Velvyslanectví Japonska v ČR

Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1
TEL.(ustředna): +420 257 533 546
FAX: +420 257 532 377

Otevírací doba

Konzulární a vízové oddělení
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Informační a kulturní centrum
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Zavírací dny

Mapa

map

Aktivity velvyslance

Návštěva Havlíčkova Brodu
11. září 2021

Dne 11. září zavítal velvyslanec Suzuki do Havlíčkova Brodu a uskutečnil zdvořilostní návštěvu u starosty města Jana Tecla. Kromě toho si velvyslanec prohlédl také havlíčkobrodské gymnázium, kde se setkal se slečnou Johankou Juklovou. Tato nadaná studentka se sama učí japonsky a před časem napsala velvyslanci dopis v japonštině. Doufáme, že pokračování ve studiu japonštiny slečně Juklové umožní co nejlépe Japonsko poznat a že vzájemná výměna v oblasti vzdělávání a kultury přispěje k dalšímu prohloubení česko-japonského přátelství.


V Gymnáziu Havlíčkův Brod se slečnou Johankou, její rodinou a zástupci školy.
(c) Gymnázium Havlíčkův Brod


Před budovou městského úřadu se starostou J. Teclem a zaměstnanci úřadu
(c) Foto archiv města Havlíčkův Brod

Návštěva společnosti Futaba Czech s.r.o.
11. září 2021

Dne 11. září navštívil velvyslanec Suzuki továrnu společnosti Futaba Czech, s.r.o. v Havlíčkově Brodě, kde se mimo jiné seznámil s metodami, jejichž pomocí firma usiluje o zvýšení efektivity výroby a dosažení nulových emisí. Věříme, že společnost Futaba Czech bude nadále přispívat k české ekonomice a tím také k posilování japonsko-českých vztahů.


Velvyslanec Suzuki s chotí a zaměstnanci Futaba Czech s.r.o. Zcela vpravo prezident společnosti Maeda Uichi


Velvyslanec Suzuki při exkurzi v tovární hale

Návštěva města Pardubic
4. září 2021

Dne 4. září navštívil velvyslanec Suzuki město Pardubice při příležitosti konání kvalifikace Velké pardubické, která je velkou městskou událostí se 130letou tradicí. Velvyslance Suzukiho přivítali poslanec Parlamentu České republiky a předseda meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko Jan Řehounek a primátor města Pardubic Martin Charvát.


Zleva: poslanec Jan Řehounek, velvyslanec Suzuki, primátor Martin Charvát

Účast na zahájení 16. ročníku výstavy bonsají
2. září 2021

Dne 2. září se velvyslanec Suzuki se svou chotí zúčastnil zahájení 16. výstavy bonsají v Japonské zahradě Botanické zahrady hl. m. Prahy v Tróji. Díky úsilí organizátorů a krásnému počasí se i letos podařilo výstavu zahájit v mimořádně příjemné atmosféře. Věříme, že krásné bonsaje vypěstované českými pěstiteli si přijde prohlédnout velký počet návštěvníků a přejeme letošní výstavě i jejímu doprovodnému programu velký úspěch.


Velvyslanec a jeho choť se společně s ostatními hosty účastní symbolického přestřihnutí pásky na zahájení výstavy bonsají.

Slavnostní předání řádu prof. Bohumíru Strnadelovi z VŠB - TU Ostrava
26. srpna 2021

Dne 26. srpna se v rezidenci velvyslance konalo slavnostní předání Řádu vycházejícího slunce se zlatými paprsky na náhrdelní stuze prof. Ing Bohumíru Strnadelovi, DrSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který na této univerzitě působí také jako ředitel Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT). Prostřednictvím spolupráce s japonskými vědeckými pracovníky z akademického i průmyslového prostředí prof. Strnadel během posledních zhruba 20 let velice významným způsobem přispěl k posílení vědecké spolupráce a přátelství mezi Japonskem a Českou republikou. Po gratulačním proslovu velvyslance Suzukiho a předání osvědčení o udělení řádu i samotného řádu z rukou velvyslance následovala při ceremoniálu řeč prof. Strnadela, ve které mimo jiné vyjádřil svůj dík velkému počtu japonských kolegů, se kterými dosud spolupracoval. Slavnostní událost proběhla v příjemné atmosféře za účasti zástupců Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, vládních a akademických institucí, Japonské komory průmyslu a obchodu v ČR, agentury JETRO Praha a kolegů prof. Strnadela.


Profesor Strnadel přijímá řád z rukou velvyslance Suzukiho


Děkovná řeč prof. Bohumíra Strnadela

Zdvořilostní návštěva u starosty Prahy 1 P. Hejmy
12. srpna 2021

Dne 12. srpna navštívil velvyslanec Suzuki starostu městské části Praha 1 Petra Hejmu. Diskutoval s ním mimo jiné o podpoře turistického ruchu mezi Japonskem a Českou republikou.


