Informace k výběru uchazečů na pozici asistenta bezpečnostního oddělení

Velvyslanectví Japonska v České republice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ASISTENT BEZPEČNOSTNÍHO ODDĚLENÍ

Podrobné informace a podmínky pro účast na výběrovém řízení jsou následující:

1. Předpokládaný nástup
1. března 2019

2. Náplň práce a platové podmínky
Vybraný uchazeč bude pracovat jako lokální zaměstnanec bezpečnostního oddělení Velvyslanectví Japonska v ČR v sídle velvyslanectví (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1) a jeho úkolem bude zajištění ochrany a bezpečnosti velvyslanectví.
Plat a zaměstnanecké výhody budou stanoveny podle platných pravidel velvyslanectví.

3. Počet zaměstnanců na této pozici
jeden

4. Požadavky
(1) Ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ekvivalentní vědomosti. Znalosti v oblasti bezpečnosti a ostrahy (management, právní znalosti). Předchozí zkušenosti v oboru výhodou.
(2) Dobrá znalost češtiny a angličtiny nutná, znalost japonštiny výhodou.
(3) Schopnost práce s počítačem, bezproblémové ovládání programů Word, Excel a dalších.
(4) Uchazeč japonské národnosti či jiné národnosti než české musí předložit doklad o trvalém pobytu v České republice, případně jiný doklad umožňující dlouhodobý pobyt v České republice.

5. Požadované dokumenty
(1) Životopis v angličtině obsahující kontaktní e-mailovou adresu
(2) Doklad totožnosti (kopie)
(3) Dokument prokazující ukončení vysokoškolského vzdělání (kopie)
(4) Doklad prokazující úroveň znalosti anglického, případně také japonského jazyka (kopie)
Upozornění: zaslané dokumenty nebudou vráceny.
6. Termín a adresa doručení požadovaných dokumentů
Dokumenty musí být nejpozději do čtvrtka 31. ledna 2019 doručeny
• e-mailem: ryoji@ph.mofa.go.jp
nebo
• poštou:
Velvyslanectví Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, 118 00 Praha 1
(Do předmětu E-mailu nebo na obálku uvést: „Asistent bezpečnostního oddělení“)

7. Průběh výběrového řízení
Na základě posouzení přijatých dokumentů v prvním kole řízení budou vybraní uchazeči pozváni do druhého kola, ve kterém se uskuteční pohovory. Výsledek prvního kola bude oznámen nejpozději v úterý 5. února. Výsledek druhého kola (oznámení o přijetí či nepřijetí) pak velvyslanectví oznámí do čtvrtka 28. února.

8. Kontakt v případě dotazů k této pozici a k výběrovému řízení (dotazy zasílejte v anglickém nebo japonském jazyce)
Takuya TAKITA (Mr.), Bezpečnostní oddělení Velvyslanctví Japonska v ČR
e-mail: ryoji@ph.mofa.go.jp