Velvyslanectví Japonska v ČR

Maltézské náměstí 6, 118 01, Praha 1
TEL.(ustředna): +420 257 533 546
FAX: +420 257 532 377

Otevírací doba

Konzulární a vízové oddělení
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Informační a kulturní centrum
9:00–12:30, 13:30–16:30(po〜pá)

Zavírací dny

Mapa

map

Aktivity velvyslance

Udělování řádů podzim 2018
- slavnostní předávání řádu panu Josefu Léblovi
27. listopadu 2018

Dne 27. listopadu se na rezidenci velvyslance uskutečnilo slavnostní předávání řádu panu Josefu Léblovi. Pan Lébl pracoval jako rada na Velvyslanectví Československa v Japonsku, byl také pověřen řízením agentury CzechInvest a nyní je zvláštním poradcem ředitelky agentury CzechInvest. V průběhu mnoha let přispíval k posílení ekonomických vztahů, kulturní výměně a spolupráci ve vědě a technice mezi Českou republikou a Japonskem. Zejména založení pobočky agentury CzechInvest v Tokiu umožnilo zlepšení podmínek pro japonské firmy v oblasti podpory investic. Pan Lébl se rovněž osobně zasazoval o lákání japonských společností do České republiky a významně tak přispěl k posílení ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi. Za jeho zásluhy mu byl udělen Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky na náhrdelní stuze. Slavnostní události se zúčastnil velký počet hostů a z její atmosféry byla patrná pevnost současných ekonomických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou i slavnostní nálada z ocenění pana Josefa Lébla, který se na budování těchto vztahů podílel.


Pan Josef Lébl s chotí po převzetí Listiny o udělení řádu a velvyslanec s chotí


Pan Lébl při projevu

Návštěva v T.RAD Czech
22. listopadu 2018

Dne 22. listopadu uskutečnil velvyslanec Shimazaki návštěvu výrobního závodu společnosti T.RAD Czech za účelem exkurze podniku a diskuze s jeho zástupci. Přesvědčil se o tom, že tato společnost na evropský trh dodává špičkové automobilové díly a že na zajištění vysoké kvality trvale vynakládá velké úsilí. Věříme, že se aktivity společnosti na evropském trhu budou nadále rozšiřovat.


Při exkurzi v podniku


Velvyslanec se zaměstnanci společnosti T.RAD

Návštěva v Masarykově muzeu v Hodoníně
21. listopadu 2018

Dne 21. listopadu navštívil velvyslanec se svou chotí Masarykovo muzeum v Hodoníně, rodišti zakladatele a prvního prezidenta Československa. Na místě diskutovali s ředitelkou paní Irenou Chovančíkovou a s ostatními zástupci muzea. Velvyslanec na místě gratuloval k letošnímu 100. výročí založení Československa a představil paní ředitelce článek z japonských novin z roku 1918, který informoval o návštěvě doktora Masaryka v Japonsku, kam před 100 lety přicestoval přes Sibiř. Vyjádřil také odhodlání vynaložit z pozice velvyslance Japonska v České republice co největší úsilí na posílení vztahů mezi oběma zeměmi do dalšího sta let.


Velvyslanec a jeho choť při rozhovoru se zástupci muzea. Uprostřed ředitelka muzea paní I. Chovančíková.


Velvyslanec předává ředitelce muzea kopii článku z Tokyo Asahi Shimbun ze dne
15. dubna 7. roku éry Taišó (1918)


Velvyslanec a jaho choť naslouchají výkladu ředitelky při prohlídce expozice muzea


Velvyslanec se podepisuje
do návštěvní knihy

Účast na slavnostním ceremoniálu k výsadbě sakur v Praze
16. listopadu 2018

Dne 16. listopadu se v parku U Čeňku konal slavnostní ceremoniál k zahájení první etapy výsadby celkem padesáti sakur, které hlavnímu městu Praze darovala japonská nezisková organizace Spolek sakurových květů. Velvyslanec Shimazaki společně s primátorem hl. m. Prahy panem Zdeňkem Hřibem a předsedou spolku panem Hirofumi Matsuzawa symbolicky vysadil jeden z mladých stromků a vyslovil přání, aby všechny sakury na tomto místě určeném pro relaxaci Pražanů dobře zakořenily. Dodal, že se těší, až stromy uvidí vzkvétat stejně jako přátelství mezi Japonskem a Českou republikou.


Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib
(první zprava) při proslovu, velvyslanec Shimazaki (druhý zleva) a předseda Spolku sakurových květů
Hirofumi Matsuzawa (první zleva)


Zleva starosta m.č. Prahy 14 R. Vondra, velvyslanec Shimazaki, starosta Dolních Počernic Z. Richter, primátor hl. m. Prahy Z. Hřib, poslanec a člen Meziparlamentní skupiny ČR-Japonsko M. Ferjenčík a předseda Spolku sakurových květů H. Matsuzawa.


 Zleva velvyslanec Shimazaki, primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a předseda Spolku sakurových květů Hirofumi Matsuzawa při výsadbě (Zdroj: MHMP)

Návštěva zástupců města Sakai na velvyslanectví
13. listopadu 2018

Dne 13. listopadu se velvyslanec Shimazaki setkal se zástupci města Sakai v prefektuře Ósaka při jejich návštěvě České republiky. Diskutovali společně na téma možnosti kulturní výměny a vztahů mezi městem Sakai a Českou republikou. Velvyslanectví srdečně vítá a podpoří jakoukoliv iniciativu k oživení vztahů mezi Japonskem a Českou republikou na úrovni regionů.


Velvyslanec Shimazaki (uprostřed) s hosty z města Sakai

Účast na podzimním koncertu japonských studentů
10. listopadu 2018

Dne 10. listopadu si velvyslanec Shimazaki v pražském sále Martinů vyslechl podzimní koncert japonských studentů organizovaný Asociací Japonců v České republice. Po koncertě pak pohovořil se všemi vystupujícími. Očekáváme, že japonští studenti studující v Česku hudbu budou i nadále úspěšně vystupovat, a že se prostřednictvím hudby bude prohlubovat kulturní výměna mezi Japonskem a Českem.


Japonští studenti hudby a velvyslanec Shimazaki (uprostřed)

Zdvořilostní návštěva u ministra kultury Staňka
8. listopadu 2018

Dne 8. listopadu uskutečnil velvyslanec Shimazaki zdvořilostní návštěvu ministra kultury České republiky Antonína Staňka. Společně zhodnotili dosavadní kulturní spolupráci mezi Českem a Japonskem, včetně loňských kulturních akcí při příležitosti 60. výročí obnovení vzájemných diplomatických vztahů. Zároveň se shodli, že právě vzájemné porozumění vzešlé z kulturní výměny je základem pro vytváření přátelských česko-japonských vztahů v oblasti politické i ekonomické. S blížícím se rokem 2020, který bude značit 100 let od začátku diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československem, se budeme snažit o ještě větší prohloubení kulturní výměny mezi oběma zeměmi.


Ministr kultury Staněk a velvyslanec Shimazaki

Setkání s členy Asociace učitelů japonštiny
2. listopadu 2018

Dne 2. listopadu přivítal velvyslanec Shimazaki ve své rezidenci členy Asociace učitelů japonštiny a vyjádřil jim své díky za jejich přínos ve výuce japonštiny v České republice. Zároveň s nimi hovořil o budoucím šíření a rozvoji výuky japonského jazyka. Doufáme, že si prostřednictvím studia japonštiny co nejvíce lidí z Česka svůj vztah k Japonsku prohloubí.


Velvyslanec Shimazaki (v popředí uprostřed) a členové Asociace učitelů japonštiny

Český koncert skupiny YAMATO a setkání s jejími členy
29. října 2018

Dne 29. října se velvyslanec Shimazaki v divadle Hybernia zúčastnil koncertu japonské skupiny YAMATO, která se specializuje na hru na japonské bubny wadaiko. Velvyslanec si společně s mnoha českými fanoušky užil výtečné představení plné energie s výstižným názvem „The Challengers“. Pan velvyslanec vyjádřil svou podporu zahraničního vystupování členů skupiny YAMATO, kteří udržují tradiční japonskou kulturu a zároveň stále zkouší nové věci, a také doufá, že kulturní výměna mezi Českem a Japonskem bude nadále aktivně pokračovat.


Velvyslanec Shimazaki s chotí a členové skupiny YAMATO okolo velkého bubnu taiko


Velvyslanec Shimazaki a členové skupiny YAMATO při zdvořilostní návštěvě na velvyslanectví

Účast na 60. mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV)
3. října 2018

Dne 3. října měl velvyslanec Shimazaki proslov na konferenci „Automatizace a internet věcí“ (FA/IoT), kterou v rámci 60. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně organizovala pražská kancelář Japonské organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO). Tento seminář účastníky seznámil s pokročilostí japonské průmyslové robotiky, obráběcích strojů a oblasti IoT. Věříme že tato událost byla podnětem pro další rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi v souvisejících oborech.


Velvyslanec Shimazaki při svém proslovu


Velvyslanec při prohlídce stánků japonských firem

Prezentace japonského sake
26. září 2018

Dne 26. září se v rezidenci velvyslance konala prezentace japonského sake organizovaná Asociací výrobců japonského sake a šóčú a pražskou kanceláří Japan External Trade Organization (JETRO).
Z Japonska se zúčastnilo devět výrobců sake ze sedmi japonských prefektur: Dewazakura Sake Brewery (Jamagata), Obata Sake Brewery (Niigata), Maruyama Brewing (Niigata), Tentaka Shuzo (Točigi), Aoki Shuzo (Ibaraki), Maruishi Jozo (Aiči), Shimizu Seizaburo Shoten (Mie), Ozeki (Hjógo), Akashi Sake Brewery (Hjógo). Na prezentaci byli pozváni zástupci českých médií, restaurací a malo- i velkoobchodů, kteří mohli u stolů jednotlivých výrobců ochutnat sake či si například poslechnout rady pro vhodné kombinování sake s jídlem.
Sake představuje pro obyvatele České republiky úplně novou chuť a jeho spotřeba není zatím příliš velká, ale právě proto je zde velký prostor pro budoucí růst. Myslíme si, že je třeba vytrvale pokračovat v organizování degustací, aby lidé sake přišli na chuť a zvýšila se jeho popularita. Doufáme, že i tato prezentace přispěla k rozšíření sake v ČR.

Závěrečný koncert 27. ročníku MHF Mladá Praha
26. září 2018

Dne 26. září velvyslanec Shimazaki vyslechl závěrečný koncert 27. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, který se konal ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Kromě kvarteta složeného z japonských hudebníků na koncertě vystupoval také slovenský klavírista a český violoncellista. Ve svém proslovu na recepci po skončení koncertu velvyslanec všem vynikajícím sólistům pogratuloval a vyslovil přání, aby se mezinárodní spolupráce v oblasti hudby nadále rozšiřovala.


Dvořákova síň Rudolfina zaplněná
diváky, mezi nimiž nechyběly významné
osobnosti kultury, diplomaté
i zaměstnanci státní správy.


Obecenstvo z balkonu odměňuje
účinkující potleskem.
Uprostřed první řady
velvyslanec a jeho choť.

