Velvyslanectví Japonska v ČR

Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1
TEL.(ustředna): +420 257 533 546
FAX: +420 257 532 377

Otevírací doba

Konzulární a vízové oddělení
9:00–12:30、13:30–16:30(po〜pá)

Informační a kulturní centrum
9:00–12:30、13:30–16:30(po〜pá)

Zavírací dny

Mapa

map

Novoroční pozdrav

14. února 2022

Přeji všem šťastný nový rok 2022.

Postupně přibývají teplejší dny, které nám dávají pocítit, že se blíží jaro. Trend oživení koronavirem těžce zasažené světové i evropské ekonomiky, včetně české, nabírá na síle a pozitivní signály se objevují i v ekonomice Japonska, která rovněž začala vykazovat známky zotavení. Společně s vámi doufám, že tento rok přinese osvobození z koronavirové pandemie a velké oživení společenských i ekonomických aktivit.

Skutečnost, že se přes omezení společenského života a celkově velmi náročné podmínky daří rozvíjet stabilní a vřelé vztahy mezi Japonskem a Českou republikou, je zásluhou vás, kteří podporujete vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi v jednotlivých oborech, a vás, kteří v různých regionech České republiky usilujete o porozumění a prohlubování česko-japonského přátelství. Dovolte, abych vám za to srdečně vyjádřil svou úctu a poděkování.

V minulém roce jsme si mohli uvědomit hloubku a šíři spolupráce mezi Japonci a Čechy například u příležitosti oslav 30 let Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Osobně jsem uskutečnil cesty po celé České republice a setkal se s mnoha lidmi, kteří působí jako pomyslné mosty mezi oběma zeměmi. Byli mezi nimi političtí činitelé, jako například poslanci, hejtmané a starostové, ale i osoby, které přispívají k šíření japonské kultury, scénického umění a bojových umění. Osobnosti z univerzit, které se dlouhá léta věnují akademické spolupráci s Japonskem, učitelé japonštiny. Studenti, kteří se usilovně učí japonsky. Jako Japonec cítím dojetí z toho, s jakou vážností se zajímáte o Japonsko a zároveň jsem hluboce vděčný za vřelé přijetí, kterého se mi v průběhu celého roku dostalo všude, kam jsem přijel.

Vloni se také konaly olympijské a paralympijské hry v Tokiu, jejichž bezpečný a bezproblémový průběh byl zásluhou i vašeho porozumění a spolupráce. Výkony japonských a českých sportovců znamenaly pro oba národy silné povzbuzení.

V České republice nastoupila koaliční vláda premiéra Petra Fialy. K tomu bych chtěl především říci, že se společně s vámi modlím za úspěšné fungování nové vlády a za další rozvoj České republiky.

Také Japonsko má od loňského října novou vládu, které předsedá Kišida Fumio. Na lednovém programovém prohlášení v japonském parlamentu oznámil premiér Kišida cíl realizovat prostřednictvím strategie růstu a distribuční strategie tzv. novou formu kapitalismu, kterou jeho vláda považuje za klíčovou pro pokoronavirovou ekonomickou obnovu. Za pilíře politiky nové vlády přitom předseda vlády označil digitalizaci, řešení problematiky klimatických změn, ekonomickou bezpečnost a oblast vědy, technologií a inovací.

Při stejné příležitosti představil ministr zahraničí Hajaši Jošimasa zahraniční politiku nové vlády, která bude spočívat v trojím odhodlání: v odhodlání chránit univerzální hodnoty jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva, v odhodlání chránit mír a stabilitu Japonska a do třetice v odhodlání přispívat lidstvu a ujmout se v tomto směru vedoucí role v mezinárodní společnosti.

Jednotlivé body politiky japonské vlády se přesně shodují s vizemi nového premiéra Petra Fialy a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, které spočívají v prosazování zahraniční politiky založené na univerzálních hodnotách v duchu návratu k havlovské diplomacii a zároveň dávají nejvyšší prioritu řešení problematiky zvyšování cen energií, stabilizace finančního zdraví, životního prostředí, digitalizace a oblasti vědy, technologií a inovací.

Ve druhé polovině tohoto roku bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie a ujme se vedení ve světě. Posilování vztahů s indo-pacifickým regionem a řešení problematiky klimatických změn, které prosazuje Japonsko, jsou i prioritami České republiky pro její předsednictví. Slibuji si od českého předsednictví Radě EU ještě větší rozšíření naší spolupráce nejen na bilaterální, ale také na mezinárodní úrovni.