Velvyslanec Suzuki se starostou MČ Praha 1 Petrem Hejmou

Návštěva továrny společnosti Central Glass Czech
11. srpna 2021

Dne 11. srpna uskutečnil velvyslanec Suzuki návštěvu v továrně firmy Central Glass Czech v Pardubicích.


Zdvořilostní návštěva u státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové
10. srpna 2021

Dne 10. srpna navštívil velvyslanec Suzuki státní tajemnici pro evropské záležitosti Milenu Hrdinkovou. Shodli se na důležitosti spolupráce v oblasti Indo-Pacifiku mezi Japonskem, Českou republikou a Evropskou unií, které sdílí společné hodnoty. Spolupráce Japonska a České republiky musí nadále intenzívně pokračovat směrem k českému předsednictví EU v druhé polovině roku 2022.


Velvyslanec Suzuki a tajemnice Hrdinková

Diskuze s místopředsedou vlády K. Havlíčkem a s náměstkyní ministra průmyslu a obchodu S. Jirotkovou
27. července 2021

Dne 27. července navštívil velvyslanec Suzuki vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka a náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro oblast hospodářské politiky a podnikání Silvanu Jirotkovou. Hovořili na téma Vodíkové strategie ČR, kterou vláda právě předchozího dne schválila, a diskutovali o posilování japonsko-české spolupráce v oblasti energetiky i o investičním prostředí.


Místopředseda vlády Karel Havlíček, náměstkyně Silvana Jirotková a velvyslanec Suzuki

Účast na zahájení Olympijského festivalu Tokyo 2020
23. července 2021

Dne 23. července se velvyslanec Suzuki zúčastnil slavnostního zahájení Olympijského festivalu Tokyo 2020, pořádaného ve sportovním centru Olymp v pražské Stromovce, kde vystoupil s úvodním pozdravem. Přejeme českým sportovcům na olympijských a paralympijských hrách v Tokiu mnoho úspěchů a věříme, že tyto hry se stanou nezapomenutelně krásnou událostí, která Čechům přinese spoustu dojemných zážitků a která opět o něco více prohloubí přátelství mezi Japonci a Čechy.


Návštěva výstavy snímků z fotosoutěže Naše stopy
21. července 2021

Velvyslanec Suzuki navštívil dne 21. července Centrum FotoŠkoda, aby si prohlédl výstavu fotografií ze soutěže Naše stopy, pořádané u příležitosti oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Velvyslanectví Japonska v ČR a České centrum Tokio v loňském roce do soutěže přijaly celkem 160 snímků od českých i japonských účastníků. Výstava v Centru FotoŠkoda představuje 20 fotografií vybraných porotou. Věříme, že tyto fotografie přispějí k dalšímu sblížení Čechů s Japonci a srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci loňské soutěže.


Zdvořilostní návštěva u předsedy Senátu Miloše Vystrčila
20. července 2021

Dne 20. července vykonal velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Diskutovali spolu o posílení bilaterálních vztahů v různých sférách, především v oblastech bezpečnosti a investic. Vyměnili si také názory na globální problematiku a shodli se na důležitosti vize svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku (FOIP) či spolupráce v oblasti klimatických změn a energie. Rádi bychom nadále pokračovali v naší velmi dobré spolupráci se Senátem Parlamentu ČR.


Velvyslanec Suzuki a předseda Senátu Miloš Vystrčil, Zdroj: Kancelář Senátu PČR

Návštěva výstavy GEI-TEN
16. července 2021

Dne 16. července navštívil velvyslanec Suzuki galerii Mánes, aby zhlédl výstavu GEI-TEN, pořádanou v rámci 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Výstava, představující velký počet exponátů současných japonských umělců různých žánrů, se měla uskutečnit už v loňském roce, ale kvůli koronaviru musela být odložena. Díky úsilí organizátorů se ji podařilo otevřít v letošním náhradním termínu. Věříme, že výstava GEI-TEN přispěla k šíření japonského umění a kultury ve světě.


Účast na otevření komunitní zahrady ŽIVOT90
15. července 2021

Dne 15. července se velvyslanec Suzuki zúčastnil slavnostního otevření zahrady komunitního centra pro seniory, organizace ŽIVOT90. Projekt zahrady se realizoval díky podpoře společnosti Japan Tobacco International. Věříme, že spolupráce japonských podniků s českou občanskou společností pomáhá stále více rozvíjet přátelství a vzájemné porozumění mezi Japonci a Čechy.