Koncertu 27. ročníku Mezinárodního festivalu Mladá Praha
24. září 2018

24. září 2018 se velvyslanec Shimazaki spolu s chotí zúčastnil koncertu 27. ročníku Mezinárodního festivalu Mladá Praha. Tento koncert byl spolupořádán festivalovým výborem Mladé Prahy, Velvyslanectvím Polské republiky a Velvyslanectvím Japonska. Po skončení koncertu velvyslanec pohovořil s účinkujícími umělci, tj. členy japonského smyčcového kvarteta a pianistou z Polska. Doufáme, že i nadále budou mladí talentovaní hudebníci z celého světa okouzlovat publikum dalších ročníků tohoto hudebního festivalu.


Účinkující ocenění květinami a potleskem po vystoupení.


Paní Krajewska, rada vyslankyně Polské republiky (uprostřed), členové Quartet Amabile (držící květiny), pianista pan Drabinski (vpravo) a velvyslanec Shimazaki s chotí.

Účast na workshopu pořádaném Yokohama National University a Technickou univerzitou Ostrava
10. září 2018

Dne 10. září navštívil velvyslanec Shimazaki Ostravu a zúčastnil se akce s názvem „8th International Workshop : New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts“, která se uskutečnila za spolupráce Yokohama National University a Technické univerzity Ostrava. Velvyslanec měl na události svůj projev a diskutoval s účastníky. Na workshopu proběhla živá debata vědeckých pracovníků a studentů z různých zemí včetně Japonska a České republiky. Věříme, že příležitostí k vědecké spolupráci mezi oběma zeměmi bude neustále přibývat.


Velvyslanec Shimazaki při projevu


Atmosféra workshopu


Velvyslanec na společném snímku se zástupci obou univerzit a s dalšími účastníky

Setkání s primátorem Karlových Varů
3. září 2018

Dne 3. září uskutečnil velvyslanec Shimazaki návštěvu Karlových Varů. S primátorem města Petrem Kulhánkem hovořil na téma posílení vztahů mezi Japonskem a Českou republikou včetně spolupráce u příležitosti 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československem, které si obě země připomenou v roce 2020. Karlovy Vary jsou partnerským městem japonského lázeňského města Kusatsu v okrese Agatsuma (prefekura Gunma) a očekáváme, že tato spolupráce se bude nadále prohlubovat.


Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek
a velvyslanec Shimazaki


Velvyslanec Shimazaki při zápisu do knihy hostů

Návštěva podniků Mitsubishi Electric Automotive Czech a Electric Powersteering Components Europe
30. srpna 2018

Dne 30. srpna uskutečnil velvyslanec Shimazaki návštěvy podniků Mitsubishi Electric Automotive Czech (MEAC) a Electric Powersteering Components Europe (EPCE), během nichž si prohlédl výrobní továrny a diskutoval se zástupci obou firem. V průběhu programu se velvyslanec dozvěděl o tom, že obě firmy v oboru automobilových dílů dodávají výrobky s vysokou přidanou hodnotou do celé Evropy, a že vyvíjejí neustále úsilí pro zajištění vysoké kvality svých produktů. Věříme, že oba podniky s velkým počtem zaměstnanců budou trvale přispívat k prosperitě regionu a budou nadále úspěšně působit jako přední výrobci ve svém oboru.


Velvyslanec Shimazaki se zástupci podniku MEAC


Velvyslanec Shimazaki se zástupci podniku EPCE

Udělování řádů jaro 2018 - slavnostní předání řádu panu Martinu Vačkářovi
21. června 2018

Dne 21. června se v rezidenci velvyslance uskutečnilo slavnostní předání řádu panu Martinu Vačkářovi. Pan Vačkář působil dlouhá léta jako koordinátor japonských televizních týmů při jejich natáčení v Česku. Díky své vynikající znalosti Japonska a japonštiny doprovázel pan Vačkář jako tlumočník důležité české i japonské vládní představitele i osobnosti z oblasti kultury a umění na jejich návštěvách České republiky, resp. Japonska a přispěl tak k úspěšné spolupráci mezi oběma zeměmi. Za jeho zásluhy mu byl udělen Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky. Slavnostní události se zúčastnil velký počet hostů a z její atmosféry byla patrná hloubka současných vztahů mezi Japonskem a Českou republikou i slavnostní nálada z ocenění pana Martina Vačkáře, který tyto vztahy pomáhal budovat.


Pan Martin Vačkář z rukou velvyslance Shimazakiho převzal Osvědčení o udělení řádu


Pan Vačkář a jeho rodina s velvyslancem a jeho chotí

Účast na jarním koncertě japonských studentů
27. května 2018

Dne 27. května se velvyslanec Shimazaki zúčastnil jarního koncertu japonských studentů, kteří se v České republice věnují studiu hudby. Velvyslanec si užil překrásné hudby a pronesl řeč, ve které popřál studentům mnoho úspěchů.
Japonští studenti díky hudbě tvoří spojnici mezi Českou republikou a Japonskem a my bychom si přáli, aby byli i nadále úspěšní ve svém oboru.


Japonští studenti hudby a velvyslanec Shimazaki (uprostřed),
hudebník České filharmonie Viktor Mazáček (vpravo za velvyslancem Shimazakim)

Zahájení 13. ročníku výstavy Bonsaje
11. května 2018

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil zahájení 13. ročníku výstavy Bonsaje, které se konalo v pražské Botanické zahradě. V překrásně rozkvetlé zahradě vystavili milovníci a pěstitelé bonsají celkem 102 exponátů, které již zhlédlo velké množství návštěvníků. Jsme velice potěšeni, že v České republice je tolik obdivovatelů bonsají, a že návštěvníci Botanické zahrady mohou jejich prostřednictvím poznat blíže japonskou kulturu.


velvyslanecký pár a ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý (uprosřed)
náměstek pro rozvoj a koncepci BZ Eduard Chvosta (druhý zleva), tlumočník Robin Heřman (vlevo)


vystavené exponáty (102 bonsají)


velvyslanecký pár obdivuje bonsaje


návštěvníci uchváceni krásou bonsají

Hanami pořádané hlavním městem Prahou
6. května 2018

Dne 6. května se velvyslanec Shimazaki zúčastnil hanami, které pořádalo město Praha na pražském Výstavišti. Jsme velice potěšení, že si všichni zúčastnění mohli užít japonský starodávný zvyk vítání jara. Tento rok byla při této příležitosti vysazeno několik sakur a příští rok je naplánováno vysadit mnoho dalších. Přáli bychom si, aby i nadále vzkvétaly česko-japonské vztahy jako sakury v plném květu.


velvyslanecký pár a primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová

Vernisáž výstavy fotografa Zdeňka Thomy „Kouzelné Kjóto“
2. května 2018

Dne 2. května se velvyslanec Shimazaki zúčastnil vernisáže fotografií „Kouzelné Kjóto“ fotografa Zdeňka Thomy v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou senátora Hassana Meziana. Zdeněk Thoma jezdí do Japonska již 48 let a českému publiku představuje krásu Japonska a jeho přírodu a japonské zahrady. Za svou práci dostal pan Thoma v roce 2017 Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky. Přáli bychom si, aby fotografie pana Thomy inspirovaly mnoho občanů k návštěvě Japonska.


velvyslanec Shimazaki, pan Thoma, senátor Mezian


velvyslanec Shimazaki a pan Mezian obdivují fotografie pana Thomy

Setkání s účastníky Czech Japan Technology Partnership Conference
26. dubna 2018

Dne 26. dubna 2018 se velvyslanec Shimazaki účastnil Czech Japan Technology Conference, kterou pořádal Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT. Velvyslanec Shimazaki pronesl úvodní řeč a poté se účastnil diskuze s účastníky. Téma konference byl současný stav české politiky vysokoškolského prostředí a oblast IT. Účastníci se dozvěděli o možnostech spolupráce Japonska a České republiky v oblasti nových technologií.
Přáli bychom si, aby se i díky této konferenci spolupráce mezi oběma zeměmi i nadále prohlubovala


Velvyslanec Shimazaki při projevu

Návštěva podniku Toray Textiles Central Europe
22. března 2018

Dne 22. března uskutečnil velvyslanec Shimazaki návštěvu podniku Toray Textiles Central Europe (TTCE), jejíž náplní byla prohlídka továrny a diskuze s představiteli a zaměstnanci podniku. Během exkurze v továrně, která vyrábí podšívkové tkaniny, tkaniny pro výrobu airbagů a tiskové desky pro bezvodý ofset, se velvyslanec dozvěděl, že podnik dodává produkty s vysokou přidanou hodnotou odběratelům z celého evropského regionu a vynakládá vytrvalé úsilí na zachování špičkové kvality svých výrobků. Věříme, že tato firma s velkým počtem zaměstnanců bude trvale přispívat k prosperitě regionu a bude se nadále úspěšně rozvíjet jako přední výrobce moderních materiálů.


Velvyslanec Shimazaki (třetí zleva) se zástupci podniku TTCE

Prohlídka továrny

Setkání s absolventy stáží na japonských univerzitách
30. ledna 2018

Velvyslanec Shimazaki pozval do své rezidence členy Spolku absolventů stáží na japonských univerzitách (CKRN), české absolventy stáží Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci (JICA) a absolventy stáží v rámci organizace HIDA-AOTS. Absolventům působícím nyní v různých oborech v České republice děkujeme za to, že při své práci uplatňují zkušenosti, které nabyli v Japonsku a věříme, že budou nadále důležitými zprostředkovateli přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.


Velvyslanec Shimazaki při svém úvodním proslovu


Prof. Petr Kabele při svém proslovu


Velvyslanec Shimazaki s chotí a s účastníky setkání z řad členů Českého spolku absolventů stáží na japonských univerzitách (CKRN),
Českého spolku absolventů stáží Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci (JICA) a
Českého spolku absolventů stáží v rámci organizace HIDA-AOTS.

11. ročník novoročního koncertu Česko-japonské společnosti
27. ledna 2018

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil 11. ročníku novoročního koncertu Česko-japonské společnost, aby vyslechl japonskou píseň Furusato v podání sboru složeného z žáků Japonské školy v Praze a žáků Základní školy Františka Peřiny v Praze či skladby v podání dechového kvintetu, který tvořili japonští a čeští hudebníci. Jako překvapení pro diváky bylo zařazeno vystoupení velvyslance ve flétnovém kvartetu společně s bývalým členem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pikolistou Stanislavem Findou a japonskými žákyněmi druhého stupně základní školy za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery. Těšilo by nás, kdyby česko-japonská spolupráce v oblasti hudby přispěla k prohlubování přátelství mezi oběma zeměmi.


