Slavnostní recepce roku 2016 u příležitosti císařových narozenin


V pátek 2. prosince 2016 se opět v hotelu Hilton v Praze konala recepce k Národnímu dni, která je zároveň oslavou narozenin Jeho Veličenstva císaře (23. prosince). Recepce se zúčastnili představitelé vlády, Senátu a Poslanecké sněmovny České republiky, dále představitelé ekonomických, společenských a kulturních organizací, velvyslanci mnoha zemí, diplomaté a zástupci japonských společností. Recepci navštívilo asi 400 osob, což je více než v minulém roce.

Během slavnostního zahájení zazpívala státní hymnu Japonska a České republiky japonská operní pěvkyně působící v Praze. Poté pronesl úvodní řeč velvyslanec Yamakawa a ministr průmyslu a obchodu Mládek.

Ve spolupráci s Japonskou komorou průmyslu a obchodu v České republice byly představeny japonské technologické divy - 4K televize od společnosti Panasonic, klimatizace od společnosti Daikin, autoskla vyráběná firmou AGC nebo robotické rameno od firmy Mitsubishi. Taktéž vozy Toyota, vystavené v hotelovém lobby, přitahovaly velkou pozornost návštěvníků.

Hosté měli dále k dispozici propagační materiály společnosti Japan Airlines a dalších více než 230 japonských společností působících v České republice, informační letáky projektů sesterských měst Praha – Kjóto a Plzeň – Takasaki nebo Informační bulletin vydávaný Velvyslanectvím Japonska v ČR. Květinovou výzdobu zajistila škola Sógecu. Dále měli návštěvníci možnost ochutnat japonské saké, suši a výrobky z rýže odrůdy košihikari z prefektury Niigata, které zajistilo japonské ministerstvo zemědělství. Věříme, že se hosté dobře bavili.

Japonská operní pěvkyně zazpívala českou i japonskou státní hymnu
Velvyslanec Yamakawa při úvodním projevu
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek při úvodním projevu
Nabídka suši připravených kuchařem pana velvyslance
Ochutnávka japonského saké
Japonské pokrmy připravené paní Darjou Kawasumiovou, která byla oceněna japonským ministerstvem zemědělství za zásluhy o popularizaci japonského jídla v zahraničí
Představení 4K televizorů od společnosti Panasonic
Předvedení automobilů firmy Toyota
Květinová výzdoba (ikebana) školy Sógecu
Ukázka automobilových skel vyrobených firmou AGC
Ukázka průmyslového roboru firmy Mitsubishi
Klimatizace od společnosti Daikin