Zdvořilostní návštěva u starosty města Poděbrady
12. července 2021

Dne 12. července zavítal velvyslanec do Poděbrad. Na radnici diskutoval se starostou Jaroslavem Červinkou a dalšími zástupci města o prohloubení česko-japonské spolupráce. Polovinu svého života v rodišti Jiřího z Poděbrad, jenž byl v 15. století zvolen českým králem, strávila Japonka Fuku Horová. Tato žena se počátkem 20. století, tedy v době, kdy něco takového bylo vzácností, provdala za Čecha Karla Jana Horu. Očekáváme, že česko-japonské vztahy na občanské úrovni se v Poděbradech budou díky stále se rozvíjející kulturní i jiné spolupráci dále prohlubovat.


Zleva: 1. místostarosta Roman Schulz, starosta Jaroslav Červinka, velvyslanec Suzuki, 2. místostarosta Miroslav Holas


Velvyslanec Suzuki a starosta Jaroslav Červinka

Návštěva podniku Toyota Motor Manufacturing Czech Republic
12. července 2021

Dne 12. července zavítal velvyslanec Suzuki do továrny automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně a prohlédl si proces výroby automobilů. Od zástupců podniku se pak velvyslanec dozvěděl o vytrvalém úsilí firmy o vysoce kvalitní výrobky i o způsobech, jakými se snaží zvyšovat efektivitu výroby a zlepšovat pracovní prostředí. Očekáváme, že tato společnost bude nadále přispívat k rozvoji české ekonomiky a společnosti, jakož i k dalšímu posilování česko-japonských vztahů.


Zdvořilostní návštěva předsedy NSA Filipa Neussera
8. července 2021

Dne 8. července uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera a diskutoval s ním o blížících se olympijských a paralympijských hrách Tokyo 2020. Velvyslanec rovněž vysvětlil opatření a rozhodnutí japonské vlády, která mají zajistit bezpečný a klidný průběh her a také uvedl, že očekává od českých sportovců skvělé výsledky.


Velvyslanec Suzuki a předseda NSA Filip Neusser

Návštěva v Toyota Central Europe - Czech
24. června 2021

Dne 24. června navštívil velvyslanec Suzuki podnik Toyota Central Europe – Czech. Vyslechl si výklad o technologii auta na vodíkové palivové články, které společnost nedávno uvedla na český trh, vyzkoušel si jízdu ve voze vybaveném touto technologií a diskutoval o budoucnosti využití vodíkové technologie v České republice. Věříme, že díky aktivitě společnosti Toyota Central Europe – Czech se v ČR rozšíří obeznámenost s vodíkovou technologií a firma bude stále zvyšovat svůj přínos pro společnost.


Zdvořilostní návštěva u předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavla Fischera
17. června 2021

Dne 17. června navštívil velvyslanec Suzuki předsedu Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavla Fischera. Vyměnili si názory o bezpečnostním prostředí Indo-Pacifiku a diskutovali spolu nejenom na téma budoucí spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti diplomacie a obrany, ale i o důležitosti komunikace na parlamentní úrovni.


Velvyslanec Suzuki a předseda Pavel Fischer před obrazem prezidenta T.G. Masaryka

Zdvořilostní návštěva u náměstka ministra dopravy J. Sechtera
16. června 2021

Dne 16. června navštívil velvyslanec Suzuki náměstka ministra dopravy pro železniční a vodní dopravu, civilní letectví, ITS, R&D, vesmír a mezinárodní vztahy Jana Sechtera. Diskutovali spolu na téma letecké a železniční dopravy, o vesmírných aktivitách obou zemí a o možnostech průmyslové a výzkumné spolupráce v oblasti dopravy.


Velvyslanec Suzuki s náměstkem J. Sechterem

Setkání s poslancem a hejtmanem I. Vondrákem
15. června 2021

V úterý dne 15. června se velvyslanec Suzuki setkal s poslancem a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem a diskutoval s ním na téma bilaterálních vztahů.


Velvyslanec Suzuki s poslancem a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem

Návštěva velvyslance u náměstka MŠMT Pavla Dolečka
9. června 2021

Dne 9. června uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pavla Dolečka. Hovořili spolu o současných trendech v oblasti vědy a technologií v Japonsku a v České republice a shodli se na dalším posílení spolupráce v této oblasti na úrovni vědeckých institucí a univerzit.


Velvyslanec Suzuki s náměstkem Dolečkem

Schůzka s bývalým ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou
3. června 2021

Ve čtvrtek dne 3. června se velvyslanec Suzuki setkal s bývalým ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou a diskutoval s ním o česko-japonských vztazích.


Bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a velvyslanec Suzuki

Zdvořilostní návštěva u prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka
2. června 2021

Ve středu dne 2. června uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. Diskutovali spolu na témata zelených technologií, digitalizace, dopravy, vzdělání a cestovního ruchu a hovořili také o možnostech dalšího posílení průmyslové spolupráce mezi Japonskem a ČR například prostřednictvím Světové výstavy EXPO 2025 v Ósace.


Velvyslanec Suzuki a prezident Jaroslav Hanák

Návštěva u poslance a předsedy Meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko Jana Řehounka
1. června 2021

V úterý 1. června navštívil velvyslanec poslance Parlamentu České republiky a předsedu Meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko Jana Řehounka. Diskutovali spolu o rozšiřování spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v různých oblastech a o účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.


Velvyslanec Suzuki s poslancem a předsedou Meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko J. Řehounkem

Návštěva výstavy Olympijské Tokio
1. června 2021

V úterý dne 1. června navštívili velvyslanec a jeho choť historickou budovu Národního muzea, kde v doprovodu generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala zhlédli právě probíhající výstavu Olympijské Tokio. Součástí velice zajímavé expozice je řada vzácných předmětů, zahrnujících mimo jiné program neuskutečněných OH v Tokiu v roce 1940, exponáty názorně ukazující vývoj sportovních technologií od roku 1940 do současnosti, nebo například materiály seznamující s úspěchy českých sportovců na OH v Tokiu v roce 1964. Velvyslanec Suzuki při této příležitosti vyjádřil svůj srdečný dík pracovníkům Národního muzea a Českého olympijského výboru za nadšení a úsilí, které vynaložili na organizaci této výstavy. S generálním ředitelem Lukešem a s předsedou Jiřím Kejvalem diskutoval o budoucí široké spolupráci.
Podrobné informace k výstavě: https://www.nm.cz/program/vystavy/olympijske-tokio


Zleva velvyslanec Suzuki s chotí, generální ředitel Národního muzea M. Lukeš a předseda Českého olympijského výboru J. Kejval

Zdvořilostní návštěva u prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého
27. května 2021

Ve čtvrtek dne 27. května uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého a diskutoval s ním o česko-japonském obchodu, investicích, energetických centrech a restrukturalizaci průmyslu. Oba se shodli na dalším prohlubování česko-japonské průmyslové spolupráce.


Prezident Vladimír Dlouhý a velvyslanec Suzuki

Zdvořilostní návštěva u náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže
26. května 2021

Ve středu dne 26. května uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u náměstka ministra životního prostředí pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů Vladislava Smrže. Diskutovali spolu o stavu energetiky či živelních pohromách v Česku i Japonsku a zároveň se shodli na tom, že je nutné vyvíjet a aplikovat nejrůznější technologie pro dosažení uhlíkové neutrality.


Náměstek Vladislav Smrž a velvyslanec Suzuki

Zdvořilostní návštěva u předsedkyně SÚJB Dany Drábové
19. května 2021

Ve středu dne 19. května uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové a diskutoval s ní o budoucí spolupráci v oblasti jaderné energetiky. SÚJB v čele s předsedkyní Danou Drábovou usiluje o prohloubení spolupráce s Japonskem za účelem posílení bezpečnosti jaderné energetiky také v návaznosti na nehodu v jaderné elektrárně ve Fukušimě v roce 2011. Očekáváme další posilování a rozvoj spolupráce v jaderných komunitách obou zemí.


Velvyslanec Suzuki a předsedkyně SÚJB Dana Drábová

Zdvořilostní návštěva u ministra zahraničních věcí J. Kulhánka
6. května 2021

Ve čtvrtek 6. května uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. Na úvod sdělil ministr Kulhánek velvyslanci, že se velice těší na setkání se svým protějškem ministrem Motegim v rámci jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny a Japonska i bilaterálního setkání na úrovni ministrů zahraničních věcí Japonska a České republiky, plánovaného na následující den 7. května. Doplnil, že Česká republika považuje Japonsko za svého důležitého strategického partnera.
Oba se shodli v názoru, že obě země mají nadále společně podporovat rozvoj zemí západního Balkánu, prosazovat strategii svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku (FOIP) a že je třeba posílit bilaterální spolupráci v oblasti bezpečnosti. Velvyslanec Suzuki také znovu požádal o podporu v zajištění stability fungování japonských firem v České republice a bezpečnosti japonských občanů v ČR. Za spolupráce s panem ministrem Kulhánkem hodláme nadále usilovat o liberální mezinárodní řád založený na vládě práva.