Vystoupení česko-japonského dechového kvintetu


Velvyslanec Shimazaki (vpravo) a flétnista Stanislav Finda (vlevo) při společném vystoupení

Zdvořilostní návštěva u předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka
13. 12. 2017

Dne 13. prosince vykonal velvyslanec Kaoru Shimazaki zdvořilostní návštěvu u předsedy Poslanecké sněmovny České republiky Radka Vondráčka, během které oba účastníci ocenili posílení vztahů mezi dolními a horními komorami parlamentů Japonska a České republiky. Jednalo se o návštěvu tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka v roce 2015, návštěvu tehdejšího místopředsedy dolní komory parlamentu Japonska Tatsua Kawabaty v roce 2016 a návštěvu místopředsedy horní komory parlamentu Japonska Akiry Gunjiho v roce 2017. Velvyslanec Kaoru Shimazaki i předseda Radek Vondráček se shodli na tom, že tyto vztahy je i nadále potřeba rozvíjet. Dohodli se také na společné snaze o posilování vzájemných vztahů obou zemí v oblasti kultury a hospodářství.


předseda Poslanecké sněmovny Vondráček a velvyslanec Shimazaki

Účast na prvním Café Hellichova
19. 12. 2017

Dne 19. prosince se v Japonském informačním a kulturním centru konalo konverzační setkání s názvem „Café Hellichova“, na kterém si Češi a Japonci povídali v japonštině. Jedním z témat, o kterém si živě povídali čeští studenti japonštiny a japonští studenti češtiny, byly japonské novoroční svátky. Během setkání také zazněla hudba z animovaných filmů studia Ghibli v podání velvyslance a jeho choti. Věříme, že Café Hellichova je vynikající příležitostí pro navázání přátelství mezi Japonci a Čechy, kteří se učí japonsky.


Velvyslanec při úvodním pozdravu


Úvodní pozdrav doc. Sýkory z Ústavu Dálného východu FF UK


Účastníci se představují


Účastníci se představují


Velvyslanec a jeho paní při hudebním vystoupení

Setkání s členy Asociace učitelů japonštiny
8. 12. 2017

Velvyslanec Shimazaki pozval na 8. prosince do své rezidence členy Asociace učitelů japonštiny v ČR. Tématem setkání bylo šíření výuky japonštiny v České republice. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím souteže v japonském přednesu (Nihongo benron taikai) i dalších aktivit podařilo mezi Čechy ještě více zvýšit zájem o studium japonštiny.


Velvyslanec Shimazaki s chotí (v popředí uprostřed) a členové Asociace učitelů japonštiny

Předávání japonského řádu- podzim 2017
Slavnostní předání řádu paní Vlastě Čihákové Noshiro
30. 11. 2017

Dne 30. listopadu proběhlo v rezidenci japonského velvyslance slavnostní předání řádu paní Vlastě Čihákové Noshiro. Paní Čiháková působila dlouhá léta v oblasti výtvarného umění a přispěla ke kulturní výměně mezi Japonskem a Českou republikou a k prohloubení vzájemného pochopení mezi oběma zeměmi. Paní Čihákové byl předán Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou. Paní Čiháková dostala během předávání blahopřejný dopis až z Japonska a také jí poblahopřáli přítomní, kteří se dostavili v hojném počtu. Předávání proběhlo v příjemné atmosféře a bylo vyjádřením díky paní Čihákové, která se zasloužila o vybudování základů přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. O předávání řádu vysílala také Česká televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000121130/video/585339"


velvyslanec Shimazaki předává osvědčení paní Čihákové


paní Čiháková s rodinou a velvyslaneckým párem

Účast na Japan Week
18. 11. 2017

Ve dnech 18. -23. listopadu se v Praze na Staroměstském náměstí a v Kongresovém centru konal 42. ročník Japan Week 2017, který představil rozmanité aspekty japonské kultury. Japan Week se v Praze konal již podruhé, poprvé zde proběhl v roce 2002. Tentokrát se Japan Weeku zúčastnilo kolem 1300 Japonců, kteří českému publiku představili různorodé současné i tradiční japonské umění a disciplíny, např. japonské jídlo, výstavy výtvarného umění, japonské sake, kaligrafii, čajový obřad, japonský tanec, manga či nail art. Velvyslanec Shimazaki se 18. listopadu zúčastnil slavnostního zahájení a uvítací recepce na Žofíně. 19. listopadu se v Kongresovém paláci zúčastnil slavnostního přestřihnutí stuhy, pronesl projev a také vyslechl projevy zástupců města Prahy a International Friendship Foundation. Přáli bychom si, aby se díky akcím jako je Japan Week i nadále prohlubovaly přátelské vztahy mezi Japonskem a Českou republikou.


velvyslanec Shimazaki hovoří na zahájení


představení bubnů wadaiko během zahájení


kagami biraki na zahájení, radní Wolf (druhý zleva), primátorka Krnáčová (čtvrtá zprava), předseda International Friendship Foundation pan Aichi (pátý zleva), velvyslanec Shimazaki (ve středu) a ostatní účastnicí


uvítací recepce na Žofíně


velvyslanec Shimazaki představuje japonské sake radnímu Wolfovi


během slavnostního přestřižení pásky


velvyslanec Shimazaki si prohlíží výstavu


velvyslanec Shimazaki si prohlíží výstavu

Návštěva Ústavu jaderného výzkumu
27. 11. 2017

Dne 27. listopadu navštívil velvyslanec Shimazaki Ústav jaderného výzkumu Řež, který se pyšní výzkumnými výsledky v mnoha vědeckých oblastí. Po prohlídce zařízení ústavu si velvyslanec Shimazaki pohovořil s přítomnými o možnostech vzájemného spolupráce Japonska a České republiky na poli jaderné energetiky.


Karel Křížek (generální ředitel ÚVJ Řež), velvyslanec Shimazaki a další představitelé


Velvyslanec Shimazaki při prohlídce


Projev na NEXI EGAP Joint Reinsurance Seminar: seminář o pojištění obchodu
23. 11. 2017

Velvyslanec Shimazaki se 23. listopadu zúčastnil semináře o pojištění obchodu a exportu NEXI EGAP Joint Reinsurance Seminar, který se konal v sídle exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP. Velvyslanec Shimazaki zde měl krátký projev a po semináři měl možnost pohovořit i s účastníky. Díky tomuto semináři se přítomní dozvěděli více podrobností o pojištění přeshraničních obchodních transakcí, které zprostředkovávají společností NEXI A EGAP.


