Důležité upozornění - aktuální omezení související s výskytem nového koronaviru

2020/2/4

Posílení opatření na hranicích v souvislosti s nákazou koronavirem (COVID-19) k 1.4.2020

Posílení opatření na hranicích v souvislosti s nákazou koronavirem (COVID-19)

 1. V reakci na rostoucí počet nakažených novým typem koronaviru ve světě bylo dne 18. března na Centrále pro boj s koronavirem rozhodnuto o posílení dosavadních opatření na hranicích Japonska. Budou zavedeny proaktivní kroky pro zastavení šíření nákazy v souladu s opatřeními cizích zemí, a to včetně kontroly na hranicích.

 2. Tato opatření zahrnují níže uvedená vízová omezení, která vejdou v platnost 21. března v 0:00 hodin (japonského času) a budou platit do konce dubna. (Období platnosti opatření může být změněno.)
  • (1) Pozastavení platnosti víz pro jeden nebo více vstupů vydaných před datem 20. března 2020 japonskými velvyslanectvími nebo generálními konzuláty v zemích, kterých se toto opatření týká (※)
  • (2) Pozastavení osvobození od vízové povinnosti v zemích, kterých se toto opatření týká (※)

   (※)Seznam zemí, kterých se toto opatření týká: Země Schengenského prostoru (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko), Andorra, Bulharsko, Egypt, Chorvatsko, Írán, Irsko, Kypr, Monako, Rumunsko, San Marino, Spojené království, Vatikán

 3. Počínaje 21. březnem od 0:00 hodin (japonského času) nebude na základě těchto opatření povoleno vstoupit na území Japonska níže uvedeným osobám:
  • (1) Osobám, které budou chtít vstoupit na území Japonska na základě víza pro jeden nebo více vstupů vydaného před datem 20. března 2020 japonskými velvyslanectvími nebo generálními konzuláty v zemích, kterých se toto opatření týká (※)
  • (2) Osobám, které cestují na pas země, jíž bylo pozastaveno osvobození od vízové povinnosti, a které chtějí vstoupit na území Japonska bez obdržení víza

 4. Aktuální informace o těchto vízových omezeních budou zveřejňovány na webu Ministerstva zahraničních věcí Japonska a webech jednotlivých japonských velvyslanectví a generálních konzulátů. Žádáme všechny, kteří zvažují cestu do Japonska ze zemí, kterých se toto opatření týká (※), aby si pravidelně ověřovali aktuální informace.

 5. Od 21. března 0:00 hodin (japonského času) budou všechny osoby (bez ohledu na státní příslušnost) vstupující na území Japonska z některé ze zemí, kterých se opatření týká (※) vyzvány, aby po dobu 14 dní vyčkaly na místě určeném vedoucím příslušné karanténní stanice. Tyto osoby zároveň budou vyzvány k tomu, aby pro pohyb na území Japonska nepoužívaly veřejnou dopravu. Prosíme všechny, kteří zvažují cestu či návrat do Japonska o dostatečnou pozornost všem zavedeným opatřením. Podrobnosti o posílení karanténních opatření v češtině jsou k dispozici zde.

 6. Celé znění nových opatření na hranicích v angličtině zde.

IMPORTANT NOTICE ON NEW RESTRICTIONS RELATED TO NOVEL CORONAVIRUS

(english version bellow)

1. Vzhledem ke skutečnosti, že japonská vláda označila podle Zákona o infekčních chorobách (Infectious Diseases Act of Japan) nový koronavirus jako “klasifikovanou infekční chorobu“, bude v souladu se Zákonem o imigrační kontrole a přijímání uprchlíků (Immigration Control and Refugee Recognition Act of Japan) zamítnuto povolení ke vstupu na území Japonska těm cizím státním příslušníkům, kteří budou považováni za nakažené novým koronavirem.
Jelikož vláda Japonska dále v souladu se Zákonem o karanténě (Quarantine Act of Japan) označila nový koronavirus jako „infekční chorobu podléhající karanténě“, bude cizím státním příslušníkům, u nichž bude důvodné podezření na výskyt nového koronaviru, nařízena karanténa, což platí bez výjimky i pro držitele platných víz.

2. Japonská vláda 1. února 2020 také rozhodla, že osobám, které spadají do dvou níže uvedených kategorií, nebude až do odvolání povolen vstup na území Japonska, pokud nenastanou výjimečné okolnosti.
- cizí státní příslušníci, kteří cestovali do provincie Chu-pej v Číně během 14 dní předtím, než přijeli do Japonska
- cizí státní příslušníci, kteří jsou držiteli cestovního pasu vydaného úřady provincie Chu-pej

3. Na základě „Směrnic pro vydávání víz“nebudou přijímány žádosti o vízum těch žadatelů, kteří spadají do kategorií osob, jimž není povolen vstup na území Japonska. Žadatelé o vízum musí vyplnit a odevzdat dotazník (viz odkaz) o tom, jestli cestovali nebo budou cestovat do provincie Chu-pej v Číně během 14 dní předtím, než přijedou do Japonska.

4. Upozorňujeme, že ani cizím státním příslušníkům, kteří jsou držiteli platného japonského vícenásobného vstupního víza („multiple entry“), nebude povolen vstup na území Japonska pokud budou spadat do kategorií uvedených v bodech 1 a 2.


English

1. Since the Government of Japan designated Novel Coronavirus as "Designated Infectious Disease" under the Infectious Diseases Act of Japan, foreign nationals who are deemed as patients of Novel Coronavirus shall be denied permission to land in Japan pursuant to Immigration Control and Refugee Recognition Act of Japan. As the Government of Japan also designated Novel Coronavirus as “Quarantinable Infectious Diseases” under Quarantine Act of Japan, foreign nationals who are suspected of being afflicted with Novel Coronavirus would be ordered to be quarantined with no exception for valid visa holders.

2. The Government of Japan also decided on 1 Feb.2020 that for the time being, those who fall under the two categories below are not permitted to land in Japan unless there are exceptional circumstances.
- Foreign nationals who have travelled to Hubei Province in the People's Republic of China within 14 days before arriving in Japan.
- Foreign nationals who hold a passport issued by the Hubei Province Authority.

3. Based on the “Criteria of Visa Issuance”, visa applications of those who fall under the categories being not permitted to land in Japan are not accepted. Visa applicants are required to fill in and submit questionnaire (attached) on whether or not they have (or will have) travelled to Hubei Province in the People's Republic of China within 14 days before arriving in Japan.

4. Please note that even those foreign nationals who retain valid multiple entry visa of Japan would not be permitted to land in Japan if they fall under the categories mentioned in 1 and 2 above.