Velvyslanec Suzuki s ministrem Kulhánkem

Účast na slavnostním otevření Japonského centra Univerzity Palackého
28. dubna 2021

Ve středu 28. dubna se velvyslanec Suzuki zúčastnil online slavnostního zahájení činnosti nově založeného Japonského centra při Univerzitě Palackého v Olomouci. Při této příležitosti vystoupil s úvodním pozdravem, ve kterém mimo jiné gratuloval prorektoru pro zahraničí a iniciátorovi Japonského centra profesoru Martinu Kudláčkovi a ostatním zástupcům centra i všem ostatním účastníkům této významné události. Jako doprovodný program se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší báseň haiku, která byla také první akcí organizovanou novým Japonským centrem. Na programu byl dále minikoncert v podání jediného japonského interpreta moravských lidových písní, zpěváka Deie Noritaróa, kterého na klavír doprovázela jeho manželka Dei Mana.
Obor Japonská studia má na Univerzitě Palackého již téměř třicetiletou tradici a mnozí z jeho absolventů se stali pomyslnými spojovacími mosty ve vztazích mezi Japonskem a Českou republikou. Jsme přesvědčení, že Japonské centrum prostřednictvím své činnosti rozšíří obeznámenost obyvatel Olomouce a okolí s japonštinou i japonskou kulturou, poskytne mnoho příležitostí pro setkávání Čechů a Japonců a bude zásadním způsobem přispívat k dalšímu rozvoji česko-japonského přátelství.
Více informací o Japonském centru UPOL je možné nalézt na webu: https://jc.upol.cz/


Velvyslanec Suzuki (nahoře uprostřed), prorektor UPOL Martin Kudláček (vpravo nahoře)


Ukázky z vyhlášení soutěže o nejlepší báseň haiku a z minikoncertu

Účast na 45. ročníku soutěže Nihongo Benron Taikai
17. dubna 2021

V sobotu 17. dubna se velvyslanec Suzuki jako jeden z porotců zúčastnil soutěže Nihongo Benron Taikai. Stejně jako loni, i letos se soutěž konala online, ale i přesto všichni soutěžící předvedli výsledky své pilné přípravy a dokázali se zápalem vyjádřit své myšlenky v japonštině.
Letošní novinkou byla kategorie videí. Skvěle zpracovaná krátká videa byla představena mezi mluvenými projevy a pomohla tak ještě zpříjemnit letošní ročník.
Rádi bychom znovu srdečně poděkovali všem, kteří soutěž pomohli zorganizovat. Přáli bychom si, aby se nadále rozšiřovaly řady Čechů, kteří si díky studiu japonštiny Japonsko oblíbí a doufáme, že během příštího ročníku se budeme již moct sejít naživo.
Úplný záznam ze soutěže je možné zhlédnout na stránce https://youtu.be/kHP0UGVYWls


Videopozdrav velvyslance


Jeden ze soutěžících zodpovídá na dotazy

Schůzka s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Reném Nedělou
9. března 2021

V úterý 9. března se velvyslanec Suzuki prostřednictvím videohovoru setkal s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Reném Nedělou. Diskutovali spolu o současném energetickém mixu v ČR a Japonsku či energetické situaci v Evropské unii. Rovněž probírali možnosti posílení průmyslové a technologické spolupráce obou zemí v oblasti energetiky s cílem dosáhnout bezuhlíkové společnosti za použití technologií pro zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCUS), vodíkových technologií či jaderné a obnovitelné energie.


Velvyslanec Suzuki (vlevo dole) a náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla (nahoře)

Velvyslanec Suzuki navštívil státního tajemníka MZV Miloslava Staška
3. března 2021

Ve středu 3. března uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí České republiky Miloslava Staňka. Hovořil s ním o úpravách investičního prostředí v ČR, o spolupráci obou zemí v rámci strategie svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku a o poskytování informací týkajících se opatření české vlády proti koronaviru.


Velvyslanec Suzuki se státním tajemníkem Miloslavem Staškem

Účast na Česko-japonských inovačních dnech
24. února 2021

Ve středu 24. února se velvyslanec Suzuki zúčastnil zahájení on-line semináře s názvem Česko-japonské inovační dny, kterou spolupořádaly pražská pobočka Japan External Trade Organization (JETRO) a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Na události velvyslanec Suzuki vystoupil s úvodním proslovem vedle dalších osobností, mezi nimiž byli také velvyslanec České republiky v Japonsku Martin Tomčo, generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl a výkonný viceprezident JETRO Hošino Jošitaka. Na semináři byly budoucím potenciálním japonským partnerům prezentovány špičkové české firmy a výzkumná pracoviště ze sedmi sektorů, které vynikají inovativní a technologickou povahou. Očekáváme, že prostřednictvím akcí jakou byla tato, se bude spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti průmyslových technologií do budoucna dále rozvíjet.