Myslím, že v tomto smyslu máme letos jedinečnou šanci zásadním způsobem posunout vztahy mezi Japonskem a Českou republikou ještě dále. V součinnosti s vedoucími osobnostmi různých oblastí života a s Čechy, které Japonsko zajímá, chci využít této skvělé příležitosti ke konkrétní realizaci čtyř bodů své mise, které jsem uvedl již ve svém pozdravu u příležitosti nástupu do funkce velvyslance Japonska v České republice. Jsou to 1) posílení spolupráce v oblasti bezpečnostní politiky, 2) podpora spolupráce zaměřené na budoucnost, která zahrnuje digitalizaci a dekarbonizaci, 3) další rozšiřování spolupráce v oblasti kultury a 4) posílení mezilidské a intelektuální výměny.

Závěrem mého novoročního pozdravu mi dovolte vyslovit přání, aby se v úvodu zmíněná dobrá znamení během tohoto roku proměnila v perspektivy skutečného zlepšení a popřát zdraví a štěstí vám všem.


SUZUKI Hideo

Velvyslanec Japonska v České republice

Pozdrav velvyslance

6. listopadu 2020

Jmenuji se Suzuki Hideo a dne 26. října 2020 jsem nastoupil do funkce velvyslance Japonska v České republice.

Cítím silné emoce a velkou radost z toho, že jsem po třiceti letech opět v Praze. Naposledy jsem sem zavítal v lednu roku 1990 během svého působení v Paříži, kde jsem v té době právě začínal svou diplomatickou kariéru a byl svědkem historického momentu konce studené války v Evropě. Touha vidět na vlastní oči dějiště tzv. sametové revoluce mě přivedla na Václavské náměstí. Vzpomínám si, že před začernalou budovou Národního muzea byly ještě rozmístěny spousty svíček a v Praze byla dosud cítit revoluční euforie.

Třicet let poté je Česká republika důvěryhodným partnerem zemím, s nimiž sdílí společné hodnoty svobody a demokracie a zaujímá významné postavení v mezinárodní společnosti. Také vztahy České republiky s Japonskem, jejichž 100. výročí si letos připomínáme, se od té doby ve všech sférách velmi rychle rozvíjejí. Cítím jako velkou poctu, že jsem byl pověřen dalším posílením česko-japonských vztahů právě nyní na prahu příští stovky let. Mám v úmyslu zhostit se tohoto úkolu s plným nasazením a ruku v ruce s občany České republiky, počínaje osobnostmi politické, ekonomické a kulturní sféry.

Kvůli nákaze novým typem koronaviru se nyní svět nachází ve velice obtížné situaci. Rád bych jménem japonské vlády vyjádřil účast České republice, ve které nyní každým dnem onemocní velký počet obyvatel. Modlím se za duše všech lidí, kteří bohužel nákaze podlehli a chtěl bych vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast jejich rodinám. Japonský národ bude vždy stát při českém národu.

Přes současnou tíživou situaci budu během své mise usilovat o podporu bilaterálních vztahů, které přispívají k míru a stabilitě v mezinárodní společnosti a soustředím se na následující aktivity:

  1. posilování regionálního míru a stability prostřednictvím spolupráce na politické úrovni zahrnující také bezpečnostně-politickou oblast
  2. podpora ekonomické a průmyslové spolupráce zaměřené na budoucí post-koronavirovou společnost, která počítá mimo jiné s digitalizací a snižováním emisí CO2
  3. podpora globální harmonie prostřednictvím rozšiřování a prohlubování tradiční kulturní spolupráce
  4. zviditelňování společného přínosu Japonska a České republiky ve světě prostřednictvím podpory intelektuální a mezilidské výměny

K dosažení jednotlivých cílů bych nyní rád spojil síly s vládou i s občany České republiky. Přál bych si, aby co nejdříve nastal den, kdy se budu moci začít osobně setkávat s lidmi ze všech koutů České republiky a hovořit s nimi o budoucnosti našich vztahů.

Mezi Japonci není snad nikdo, kdo by neznal Smetanovu „Mou vlast“ či Dvořákovu „Novosvětskou“. Mnozí Češi přispěli v 19. a 20. století také k modernizaci a industrializaci Japonska, jmenovitě například architekti Antonín Raymond a Jan Letzel. Myslím, že Japonsko a Česko by se s využitím těchto hlubokých přátelských pout měly společně podílet na vytváření budoucnosti mezinárodního společenství.

S nadcházející zimou se bude stále více ochlazovat. Ze srdce vám všem přeji, abyste zůstali zdrávi, v dobré kondici prožili vánoční svátky a šťastně přivítali nový rok.


SUZUKI Hideo

Velvyslanec Japonska v České republice