Datum konání: 14. nebo 16. června 2021 (podrobnosti budou zaslány kandidátům, kteří budou pozváni na základě posouzení jejich přihlášky)
Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny) a angličtiny (1 hodina)
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Datum konání: konec června
 • Jednoletý program pro studenty japanologie v bakalářském studiu
 • Zaměření na japonský jazyk a kulturu
 • Studium je doplněné o workshopy, kulturní zážitky apod. (záleží na dané univerzitě)

Stipendium v délce jednoho roku pro studenty japanologických oborů bakalářského stupně ve věku 18 až 29 let. Úspěšní kandidáti absolvují roční intenzivní kurz věnovaný japonské kultuře a jazyku na jedné z japonských univerzit a prohloubí si své znalosti o Japonsku pomocí přednášek, exkurzí či workshopů.

Podrobné podmínky programu, přihláška a další dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách „Study in Japan“ uvedených níže.

Výběrové řízení obvykle probíhá v následujících krocích, přičemž u každého je podmínkou uspět, aby mohl uchazeč postoupit k dalšímu kroku:

 1. Odevzdání přihlášky
 2. Písemný test z japonštiny
 3. Ústní pohovor
 4. Doporučení kandidáta ke stipendiu
 5. Přímá komunikace kandidáta s univerzitami v Japonsku
 6. MEXT vybírá z kandidátů ze všech zemí úspěšné žadatele
 7. Oznámení výsledků
 8. Odlet do Japonska

 

V případě nejasností si prosím nejprve přečtěte Odpovědi na časté dotazy ke stipendiím

Termín studia v Japonsku: Jeden rok od října 2022
Termín odevzdání přihlášek:

Příjem přihlášek pro rok 2022 ještě nebyl zahájen

Jak se přihlásit:
 1. Na níže uvedených stránkách „Study in Japan“ si důkladně přečtěte podmínky programu (Application Guidelines) a připravte podle nich všechny potřebné formuláře a další podklady pro přihlášku.
 2. Všechny dokumenty z přihlášky (kromě doporučujícího dopisu, pokud je v zalepené obálce) naskenujte a pošlete e-mailem na adresu . Pokud celková velikost souborů překračuje 10 MB, archiv souborů uložte na některé online úložiště a zašlete e-mailem pouze odkaz ke stažení.
 3. Originály dokumentů doneste do Japonského informačního a kulturního centra (Hellichova 1, Praha 1), případně zašlete poštou na adresu „Kulturní oddělení (JICC), Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1“. Zásilka musí dorazit nejpozději do výše uvedeného termínu.
Upozornění: Před odesláním přihlášky důrazně doporučujeme zkontrolovat si splnění všech náležitostí za pomoci kontrolního seznamu.
Informace a dokumenty ke stažení Veškeré instrukce a dokumenty v angličtině i japonštině jsou ke stažení na stránkách Study in Japan (instrukce, přihláška, žádost o umístění na konkrétní univerzitu)

Podmínky zahraničních stipendií a Návrh na vyslání na stránkách Domu zahraniční spolupráce
Písemná zkouška Uchazeči, kteří splní podmínky a dodají kompletní přihlášky, budou individuálně pozváni k písemné zkoušce.
Termín: -----------
Náplň zkoušky: test z japonštiny (2 hodiny)
Místo: bude upřesněno
Pohovor Podrobnosti o pohovoru budou zaslány spolu s pozvánkou uchazečům, kteří uspěli v písemném testu.
Termín konání: -----------------