On-line seminář Česko-japonské inovační dny


Velvyslanec Suzuki při svém úvodním pozdravu

Zdvořilostní návštěva u premiéra Andreje Babiše
23. února 2021

V úterý dne 23. února uskutečnil velvyslanec Suzuki zdvořilostní návštěvu u předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Tématy jejich diskuze byly bilaterálních vztahy, energetická spolupráce, spolupráce v indo-pacifické oblasti a vylepšování prostředí pro japonské investory včetně otázky poskytování dlouhodobých víz. Premiér Babiš velvyslance seznámil s opatřeními české vlády proti šíření nového typu koronaviru. Sdělil mu také, že si dobře pamatuje svou návštěvu Japonska u příležitosti uvedení současného císaře na trůn a vyjádřil své srdečné gratulace k narozeninám Jeho Veličenstva.


Velvyslanec Suzuki s premiérem Babišem

Návštěva u náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Očka
22. února 2021

V pondělí 22. února navštívil velvyslanec Suzuki náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací Petra Očka. Pan náměstek velvyslanci představil inovační strategii ČR a strategii umělé inteligence v ČR. Dále spolu hovořili na téma perspektivní spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti výzkumu a vývoje průmyslových technologií. Diskutovali také o investičním prostředí České republiky včetně investičních pobídek a souvisejících systémů. Shodli se na tom, že ve vzájemném dialogu budou nadále pokračovat.


Velvyslanec Suzuki s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Petrem Očkem

Zdvořilostní návštěva u Rudolfa Jindráka, ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře a zahraničně-politického poradce premiéra
19. února 2021

V pátek dne 19. února navštívil velvyslanec Suzuki ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta a zahraničně-politického poradce předsedy vlády ČR Rudolfa Jindráka. Tématem jejich diskuze byly mimo jiné bilaterální vztahy, předsednictví ČR Radě EU v roce 2022 a mezinárodní otázky týkající se sousedních států. Ředitel zahraničního odboru vyjádřil vděčnost za aktivitu japonských firem v České republice a také přání usilovat o další posílení partnerství s Japonskem.


Velvyslanec Suzuki s ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR a zahraničně-politického poradce předsedy vlády ČR Rudolfem Jindrákem

Příspěvek na setkání pořádaném Sdružením pro zahraniční investice (AFI)
18. února 2021

Ve čtvrtek 18. února byl velvyslanec Suzuki hlavním hostem setkání Stammtisch, pořádaného Sdružením pro zahraniční investice (Association for Foreign Investment, AFI). Na události, která proběhla on-line, vystoupil s příspěvkem věnovaným investicím japonských firem v České republice. Kromě tématu českého investičního prostředí hovořil ve své prezentaci také o využití Dohody o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a Japonskem a o smyslu Dohody o strategickém partnerství (SPA) mezi EU a Japonskem, o spolupráci v Indopacifickém regionu a v oblasti vodíkové energetiky. S účastníky, mezi nimiž byla také náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová, pak diskutoval o budoucím vývoji japonsko-české spolupráce v oblasti ekonomiky a průmyslu. Jsme připraveni nadále spolupracovat s českými vládními institucemi a s AFI na dalším zlepšování českého prostředí pro zahraniční investice.


Předseda AFI Kamil Blažek (horní řada vlevo), náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová (prostřední řada vpravo),
velvyslanec Suzuki (horní řada uprostřed)

Zdvořilostní návštěva u předsedy meziparlamentní skupiny ČR-Japonsko Jiřího Ventruby
9. února 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce uskutečnil velvyslanec Suzuki v úterý 9. února zdvořilostní návštěvu u předsedy meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko Jiřího Ventruby. Diskutovali spolu na téma česko-japonských vztahů. Pan předseda zhodnotil vztahy obou zemí jako výjimečně dobré a vyslovil úmysl prohlubovat mezilidskou spolupráci na poli vzdělání, vědy, sportu či kultury, jakmile to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné. Vyjádřil také přání rozvíjet spolupráci mezi městy Sakai a Brno.


Velvyslanec Suzuki s předsedou meziparlamentní skupiny
ČR – Japonsko Jiřím Ventrubou

Návštěva u náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy
18. ledna 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce navštívil velvyslanec Suzuki v pondělí 18. ledna náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí a rozvojové a ekonomické spolupráce Martina Tlapu. Kromě budoucí spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti politiky, kultury, ekonomiky, vědy a technologií, obrany a bezpečnosti spolu diskutovali také o globálních otázkách, například na téma mnohostranné spolupráce a posílení funkčnosti systému OSN. Shodli se na tom, že budou nadále podporovat vzájemný dialog mezi oběma zeměmi.


