Velvyslanectví Japonska v ČR

Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1
TEL.(ustředna): +420 257 533 546
FAX: +420 257 532 377

Otevírací doba

Konzulární a vízové oddělení
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Informační a kulturní centrum
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Zavírací dny

Mapa

map

Aktivity velvyslance

Zdvořilostní návštěva u Rudolfa Jindráka, ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře a zahraničně-politického poradce premiéra
19. února 2021

V pátek dne 19. února navštívil velvyslanec Suzuki ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta a zahraničně-politického poradce předsedy vlády ČR Rudolfa Jindráka. Tématem jejich diskuze byly mimo jiné bilaterální vztahy, předsednictví ČR Radě EU v roce 2022 a mezinárodní otázky týkající se sousedních států. Ředitel zahraničního odboru vyjádřil vděčnost za aktivitu japonských firem v České republice a také přání usilovat o další posílení partnerství s Japonskem.


Velvyslanec Suzuki s ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR a zahraničně-politického poradce předsedy vlády ČR Rudolfem Jindrákem

Příspěvek na setkání pořádaném Sdružením pro zahraniční investice (AFI)
18. února 2021

Ve čtvrtek 18. února byl velvyslanec Suzuki hlavním hostem setkání Stammtisch, pořádaného Sdružením pro zahraniční investice (Association for Foreign Investment, AFI). Na události, která proběhla on-line, vystoupil s příspěvkem věnovaným investicím japonských firem v České republice. Kromě tématu českého investičního prostředí hovořil ve své prezentaci také o využití Dohody o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a Japonskem a o smyslu Dohody o strategickém partnerství (SPA) mezi EU a Japonskem, o spolupráci v Indopacifickém regionu a v oblasti vodíkové energetiky. S účastníky, mezi nimiž byla také náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová, pak diskutoval o budoucím vývoji japonsko-české spolupráce v oblasti ekonomiky a průmyslu. Jsme připraveni nadále spolupracovat s českými vládními institucemi a s AFI na dalším zlepšování českého prostředí pro zahraniční investice.


Předseda AFI Kamil Blažek (horní řada vlevo), náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová (prostřední řada vpravo),
velvyslanec Suzuki (horní řada uprostřed)

Zdvořilostní návštěva u předsedy meziparlamentní skupiny ČR-Japonsko Jiřího Ventruby
9. února 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce uskutečnil velvyslanec Suzuki v úterý 9. února zdvořilostní návštěvu u předsedy meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko Jiřího Ventruby. Diskutovali spolu na téma česko-japonských vztahů. Pan předseda zhodnotil vztahy obou zemí jako výjimečně dobré a vyslovil úmysl prohlubovat mezilidskou spolupráci na poli vzdělání, vědy, sportu či kultury, jakmile to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné. Vyjádřil také přání rozvíjet spolupráci mezi městy Sakai a Brno.


Velvyslanec Suzuki s předsedou meziparlamentní skupiny
ČR – Japonsko Jiřím Ventrubou

Návštěva u náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy
18. ledna 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce navštívil velvyslanec Suzuki v pondělí 18. ledna náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí a rozvojové a ekonomické spolupráce Martina Tlapu. Kromě budoucí spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti politiky, kultury, ekonomiky, vědy a technologií, obrany a bezpečnosti spolu diskutovali také o globálních otázkách, například na téma mnohostranné spolupráce a posílení funkčnosti systému OSN. Shodli se na tom, že budou nadále podporovat vzájemný dialog mezi oběma zeměmi.


Velvyslanec Suzuki s náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou

Návštěva náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové
14. ledna 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce uskutečnil velvyslanec Suzuki ve čtvrtek 14. ledna zdvořilostní návštěvu u náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martiny Tauberové. Diskutovali spolu na téma možností japonsko-české průmyslové, vědecké a technologické spolupráce například v oblasti dekarbonizace, digitalizace nebo tzv. smart city a shodli se na vzájemné podpoře rozšiřování dosavadního partnerství.