Velvyslanec Shimazaki při projevu


Během semináře

Příspěvek na ekonomickém semináři o obchodní spolupráci ČR, EU a Asie
20. 11. 2017

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil ekonomického semináře o obchodní spolupráci ČR, EU a Asie v institutu CEVRO, kde přednesl svůj příspěvek na téma přínosu japonských firem pro českou ekonomiku a významu dohody o hospodářském partnerství mezi Japonskem a EU i dalších dohod o ekonomické spolupráci. Na semináři proběhla také čilá diskuze a podařilo se prohloubit znalosti návštěvníků semináře
v oblasti přínosu japonských firem působících v ČR pro českou ekonomiku a jejich informovanost o japonské hospodářské politice.


Velvyslanec Shimazaki při své přednášce


Atmosféra semináře

Setkání s dirigentem Hideaki Mutó
14. 11. 2017

Velvyslanec Shimazaki se poprvé setkal s dirigentem Hideaki Muto, který již dlouhá léta svou činností přispívá k hudebním vztahům a kulturní výměně mezi Japonskem a Českou republikou. Při setkání ve velvyslancově rezidenci spolu hovořili o spolupráci obou zemí na poli hudebním a její budoucí vývoji.


dirigent Hideaki Muto (třetí zleva), velvyslanec Shimazaki s chotí a další účastníci

Návštěva tenisového turnaje vozíčkářů Ferrmont Prague Cup Indoor 2017
12. 11. 2017

Velvyslanec Shimazaki s chotí zhlédnul finále dvouhry mužů, které se konalo v rámci mezinárodního turnaje vozíčkářů v Sport Centrum Step na Praze 9. Po skončení finále předal vítězi Takašimu Sanadovi pohár a popřál mu k vítězství. Takashi Sanada také zvítězil společně s Takuyou Mikim ve čtyřhře a ve třídě quad zvítězil Koji Sugeno. Rádi bychom popřáli všem hráčům k jejich sportovním úspěchům.


Velvyslanec Shimazaki gratuluje hráči Sanadovi


předseda Českého tenisového svazu vozíčkářů Martin Císař, Takashi Sunada a velvyslanec Shimazaki (řazeno zprava)

Účast na podzimním koncertě japonských studentů
12. 11. 2017

Podzimní koncert japonských studentů studující hudbu v České republice se tento rok odehrál v sále Martinů. Velvyslanec Shimazaki s chotí se ho zúčastnil a před jeho začátkem popřál studentům úspěšný koncert. Japonští studenti jsou díky hudbě spojovacím článkem mezi Českou republikou a Japonskem. Přáli bychom si, aby i nadále pokračovali v hudebních aktivitách.


Japonští studenti studující v České republice a velvyslanec Shimazaki s chotí


Během workshopu

Setkání s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou
24. 10. 2017

Velvyslanec Shimazaki navštívil primátorku hlavního města Prahy paní Adrianu Krnáčovou v její rezidenci. Hovořili spolu o spolupráci velvyslanectví a magistrátu na Japan Week, velké události chystané na listopad, jejímž cílem bude představit v České republice japonskou kulturu a podpořit mezilidské vztahy mezi Japonci a Čechy. Dalším tématem diskuze byla spolupráce u příležitosti 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, které si obě země připomenou v roce 2020.


Primátorka Prahy paní Adriana Krnáčová a velvyslanec Shimazaki

Zdvořilostní návštěva u ministra zahraničí Zaorálka
27. 09. 2017

Dne 27. září velvyslanec Shimazaki vykonal zdvořilostní návštěvu u ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, na které hovořil o návštěvách na vysoké úrovni, které se uskutečnily v uplynulých měsících. V lednu letošního roku navštívil Českou republiku ministr zahraničních věcí Japonska Fumio Kišida a v červnu navštívil Japonsko premiér Bohuslav Sobotka. Velvyslanec Shimazaki se s panem ministrem shodl na nutnosti prohlubování vzájemných vztahů obou zemí v oblastech kultury, ekonomiky a bezpečnosti. Oba diskutovali i další globální otázky.


Velvyslanec Shimazaki a ministr zahraničních věcí Zaorálek

Účast na vernisáži výstavy kaligrafie mistra Takemae Sekisai
14. 10. 2017

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil slavnostního zahájení výstavy kaligrafií pana Takemae Sekisai v Písecké Bráně v Praze. Návštěvníci vernisáže zhlédli živou ukázku mistra Takemae a také měli možnost zúčastnit se malé kaligrafické dílny, které opravdu mnozí využili, a to nejen dospělí, ale také děti. Věříme, že šíření japonské kultury prostřednictvím kaligrafie pomůže prohloubit vzájemné porozumění mezi oběma zeměmi.


Velvyslanec Shimazaki při proslovu
na zahájení výstavy kaligrafií
mistra Takemae Sekisai.


Takemae Sekisai při názorné ukázce.


Paní Radka Čáslavská (vpravo)
s chotí velvyslance.
Paní Radka ukazuje kaligrafii s významem „přítel“,kterou sama napsala.
(Maminkou paní Radky byla sportovní gymnastka Věra Čáslavská,
mj. držitelka zlatých medailí z Olympijských her v Tokiu v roce 1964)


Velvyslanec Shimazaki při rozhovoru s návštěvníky vernisáže, kteří právě vyslechli výklad o kaligrafii


Mistr Takemae Sekisai (vlevo) a velvyslanec Shimazaki s chotí.

