Zpráva z kulturních akcí v červnu 2014

Přinášíme ohlédnutí za červnovými kulturními událostmi. Děkujeme za hojnou účast!

Zvláštní akce Roku výměny V4 + Japonsko:

Muzejní noc v Národní galerii – ukázka přípravy japonského čaje (14. června)
V rámci Pražské muzejní noci, kdy jsou pražská muzea a galerie až do pozdních nočních hodin přístupné veřejnosti, se v paláci Kinských konala ukázka přípravy japonského čaje s výkladem. Účastníci měli možnost ochutnat vynikající čaj připravený zkušeným lektorem a poznat různé druhy čaje i způsob jejich domácí přípravy.


Ukázka přípravy japonského čaje


Koncert: AGA-SHIO na festivalu UNITED ISLANDS (19. června)

Na tzv. