Časté dotazy ke studiu v Japonsku

2021/4/28

Ke stipendiím a programům MEXT obecně

 1. Nabízí japonské ministerstvo školství výměnné pobyty pro středoškoláky?
  Ne, v současné době jsou nabízeny programy jen na úrovni VŠ/VOŠ.
 2. Nabízí japonské ministerstvo školství stipendijní programy v délce kratší než dva semestry?
  Ne, žádné krátkodobé stipendium v současnosti není nabízeno. Obdobné programy bývají nabízeny v rámci meziuniverzitních či mezifakultních dohod a někdy u nich je k dispozici i stipendium JASSO. Zeptejte se své domovské univerzity na možnost studia v Japonsku.
 3. Je pro studium v Japonsku nutné mít již v době přihlášky vysokou úroveň japonštiny?
  Od uchazečů se vyžaduje ochota aktivně se učit japonštinu a poznávat Japonsko, proto je japonština jedním z povinných předmětů přijímacího testu. Je možné, že uchazeč bude přijat do programu i bez znalosti japonštiny, pokud bude mít dostatečnou znalost angličtiny. Nicméně je žádoucí, aby se uchazeči začali učit japonsky alespoň v době podání žádosti o stipendium a u přijímací zkoušky prokázali svou současnou znalost japonštiny. Základy japonštiny je možné naučit se i formou samostudia, například na stránkách Japan Foundation.
 4. Nehodí se mi termín přijímací zkoušky. Je možné ji složit jindy?
  Ne, termín i místo přijímací zkoušky jsou pevně dané pro všechny kandidáty. Na individuální potřeby bohužel nemůžeme brát zřetel.
 5. Nemám české občanství, ale v ČR studuji. Mohu žádat o stipendium na Velvyslanectví Japonska v ČR?
  Bohužel ne, vždy je nutné hlásit se ke stipendiu na diplomatické misi Japonska v zemi svého občanství.
 6. Jsem občan ČR ale předchozí vzdělání jsem absolvoval v zahraniční. Mohu žádat o stipendium na Velvyslanectví Japonska v ČR?
  Ano, ale v tomto případě podáváte přihlášku rovnou na Velvyslanectví Japonska, a ne přes Ministerstvo školství ČR.
 7. Z důvodu epidemie nemoci COVID-19 je pro mě obtížné získat lékařské potvrzení. Mohu jej odevzdat později?
  Dobrý zdravotní stav je jednou z podmínek pro udělení stipendia, a proto je vyžadováno lékařské potvrzení. Nicméně, pokud kvůli epidemii koronaviru či z jiného důvodu nemůžete získat lékařské potvrzení včas před termínem odevzdání přihlášky, je možné jej v přihlášce nahradit dokumentem zdůvodňujícím, proč jste nemohli toto potvrzení získat (formát dokumentu není pevně daný). V průběhu přijímacího procesu pak dostanete další instrukce k odevzdání lékařského potvrzení.
 8. Musí být kopie dokumentů, které se odevzdávají v rámci přihlášky, úředně ověřenými kopiemi?
  Ne, není. Úředně ověřené kopie nejsou pro japonskou stranu relevantní. Stačí běžné kopie.
 9. Co přesně mám odevzdat jako „Academic transcript“ a „Certificate of graduation“?
  Jedná se o výpis známek a potvrzení o dokončení studia. Oba dokumenty musí být v anglickém jazyce.
  Ideálním řešením je nechat si vystavit odpovídající dva dokumenty v angličtině (v libovolném formátu) přímo na studijním oddělení školy. Školy obvykle na vyžádání tyto dokumenty v angličtině vystaví. (Výpis známek bývá označován např. jako Transcript of records, potvrzení o dokončení studia jako Confirmation of graduation).
  Méně doporučenou variantou je vytvoření anglického překladu odpovídajících dokumentů. Tyto překlady pak musí být opatřeny razítkem vydávající školy, které stvrzuje platnost přeloženého dokumentu.
  ※    Úředně ověřený překlad není pro potřeby přihlášky nutný, rozhodující je potvrzení školy.
  ※    Jako „Academic Transcript“ ze střední školy pokud možno neodevzdávejte překlady jednotlivých vysvědčení, ale kompletní výpis známek za dobu studia ve formě tabulky apod.
  ※    Jako „Certificate of Graduation“ pokud možno neodevzdávejte překlad diplomu, ale samostatný dokument v libovolném formátu. Stačí, když v něm bude uvedeno něco ve smyslu „We certify that Mr. Josef Novák, born on 1.1.2000, graduated our school on 31. 6. 2020“ a razítko a podpis zástupce školy.
 10. Jak vypadají písemné testy?
  Příklady písemných testů z minulých let jsou k dispozici zde.
  Upozorňujeme, že obsah látky i forma otázek odpovídá japonskému vzdělávacímu systému a může se značně lišit od českých osnov. Toto platí především pro testy z přírodních věd (matematika, chemie, fyzika, biologie). Důrazně proto doporučujeme vyzkoušet si japonské testy a případně si osvojit i relevantní anglickou terminologii pro tyto obory.
 11. Je lepší vyplnit přihlášku v japonštině?
  Vyplnění v angličtině není problém. Jazyk vyplnění nemá vliv na posouzení přihlášky.
 12. Je možné místo originálu jednoho z požadovaných dokumentů odevzdat ověřenou kopii?
  Ne, ani ověřená kopie není uznávána pro účely přihlášky jako náhrada originálu. Originál může nahradit pouze kopie dokumentu, která je opatřená razítkem vydávající školy stvrzujícím jeho platnost.
 13. Mám nejasnosti ohledně přihlášky. Můžete mi poradit?
  V případě jakýchkoliv dotazů k přihláškám nás kontaktujte na e-mailu jicc@ph.mofa.go.jp. Své dotazy vždy zasílejte s dostatečným předstihem před termínem přihlášek, jinak hrozí, že vám nestihneme včas poradit.
 14. Bylo mi oznámeno, že jsem neuspěl v přijímacím řízení. Mohu vědět proč?
  Ne. Jak je uvedeno v Application Guidelines, velvyslanectví nesděluje neúspěšným uchazečům důvody pro jejich nepřijetí.
 15. Mám zájem o program JET (Japan Exchange and Teaching Programme). Mohu se do něj přihlásit přes Velvyslanectví Japonska v ČR?
  Ne, tento program bohužel není v současnosti českým občanům nabízen.

K programu Research student

 1. Kde se dá dohledat seznam univerzit v Japonsku, které nabízejí určitý obor?
  Na stránkách Study in Japan je k dispozici úplný seznam univerzit v Japonsku

  Na stránce JPCUP je možné hledat univerzity snadněji pomocí webového formuláře, který ale zatím neobsahuje soukromé školy.
 2. Jak mám postupovat při hledání potenciálních vedoucích výzkumu?
  Akademické pracovníky je možné hledat například podle jejich článků či oborů v níže uvedených databázích: Jednotliví vyučující pak mívají i své osobní stránky či stránky pracovišť.

  Upozornění: není dovoleno kontaktovat potenciální vedoucí výzkumu se žádosti o přijetí (tzv. Request of Provisional Acceptance), dokud žadatel o stipendium není doporučen jako kandidáti ze strany Velvyslanectví Japonska v ČR! Ohledně žádosti o přijetí je nutné kontaktovat zahraniční oddělení dané univerzity, a to až na základě pokynu Velvyslanectví Japonska v ČR.
← Návrat zpět na hlavní stránku o studiu