Velvyslanec Suzuki s náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou

Návštěva náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové
14. ledna 2021

U příležitosti svého nástupu do funkce uskutečnil velvyslanec Suzuki ve čtvrtek 14. ledna zdvořilostní návštěvu u náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martiny Tauberové. Diskutovali spolu na téma možností japonsko-české průmyslové, vědecké a technologické spolupráce například v oblasti dekarbonizace, digitalizace nebo tzv. smart city a shodli se na vzájemné podpoře rozšiřování dosavadního partnerství.


Velvyslanec Suzuki s náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Martinou Tauberovou

Zdvořilostní návštěva u náměstkyň ministra zahraničních věcí A. Grmelové a M. Marksové
14. ledna 2021

Dne 14. ledna uskutečnil velvyslanec Suzuki dvě zdvořilostní návštěvy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Nejprve hovořil s paní náměstkyní Anitou Grmelovou a poté s paní náměstkyní Michaelou Marksovou. Obě náměstkyně uvedly, že jmenování velvyslance Suzukiho vítají a shodly se na tom, že vztahy mezi oběma zeměmi, sdílejícími společné základní hodnoty počínaje demokracií, se v poslední době neustále prohlubují. Oslavy loňského 100. výročí navázání oficiálních vztahů mezi Japonskem a Českou republikou byly bohužel poznamenány epidemií koronaviru. Obě náměstkyně se shodně vyjádřily, že s výhledem do příštího sta let chtějí usilovat o další rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti politiky, ekonomie, vědy, technologií, kultury i mezilidských vztahů.


Velvyslanec Suzuki s náměstkyní A. Grmelovou


S náměstkyní M. Marksovou

Velvyslanec Suzuki předal prezidentu Zemanovi své pověřovací listiny
9. prosince 2020

Ve čtvrtek 9. prosince předal velvyslanec Suzuki prezidentu České republiky Miloši Zemanovi pověřovací listiny od Jeho Veličenstva císaře. Pan prezident Zeman velvyslance přivítal a ocenil příspěvek početných japonských podniků působících v ČR k české ekonomice. Tímto oficiálně začíná mise velvyslance Suzukiho, během které bude s podporou pana prezidenta usilovat o další posílení vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.
Jako symbol přátelství mezi oběma zeměmi věnoval velvyslanec prezidentu Zemanovi tradiční japonský řemeslný výrobek, porcelánový pohár ve stylu Kutani. (https://www.shinkutani.jp/english/20th.html)
Na poháru jsou vyobrazeny vlajky, státní symboly a texty hymen Japonska a České republiky, obklopené motivy národních stromů obou zemí - květy sakury a větvemi kvetoucí lípy.


Velvyslanec Suzuki s prezidentem Zemanem


Pohár japonsko-českého přátelství ze všech stran

Účast na 44. ročníku soutěže Nihongo Benron Taikai
7. listopadu 2020

Dne 7. listopadu byl velvyslanec Suzuki členem poroty 44. ročníku soutěže v mluveném projevu v japonštině, Nihongo Benron Taikai 2020. Letos se soutěž poprvé konala on-line, ale to soutěžícím vůbec nezabránilo naplno předvést výsledky své každodenní píle při studiu japonštiny. V letošní soutěži jsme slyšeli opravdu mnoho zajímavých a velmi kreativních příspěvků.
Mezi jednotlivými projevy se vysílala vystoupení různých skupin příznivců japonské kultury v České republice, takže kromě japonštiny měli diváci možnost seznámit se také s japonskou kulturou. Ačkoliv to bylo jen on-line, podařilo navodit atmosféru srovnatelnou se zážitkem naživo a uspořádat událost plnou zábavy.
Z celého srdce děkujeme všem, kteří se přes tuto nepříznivou dobu zasloužili o realizaci letošního ročníku Nihongo Benron Taikai. Přáli bychom si, aby se nadále rozšiřovaly řady Čechů, kteří si díky studiu japonštiny Japonsko oblíbí.
Záznam celého 44. ročníku soutěže Nihongo Benron Taikai a výsledky je možno zhlédnout na následujících odkazech.


