Kontakt na konzulární a vízové oddélení

TEL.: +420 257 533 546
FAX: +420 257 532 377
E-MAIL: ryoji@ph.mofa.go.jp

Non-stop horká linka pro infomace
k vízům do Japonska

TEL.: 800 022 532 (pouze v angličtině)

Otevírací doba

po–pá
*Mimo dny, kdy je zavřeno Velvyslanectví Japonska v ČR. Více informace.
9.00–12.00, 13.30–16.00

Informace o programu pracovní dovolené
mezi Japonskem a Českou republikou

 

V duchu podpory užší spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou s přáním poskytnout mladým občanům příležitost k poznávání kultury a běžného způsobu života druhého státu a s cílem lepšího vzájemného porozumění obou zemí vstoupila dne 1. listopadu 2018 v platnost dohoda o programu pracovní dovolené. Současný limit je 400 víz tohoto typu za rok.

Občanům České republiky cestujícím do Japonska za účelem pracovní dovolené bude vystaveno vstupní vízum platné 3 měsíce od data vydání s povolenou dobou pobytu až jeden rok od data vstupu.


1.    Podmínky pro vydání víza za účelem pracovní dovolené


Vízum za účelem pracovní dovolené bude vydáno občanům České republiky, kteří budou splňovat všechny následující podmínky:


(1)  Jsou držiteli platného cestovního pasu ČR.

(2)  V době podání žádosti o vízum mají bydliště na území ČR.

  Ti, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí a v ČR jsou pouze dočasně za účelem podání žádosti o vízum, nemohou žádat o tento typ víza.

(3)  Cestují do Japonska primárně za účelem dovolené, s pobytem na dobu určitou (max. 1 rok).

  „Dovolenou“ se rozumí pobyt, který může kromě turismu zahrnovat také návštěvu přátel a/nebo příbuzných a aktivity související s poznáváním tradiční japonské kultury a jazyka. Účelem takového pobytu není zaměstnání a/nebo přesídlení do Japonska.

  Během pobytu je povoleno vykonávat výdělečnou činnost za účelem doplnění finančních prostředků na cestování a na každodenní výdaje. Jako vedlejší činnost je povoleno také studium. Není však povolená práce v podnicích zábavního průmyslu pro dospělé, jako jsou bary, kabarety a noční kluby, a jakákoliv práce, která je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Vízum za účelem working holiday dále nebude vydáno v případě, že je práce nebo studium hlavním účelem pobytu v Japonsku.

(4)  V den podání žádosti jsou ve věku 18 až 30 let (včetně).

(5)  Necestují společně se závislými osobami.

  Vyjma případů, kdy je závislá osoba držitelem samostatného platného víza.

(6)  Mají zpáteční letenku nebo dostatek finančních prostředků k jejímu zakoupení.

(7)  Disponují dostatečnými finančními prostředky k pokrytí počátečních nákladů spojených s pobytem v Japonsku (přibližně 45 000 Kč).

(8)  Dosud jim nebylo vystaveno vízum za účelem pracovní dovolené v Japonsku.

(9)  Jsou v dobrém zdravotním stavu.

(10)    Nemají záznam v rejstříku trestů.

 

2.    Jak podat žádost


(1) Způsob podání žádostí

Žadatel o vízum osobně předloží níže uvedené dokumenty na Velvyslanectví Japonska v České republice. Žádost nelze zaslat poštou.

V případě nutnosti si velvyslanectví může vyžádat dodatečné dokumenty.

Dokumenty nutné k žádosti

a) Platný cestovní pas ČR

b) Žádost o vízum (v japonském nebo anglickém jazyce), ke stažení zde

c) 1 fotografie (35x45 mm, světlé pozadí, ne starší než 6 měsíců)

d) Životopis (v japonském nebo anglickém jazyce)

e) Plán aktivit na dobu ročního pobytu v Japonsku (v japonském nebo anglickém jazyce)

f) Průvodní dopis zdůvodňující podání žádosti (volnou formou, přibližně 1 strana formátu A4, v japonském nebo anglickém jazyce)

g) Potvrzení o lékařské prohlídce nebo potvrzení o zdravotním stavu

h) Zpáteční letenka (pokud není k dispozici, potvrzení o finančních prostředcích k jejímu zakoupení)

i) Doklady potvrzující dostatek finančních prostředků pro pokrytí počátečních životních nákladů spojených s pobytem v Japonsku (potvrzení o zůstatku na bankovním účtu, výpisy z účtu, cestovní šeky, apod.)

V případě, že majitelem účtu je jiná osoba než žadatel, je třeba předložit též doklad prokazující vztah žadatele k majiteli účtu, např. rodný list.

 

(2)  Poplatek za podání žádosti

Bez poplatku

 

(3)  Kde podat žádost

Velvyslanectví Japonska v České republice

Konzulární a vízové oddělení

Úřední hodiny: 9:00 – 12:30, 13:30 – 16:30 (pondělí – pátek, kromě dnů pracovního volna)

Seznam dnů pracovního volna, kdy je velvyslanectví zavřené, je k dispozici zde.

 

(4)  Doba vyřízení žádosti

Přibližně 1 týden (5 pracovních dní). Tato doba se může prodloužit v případě, že budou nutné dodatečné dokumenty. Expresní vystavení víz není možné.

 

(5)  Výsledek žádosti

Po prozkoumání žádosti budou žadatelé telefonicky či e-mailem vyzváni, aby se dostavili na konzulární a vízové oddělení, kde jim bude oznámen výsledek a vrácen cestovní pas.

 

V případě dotazů či nejasností se, prosím, obraťte na konzulární a vízové oddělení Velvyslanectví Japonska v České republice.