Seminář o sake
12. 10. 2017

Ve spolupráci s pražskou pobočkou Japan External Trade Organization (JETRO) uspořádalo velvyslanectví seminář na téma japonského rýžového vína sake s cílem zvýšit zájem účastníků o tradici tohoto japonského nápoje a o budoucí strategie jeho vývozu. Na semináři se nejprve konala projekce filmu o sake. Následovaly prezentace pěti výrobců, které jsme za tímto účelem pozvali do České republiky a uskutečnila se ochutnávka. Účastníci semináře měli možnost navázat obchodní vztahy s japonskými výrobci. Střední a východní Evropa je oblast s velkou rezervou pro šíření japonské kuchyně i sake a přáli bychom si, aby díky tomuto semináři mohlo dobré japonské sake ochutnat co nejvíce Čechů.


Velvyslanec při úvodním proslovu


Japonští výrobci sake, kteří se představili na semináři

Návštěva podniku AGC Group
4. 10. 2017

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil exkurze do výrobních závodů AGC Flat Glass Czech a AGC Automotive Czech v Teplicích. Navštívil také specializovanou firemní Střední školu AGC a fotbalový klub FK Teplice, jejichž majoritním vlastníkem je AGC Flat Glass a.s. AGC Group je společností s velice pozitivní orientací na místní komunitu. Patří k největším japonským podnikům působícím v České republice a na trhu zaujímá významné postavení. Každý 6. automobil jezdící v Evropě má sklo vyrobené v českém závodě této firmy. Přesto, že v České republice je vážným problémem nedostatek pracovních sil, AGC Group se daří trvale udržovat stabilní růst. Přáli bychom si, aby se co nejvíce vědělo o činnosti japonské firmy, která v místě svého působení tak hluboko zapustila kořeny a aby se tím přátelské vztahy mezi Japonskem a Českou republikou dále posílily.


Velvyslanec Shimazaki sleduje výklad
o výrobě tzv. plochého skla


Velvyslanec Shimazaki při návštěvě
výukové hodiny na Střední škole AGC


Velvyslanec ve výrobní hale
poslouchá popis výroby předního skla


Na fotbalovém stadionu FK Teplice

Závěrečný koncert 26. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha
24. 9. 2017

Velvyslanec Shimazaki se zúčastnil závěrečného koncertu festivalu Mladá Praha, kde pronesl děkovnou řeč k hudebníkům i pořadatelům. Ve své řeči vyslovil velvyslanec Šimazaki přání, aby se festival i nadále rozvíjel a hudební výměna mezi Českou republikou a Japonskem i nadále pokračovala.


Velvyslanec Shimazaki při projevu
na recepci festivalu Mladá Praha


Předseda Festivalového výboru Čistecký
se zdraví s účinkujícími


Pianista Takumi Inagaki (15 let, Japonsko), houslistka Hana Chang (14 let, USA/Japonsko), velvyslanecký pár


Na závěr festivalu Mladá Praha byli hudebníci odměněni potleskem ve stoje
za své výkony

Projev na Czech Japan Technology Partnership Workshop
22. 9. 2017

Dne 22. září se velvyslanec Shimazaki zúčastnil na zahájení Czech Japan Technology Partnership Workshop, které pořádal Český institut informatiky a robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT, kde také na pronesl zahajovací řeč a poté diskutoval s účastníky. Během workshopu se mluvilo o spolupráci v průmyslových a vědeckých oborech obou zemí a také došlo k lepšímu porozumění využití japonských vyspělých technologií aplikovatelných na český Průmysl 4.0. Přáli bychom si, aby i nadále pokračovala spolupráce obou zemí v oborech vyspělých technologií.


Velvyslanec Shimazaki při projevu


Během workshopu

Účast na slavnostním sázení stromků pořádaném společností Toyoda Gosei Czech
16. 9. 2017

Dne 16. září se velvyslanec Shimazaki zúčastnil slavnostního sázení stromků, které pořádala společnost Toyoda Gosei Czech. Na této slavnosti také pronesl projev k přítomným. Společnost sídlící v Klášterci nad Orlicí úzce spolupracuje s místními obyvateli na rozvoji regionu. Během sázení stromků zasadili zaměstnanci společně s místními obyvateli přibližně pět tisíc stromků českého původu v okolí továrny. Přáli bychom si, aby zasazené stromky rostly navěky a staly se symbolem přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou a symbolizovaly oboustrannou prosperitu.


Velvyslanec Shimazaki při představování stromků


Ministr životního prostředí Brabec při sázení stromků společně s velvyslancem Shimazakim


Ministr životního prostředí Brabec, zaměstnanci společnosti Toyoda Gosei, velvyslanec Shimazaki

Mimořádný koncert v rámci 26. ročníku MHF Mladá Praha
14. 9. 2017

Velvyslanec Shimazaki a jeho choť se zúčastnili mimořádného koncertu v rámci 26. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, který společně organizovaly výkonný výbor festivalu, Velvyslanectví Polska a Velvyslanectví Japonska v ČR. Všichni mladí účinkující, japonská houslistka Ajana Cudži, český klavírista Miroslav Sekera i polské klavírní duo Wojciech Szymczewski a Bartosz Kołaczkowski,předvedli vynikající výkony. Po skončení se konalo přátelské setkání s umělci. Přáli bychom si, aby se spolupráce hudebníků z Japonska a zemí Visegrádské čtyřky i nadále rozvíjela a přinášela mnoho radosti posluchačům.