Benron Taikai: https://www.youtube.com/watch?v=1Ea2ps_mh6I
Výsledky: https://www.japan.cz/2020/11/11/vysledky-benron-taikai-2020/


Velvyslanec Suzuki při úvodním pozdravu


Soutěžící zodpovídá doplňující dotazy ke svému projevu

Velvyslanec Shimazaki uzavírá svou misi v ČR, návštívil ministra zahraničí Petříčka
15. října 2020

Ve čtvrtek dne 15. října uskutečnil velvyslanec Shimazaki zdvořilostní návštěvu u ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka u příležitosti konce svého působení ve funkci velvyslance Japonska v České republice. Ministr Petříček velvyslanci poděkoval za pozvání pro sebe a svou rodinu na zářijové představení tradičního divadla kjógen a vyslovil potěšení nad tím, že se i přes koronavirovou krizi podařilo oslavit 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Oba se shodli na tom, že budou nadále podporovat rozvíjení vřelých bilaterálních vztahů v oblasti politiky, ekonomiky, vědy a technologií, kultury i na mezilidské úrovni.


Velvyslanec Kaoru Shimazaki s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem

Účast na zahájení výstavy Bonsaje v srdci Evropy
1. října 2020

Dne 1. října se velvyslanec Shimazaki a jeho choť zúčastnili zahájení 15. ročníku výstavy bonsají v Japonské zahradě Botanické zahrady hl. m. Prahy v Tróji. Kvůli koronavirové epidemii probíhá letošní výstava v náhradním termínu. Díky úsilí organizátorů se podařilo výstavu v pořádku zahájit, navíc v překrásné atmosféře začínajícího podzimu. Letošní výstava je také součástí oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Nádherné bonsaje pečlivě vypěstované v České republice jsou jedním ze symbolů dlouholetého přátelství mezi oběma zeměmi. Věříme, že i letos bude mít výstava velký úspěch a hojnou návštěvnost.


Hosté zahájení se účastní slavnostního přestřihnutí pásky. Zcela vlevo náměstek ředitele Botanické zahrady hl. m. Prahy Vlastimil Rybka, vedle něj velvyslanec Shimazaki se svou chotí.


Velvyslanec s chotí při rozhovoru s
náměstkem primátora hl. m. Prahy
Petrem Hlubučkem.

Účast na Smart Export Forum
29. září 2020

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil zahájení Smart Export Fóra 2020 - Japonsko a Asijští tygři, které se konalo dne 29. září v konferenčním sále Hotelu Olympik Artemis. Před zástupci českého průmyslu a organizací na podporu byznysu, kteří se účastnili v sále i on-line, vystoupil se zahajovacím proslovem. Událost pořádalo sdružení CzechInno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací v podnikání, výzkumu a vzdělávání a za účelem poskytnutí příležitosti pro sdílení informací a networkingu. Česká republika v oboru digitálních inovací vyniká a my věříme, že české firmy a české technologie se budou stále více prosazovat také v Japonsku.


Velvyslanec Shimazaki při proslovu

Schůzka s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha
24. září 2020

Dne 24. září se velvyslanec Shimazaki u oběda setkal s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Pogratuloval jim k úspěšnému průběhu 29. ročníku tohoto festivalu, který se letos kvůli epidemii koronaviru musel konat v menším měřítku než obvykle. Velvyslanec zároveň poděkoval všem za jejich velký dlouhodobý příspěvek k prohlubování česko-japonské spolupráce na poli hudby.
Příští rok oslaví MHF Mladá Praha už 30 let. Ve spolupráci s festivalovým výborem hodláme usilovat o to, aby jubilejní ročník byl opravdu výjimečný.


Velvyslanec Shimazaki s organizátory festivalu.
Zcela vlevo stojí předseda festivalového výboru Tomáš Čistecký

Velvyslanec s chotí na představení divadla kjógen v rámci oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a ČR
23. září 2020

Velvyslanec Shimazaki a jeho choť navštívili dne 23. září divadelní představení žánru kjógen ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, pořádané u příležitosti letošního 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Máme radost, že se tak významné jubileum podařilo oslavit společně s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem, ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a mnoha dalšími osobnostmi, které se podílejí na rozvíjení vztahů mezi oběma zeměmi. Podrobnosti k události k dispozici zde.


Velvyslanec Shimazaki a jeho choť
s předsedou Senátu Parlamentu ČR


Při představení

Účast na 29. ročníku MHF Mladá Praha
Září 2020

Velvyslanec Shimazaki se letos se svou chotí zúčastnil dvou koncertů v rámci 29. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Dne 10. září to byl zahajovací koncert v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR a dne 22. září pak závěrečný koncert v Sukově síni Rudolfina. V obou případech mladí hudebníci z různých zemí včetně Japonska svým nadáním a svěžím hudebním projevem zcela okouzlili přítomné publikum. Velvyslanectví Japonska v ČR letos spoluorganizovalo celkem tři koncerty včetně těchto dvou. Přejeme festivalu Mladá Praha mnoho dalších úspěchů a srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku.


Velvyslanec při zahajovacím proslovu
10. 9.


Koncert 10. 9.


Závěrečný koncert 22. 9.


Společné foto s účinkujícími po koncertě