Velvyslanec Suzuki s náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Martinou Tauberovou

Zdvořilostní návštěva u náměstkyň ministra zahraničních věcí A. Grmelové a M. Marksové
14. ledna 2021

Dne 14. ledna uskutečnil velvyslanec Suzuki dvě zdvořilostní návštěvy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Nejprve hovořil s paní náměstkyní Anitou Grmelovou a poté s paní náměstkyní Michaelou Marksovou. Obě náměstkyně uvedly, že jmenování velvyslance Suzukiho vítají a shodly se na tom, že vztahy mezi oběma zeměmi, sdílejícími společné základní hodnoty počínaje demokracií, se v poslední době neustále prohlubují. Oslavy loňského 100. výročí navázání oficiálních vztahů mezi Japonskem a Českou republikou byly bohužel poznamenány epidemií koronaviru. Obě náměstkyně se shodně vyjádřily, že s výhledem do příštího sta let chtějí usilovat o další rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti politiky, ekonomie, vědy, technologií, kultury i mezilidských vztahů.


Velvyslanec Suzuki s náměstkyní A. Grmelovou


S náměstkyní M. Marksovou

Velvyslanec Suzuki předal prezidentu Zemanovi své pověřovací listiny
9. prosince 2020

Ve čtvrtek 9. prosince předal velvyslanec Suzuki prezidentu České republiky Miloši Zemanovi pověřovací listiny od Jeho Veličenstva císaře. Pan prezident Zeman velvyslance přivítal a ocenil příspěvek početných japonských podniků působících v ČR k české ekonomice. Tímto oficiálně začíná mise velvyslance Suzukiho, během které bude s podporou pana prezidenta usilovat o další posílení vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.
Jako symbol přátelství mezi oběma zeměmi věnoval velvyslanec prezidentu Zemanovi tradiční japonský řemeslný výrobek, porcelánový pohár ve stylu Kutani. (https://www.shinkutani.jp/english/20th.html)
Na poháru jsou vyobrazeny vlajky, státní symboly a texty hymen Japonska a České republiky, obklopené motivy národních stromů obou zemí - květy sakury a větvemi kvetoucí lípy.


Velvyslanec Suzuki s prezidentem Zemanem


Pohár japonsko-českého přátelství ze všech stran

Účast na 44. ročníku soutěže Nihongo Benron Taikai
7. listopadu 2020

Dne 7. listopadu byl velvyslanec Suzuki členem poroty 44. ročníku soutěže v mluveném projevu v japonštině, Nihongo Benron Taikai 2020. Letos se soutěž poprvé konala on-line, ale to soutěžícím vůbec nezabránilo naplno předvést výsledky své každodenní píle při studiu japonštiny. V letošní soutěži jsme slyšeli opravdu mnoho zajímavých a velmi kreativních příspěvků.
Mezi jednotlivými projevy se vysílala vystoupení různých skupin příznivců japonské kultury v České republice, takže kromě japonštiny měli diváci možnost seznámit se také s japonskou kulturou. Ačkoliv to bylo jen on-line, podařilo navodit atmosféru srovnatelnou se zážitkem naživo a uspořádat událost plnou zábavy.
Z celého srdce děkujeme všem, kteří se přes tuto nepříznivou dobu zasloužili o realizaci letošního ročníku Nihongo Benron Taikai. Přáli bychom si, aby se nadále rozšiřovaly řady Čechů, kteří si díky studiu japonštiny Japonsko oblíbí.
Záznam celého 44. ročníku soutěže Nihongo Benron Taikai a výsledky je možno zhlédnout na následujících odkazech.


Benron Taikai: https://www.youtube.com/watch?v=1Ea2ps_mh6I
Výsledky: https://www.japan.cz/2020/11/11/vysledky-benron-taikai-2020/


Velvyslanec Suzuki při úvodním pozdravu


Soutěžící zodpovídá doplňující dotazy ke svému projevu

Velvyslanec Shimazaki uzavírá svou misi v ČR, návštívil ministra zahraničí Petříčka
15. října 2020

Ve čtvrtek dne 15. října uskutečnil velvyslanec Shimazaki zdvořilostní návštěvu u ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka u příležitosti konce svého působení ve funkci velvyslance Japonska v České republice. Ministr Petříček velvyslanci poděkoval za pozvání pro sebe a svou rodinu na zářijové představení tradičního divadla kjógen a vyslovil potěšení nad tím, že se i přes koronavirovou krizi podařilo oslavit 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Oba se shodli na tom, že budou nadále podporovat rozvíjení vřelých bilaterálních vztahů v oblasti politiky, ekonomiky, vědy a technologií, kultury i na mezilidské úrovni.