Adresa: Maltézské náměstí 6, 118 01 Praha 1, Česká republika

Telefon: +420 257 533 546

FAX: +420 257 532 377

e-mail: ryoji@ph.mofa.go.jp

 

3.    Informace pro občany ČR, kteří plánují vycestovat do Japonska v rámci programu pracovní dovolené


Informace o úředních náležitostech (ohlašovací povinnost, pojištění a další), které je nutné splnit při pobytu v Japonsku v rámci pracovní dovolené.

 

(1)  Po příletu do Japonska

 

a)     Získání pobytové karty (Residence Card)

Pobytová karta slouží jako doklad, že držitel může legálně pobývat na území Japonska ve střednědobém/dlouhodobém horizontu. Vydává se na letišti po vstupní kontrole. V případě, že je prvním místem vstupu na území Japonska námořní přístav, bude pobytová karta zaslána imigračním úřadem na adresu pobytu poté, co byla splněna ohlašovací povinnost (viz následující bod (b) Ohlášení místa pobytu).

Informace o pobytové kartě (Residence Card)

 

b)     Ohlášení místa pobytu

Po příjezdu do Japonska a ubytování se je povinností ohlásit svůj pobyt na místně příslušném úřadu. Stejná ohlašovací povinnost platí v případě změny adresy ubytování. Lhůta pro ohlášení místa pobytu, resp. změny místa pobytu je 14 dní.

Místo pobytu je třeba ohlásit i v případě, že se jedná o ubytovací zařízení, pokud je dané zařízení hlavním místem pobytu dotyčného na území Japonska.

Nesplnění ohlašovací povinnosti do 14 dnů od určení místa pobytu může být pokutováno částkou až 200 000 jenů (přibližně 40 000 Kč). V případě, že není ohlašovací povinnost splněna do 90 dnů od data ubytování v daném bydlišti, může být dotyčnému zrušeno povolení k pobytu.

 

c)     Pojištění

·       Účastníci programu working holiday se musí při nahlášení místa pobytu na místně příslušném úřadě též přihlásit do japonského systému veřejného zdravotního pojištění.

·       Měsíční pojistné v rámci veřejného zdravotního pojištění činí přibližně 3500 jenů (zhruba 700 Kč). Při prohlídce u lékaře platí pojištěnec 30 % z celkové částky.

·       V případě zájmu o pojištění událostí, které japonské veřejné zdravotní pojištění nekryje (například úmrtí, úraz s trvalými následky, náhrada škody, náhlý návrat do ČR z důvodu nutné léčby, apod.), je nutné si sjednat jiné pojištění, například zahraniční cestovní pojištění.

 

 

(2)  Pobyt v Japonsku

 

a)     Zprostředkování zaměstnání

Velvyslanectví Japonska v České republice neposkytuje služby zprostředkování práce.

Občané ČR, kteří mají zájem o zprostředkování práce během svého pobytu v Japonsku, mohou využít služeb např. japonských státních agentur Hello Work nebo Employment Service Center for Foreigners v Tokiu, Ósace či Nagoji.

  Informace o zprostředkovatelských agenturách Hello Work a Employment Service Center for Foreigners.

 

b)     Speciální povolení k opětovnému vstupu do Japonska (Special Re-Entry Permit)

 

V případě dočasného odjezdu ze země během pobytu v rámci pracovní dovolené s úmyslem opětovného návratu do Japonska v době platnosti víza, není potřeba žádat o povolení k opětovnému vstupu (Re-Entry Permit), pokud je při odletové kontrole předložen platný cestovní pas, pobytová karta a příletová/odletová karta - tzv. ED card (Embarkation and Disembarkation Card) – se zaškrtnutou kolonkou opětovného návratu do Japonska.

  Informace o Special Re-Entry Permit

 

(3)  Odlet z Japonska

Vrácení pobytové karty

V době definitivního odjezdu z Japonska jsou účastníci programu pracovní dovolené povinni vrátit pobytovou kartu. Pobytová karta se odevzdává úředníkovi při odletové kontrole na letišti. Pobytovou kartu si lze ponechat jako vzpomínku na pobyt v Japonsku za předpokladu, že o tom bude informován úředník odletové kontroly. Pobytová karta bude zneplatněna a vrácena držiteli.

 

(4)  Užitečné odkazy

· Ministerstvo zahraničních věcí Japonska – informace o vízech a průvodce pro život Japonsku

· Japonská národní organizace pro turismus (Japan National Tourism Organization)

· Imigrační úřad, Ministestvo spravedlnosti (Immigration Bureau, Ministry of Justice)

· O karanténě zvířat

· O karanténě rostlin

· O dovozu léků do Japonska

· O řidičském oprávnění

· O poštovních službách

· O japonském jídle

· O tradičním umění

· O památkách světového dědictví UNESCO

· O krásách japonského venkova

 

V případě otázek ohledně japonských zvyků, památek a obecných informací o Japonsku kontaktujte nebo navštivte Japonské informační a kulturní centrum (JICC) Velvyslanectví Japonska v České republice. Pracovníci centra ochotně zodpoví vaše dotazy.

Adresa: Hellichova 1, 118 01, Praha 1

Telefon: +420 257 011 099

FAX: +420 257 532 377

E-mail: jicc@ph.mofa.go.jp

Web: https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc.html


4.    Žádost o vyplnění dotazníku

 

Velvyslanectví Japonska v České republice žádá všechny, kteří navštívili Japonsko v rámci programu pracovní dovolené, o vyplnění dotazníku za účelem získání informací o úspěšnosti zavedení programu do praxe. (formulář dotazníku je k dispozici zde)

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na konzulárním oddělení Velvyslanectví Japonska osobně, e-mailem, faxem nebo poštou. Děkujeme.