Japonský národní den 2017 - recepce u příležitosti narozenin Jeho Veličenstva císaře


Velvyslanec Shimazaki uspořádal v úterý dne 5. prosince v pražském hotelu Hilton recepci k národnímu dni Japonska, která se již tradičně koná u příležitosti oslav narozenin Jeho veličenstva císaře (23. prosince). Této velké události se zúčastnilo na 440 hostů z řad představitelů vlády České republiky, důležitých osobností Parlamentu České republiky i zástupců ministerstev, dále se zúčastnili vedoucí představitelé ekonomických a sociálních institucí, kulturní osobnosti, velvyslanci ostatních zemí a zástupci japonských podniků působících na území České republiky.

Na slavnostním zahájení recepce nejprve zazněly hymny Japonska a České republiky v podání japonské operní pěvkyně, která žije a působí v Praze. Po úvodním proslovu velvyslance Japonska následoval proslov předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha.

Na letošní recepci byli hosté seznámeni s důležitými setkáními na nejvyšší úrovni, ke kterým v tomto roce došlo, s vyspělými japonskými technologiemi a výrobky i s japonskou kulturou. Tématu bilaterálních vztahů byla věnována výstava fotografií. Část snímků zachycovala návštěvu Jejich Veličenstev císaře a císařovny na výstavě Slovanské epopeje od Alfonse Muchy, která se konala v Tokiu u příležitosti 60. výročí obnovení bilaterálních diplomatických vztahů. Další vystavené fotografie byly věnovány setkání premiéra Bohuslava Sobotky s Jeho Výsostí korunním princem a jeho schůzce s japonským předsedou vlády Shinzoem Abem při červnové oficiální návštěvě českého předsedy vlády v Japonsku. Vystaveny byly také fotografie z lednové návštěvy tehdejšího ministra zahraničních věcí Japonska Fumia Kishidy a schůzky s jeho protějškem Lubomírem Zaorálkem. Výstava byla výstižnou ukázkou prohlubujících se vztahů mezi oběma zeměmi.

Ve spolupráci s Japonskou komorou průmyslu a obchodu v České republice jsme dále uskutečnili prezentaci vyspělých japonských technologií a výrobků. V předsálí byl vystaven televizor 4K od společnosti Panasonic, přední sklo pro automobil od společnosti AGC (Asahi Glass) či průmyslová robotická paže od Mitsubishi Electric a v hotelové lobby byl umístěn automobil od firmy Toyota. Kromě toho byly na místě k dispozici letáky představující činnost přibližně 250 japonských firem na území České republiky. Všechny expozice vzbudily u návštěvníků velkou pozornost.

Součástí ukázky japonské kultury a spolupráce na úrovni samospráv byly ikebana od Prague Sogetsu Study Group, propagační materiály o městě Kyoto, které je partnerským městem Prahy, propagační materiály a panenky Daruma z města Takasaki, partnerského města Plzně, fotografie a materiály poskytnuté městem Matsue, s nímž Česká republika navázala kontakt díky restauraci historického klavíru české výroby. Jako vždy si hosté mohli odnést také množství obecných propagačních materiálů o Japonsku a japonské kultuře včetně Informačního bulletinu, který připravuje naše velvyslanectví.

Přímo v sále bylo vystaveno několik velkoformátových děl s japonskou tematikou od fotografa Zdeňka Thomy, který letos na jaře z rukou velvyslance převzal Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky, který mu udělila japonská vláda.

V sále byly pro hosty připraveny rozmanité delikatesy japonské kuchyně včetně suši i ochutnávka japonského rýžového vína sake.
Prostřednictvím recepce jsme v příjemné atmosféře oslavili narozeniny Jeho Veličenstva císaře.

velvyslanec Shimazaki při setkání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem
japonská operní pěvkyně Kinjo Yukiko zazpívala českou i japonskou státní hymnu
velvyslanec Shimazaki při úvodním projevu
předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch při projevu
nabídka suši
představení 4K televizorů od společnosti Panasonic
předvedení automobilů firmy Toyota
ukázka automobilových skel vyrobených firmou AGC
ukázka průmyslového robota firmy Mitsubishi
výstava fotografií zachycující návštěvu Jejich Veličenstev císaře a císařovny na výstavě Slovanské epopeje od Alfonse Muchy v Tokiu či setkání premiéra Bohuslava Sobotky s Jeho Výsostí korunním princem
návštěvnící si prohlížejí výstavu fotografii zachycující setkání premiéra Bohuslava Sobotky s japonským předsedou vlády Shinzoem Abem či fotografie z návštěvy tehdejšího ministra zahraničních věcí Japonska Fumia Kishidy a schůzky s jeho protějškem Lubomírem Zaorálkem
propagační materiály a panenky Daruma z města Takasaki, partnerského města Plzně
propagační materiály o městě Kyoto,
které je partnerským městem Prahy
představení města Matsue
výstava děl s japonskou tematikou
od fotografa Zdeňka Thomy, který letos
na jaře z rukou velvyslance převzal Řád vycházejícího slunce se zlatými
a stříbrnými paprsky

ochutnávka sake přilákala mnoho návštěvníků

květinová výzdoba (ikebana) školy Sógecu