Velvyslanec Kaoru Shimazaki s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem

Účast na zahájení výstavy Bonsaje v srdci Evropy
1. října 2020

Dne 1. října se velvyslanec Shimazaki a jeho choť zúčastnili zahájení 15. ročníku výstavy bonsají v Japonské zahradě Botanické zahrady hl. m. Prahy v Tróji. Kvůli koronavirové epidemii probíhá letošní výstava v náhradním termínu. Díky úsilí organizátorů se podařilo výstavu v pořádku zahájit, navíc v překrásné atmosféře začínajícího podzimu. Letošní výstava je také součástí oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Nádherné bonsaje pečlivě vypěstované v České republice jsou jedním ze symbolů dlouholetého přátelství mezi oběma zeměmi. Věříme, že i letos bude mít výstava velký úspěch a hojnou návštěvnost.


Hosté zahájení se účastní slavnostního přestřihnutí pásky. Zcela vlevo náměstek ředitele Botanické zahrady hl. m. Prahy Vlastimil Rybka, vedle něj velvyslanec Shimazaki se svou chotí.


Velvyslanec s chotí při rozhovoru s
náměstkem primátora hl. m. Prahy
Petrem Hlubučkem.

Účast na Smart Export Forum
29. září 2020

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil zahájení Smart Export Fóra 2020 - Japonsko a Asijští tygři, které se konalo dne 29. září v konferenčním sále Hotelu Olympik Artemis. Před zástupci českého průmyslu a organizací na podporu byznysu, kteří se účastnili v sále i on-line, vystoupil se zahajovacím proslovem. Událost pořádalo sdružení CzechInno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací v podnikání, výzkumu a vzdělávání a za účelem poskytnutí příležitosti pro sdílení informací a networkingu. Česká republika v oboru digitálních inovací vyniká a my věříme, že české firmy a české technologie se budou stále více prosazovat také v Japonsku.


Velvyslanec Shimazaki při proslovu

Schůzka s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha
24. září 2020

Dne 24. září se velvyslanec Shimazaki u oběda setkal s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Pogratuloval jim k úspěšnému průběhu 29. ročníku tohoto festivalu, který se letos kvůli epidemii koronaviru musel konat v menším měřítku než obvykle. Velvyslanec zároveň poděkoval všem za jejich velký dlouhodobý příspěvek k prohlubování česko-japonské spolupráce na poli hudby.
Příští rok oslaví MHF Mladá Praha už 30 let. Ve spolupráci s festivalovým výborem hodláme usilovat o to, aby jubilejní ročník byl opravdu výjimečný.


Velvyslanec Shimazaki s organizátory festivalu.
Zcela vlevo stojí předseda festivalového výboru Tomáš Čistecký

Velvyslanec s chotí na představení divadla kjógen v rámci oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a ČR
23. září 2020

Velvyslanec Shimazaki a jeho choť navštívili dne 23. září divadelní představení žánru kjógen ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, pořádané u příležitosti letošního 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Máme radost, že se tak významné jubileum podařilo oslavit společně s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem, ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a mnoha dalšími osobnostmi, které se podílejí na rozvíjení vztahů mezi oběma zeměmi. Podrobnosti k události k dispozici zde.


Velvyslanec Shimazaki a jeho choť
s předsedou Senátu Parlamentu ČR


Při představení

Účast na 29. ročníku MHF Mladá Praha
Září 2020

Velvyslanec Shimazaki se letos se svou chotí zúčastnil dvou koncertů v rámci 29. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Dne 10. září to byl zahajovací koncert v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR a dne 22. září pak závěrečný koncert v Sukově síni Rudolfina. V obou případech mladí hudebníci z různých zemí včetně Japonska svým nadáním a svěžím hudebním projevem zcela okouzlili přítomné publikum. Velvyslanectví Japonska v ČR letos spoluorganizovalo celkem tři koncerty včetně těchto dvou. Přejeme festivalu Mladá Praha mnoho dalších úspěchů a srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku.


Velvyslanec při zahajovacím proslovu
10. 9.


Koncert 10. 9.


Závěrečný koncert 22. 9.


Společné foto s účinkujícími po koncertě