Velvyslankyně Grazyna Bernatowicz (uprostřed), Ayana Tsuji (třetí zleva), Wojciech Szymczewski (třetí zprava), Bartosz Kołaczkowski (druhý zprava), Miroslav Sekera (zcela vpravo) a velvyslanec Šimazaki s chotí


Houslistka Ayana Tsuji a Miroslav Sekera na koncertě

Setkání s čestnou předsedkyní Japonsko-české společnosti a zástupkyní výkonného výboru Central European Noh & Kyogen Culture Association
6. 9. 2017

Velvyslanec Shimazaki pozval do své rezidence paní Setsuko Otaka, čestnou předsedkyni Japonsko-české společnosti v Japonsku a zástupkyní výkonného výboru Central European Noh & Kyogen Culture Association a její doprovod. Tématy rozhovoru byly vztahy mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti divadla kjógen a možnosti budoucí spolupráce. Tentýž den se konalo představení Divadla Kjógen, které pro svou realizaci získalo podporu nadace Japan Foundation v rámci jejího programu vysílání japonských umělců do zahraničí. Z Japonska přijel herec kjógen pan Motohiko Šigejama. Společné představení japonského herce s českými se setkalo s velkým úspěchem. Věříme, že kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti tradičního divadla se bude i nadále rozvíjet.


Čestná předsedkyně paní Setsuko Otaka (druhá zleva), velvyslanec, jeho choť a další účastníci setkání

Kaligrafista Baikei Uehira na zdvořilostní návštěvě velvyslanectví
6. 9. 2017

Velvyslanec Shimazaki přivítal na velvyslanectví pana Baikeie Uehiru, který provádí živá kaligrafická vystoupení nejen v Japonsku, ale také v zahraničí. Hovořili spolu na téma šíření japonské kultury prostřednictvím kaligrafie.


Baikei Uehira a Torin Uehira při své kaligrafické demonstraci. Na flétnu nókan je doprovází paní Kumiko Nakano.


Baikei Uehira (uprostřed vlevo) s doprovodem, velvyslanec Shimazaki a zaměstnanci velvyslanectví

Setkání s nositelem Nobelovy ceny za medicínu profesorem Yoshinorim Osumim
27. 8. 2017

Nositel Nobelovy ceny za medicínu v roce 2016 profesor Yoshinori Osumi se zúčastnil 28. konference kvasinkové genetiky a molekulární biologie, která se konala v Kongresovém paláci v Praze. Profesor Osumi přednesl na zahájení konference přednášku. Při této příležitosti pohovořil s velvyslancem Shimazakim o biologii a medicíně


Profesor Osumi a velvyslanecký pár

Návštěva dětského sboru města Izumisano
19. 8. 2017

Dne 19. srpna navštívily děti z pěveckého sboru města Izumisano Japonské informační a kulturní centrum a zazpívaly velvyslaneckému páru píseň Furusato a další písně. Dětský sbor města Izumisano přijel do České republiky za účelem kulturní výměny mezi sbory. Velvyslanec Shimazaki děti přivítal a také jim sdělil více podrobností o letošním historickém výročí 60. let obnovení diplomatických vztahů mezi Japonském a Českou republikou. Přáli bychom si, aby i nadále pokračovala přátelská setkání mezi dětským sborem města Izumisano a lokálními dětskými sbory.


Dětský sbor města Izumisano při zpěvu


Dětský sbor města Izumisano a velvyslanecký pár

Slavnostní předání řádu panu Zdeňku Thomovi
15. 6. 2017

Dne 15. června proběhlo v rezidenci japonského velvyslance slavnostní předání řádu panu Zdeňku Thomovi. Pan Thoma je český fotograf a cestovatel. Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky byl panu Thomovi udělen za jeho dlouholeté úsilí při šíření japonské kultury. Předávání proběhlo v příjemné atmosféře díky všem zúčastněným, kteří se dostavili v hojném počtu, a také díky panu Thomovi, který významně přispěl k vytvoření pevných základů česko-japonských vztahů.


Osvědčení řádu předané panu Thomovi velvyslancem Shimazakim


Velvyslanec Shimazaki s chotí, rodina a přátelé pana Thomy

Zdvořilostní návštěva u ministra kultury Hermana
5. 6. 2017

Dne 5. června jsem vykonal zdvořilostní návštěvu u ministra kultury Hermana, na které jsme hovořili o různých sférách kulturní spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou. Tento rok je 60. výročím obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, a proto bych si přál, aby i nadále aktivně probíhala kulturní výměna, a aby se vztah mezi oběma zeměmi ještě více prohloubil.


Ministr kultury Herman a velvyslanec Shimazaki

Přednáška pana Shujiho Yonemury
5. 6. 2017

5. června se v Praze konala přednáška pana Shujiho Yonemury ze společnosti Pia Corporation, při které představil nový model recyklace. Recyklací starých materiálů za pomocí tradičních řemesel zachovává vzpomínky onoho předmětu, který by byl jinak určen k likvidaci. Přednášky se zúčastnili i zástupci českých medií. Ve stejný den mě v rezidenci navštívil pan Yonemura a zástupkyně sbírek umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze. Pohovořili jsme o možnostech kulturní výměny mezi Českou republikou a Japonskem.


Pan Yonemura během jeho přednášky o novém způsobu recyklace


Velvyslanec Shimazaki s chotí, pan Yonemura, zástupkyně Národní galerie

Projev při příležitosti položení základního kamene k výstavbě továrny Central Glass Czech
1. 6. 2017

Dne 1. června jsem se zúčastnil slavnostního položení základního kamene k zahájení výstavby továrny společnosti Central Glass Czech v Pardubicích, kde jsem také společnosti ve svém projevu poblahopřál, poté jsem pohovořil se zúčastněními. V nové továrně plánuje Central Glass vyrábět elektrolyt do baterií pro elektrické vozy. Přál bych si, aby se výrobkům Central Glass Czech podařilo v blízké budoucnosti vstoupit na evropský trh. Jsem si jist, že společnost Central Glass Czech přispěje k aktivnímu růstu ekonomiky nejenom v Pardubicích ale i v celém regionu. Také věřím, že díky takovému partnerství bude vztah výhodný pro Japonsko i Českou republiku.


Velvyslanec Shimazaki při projevu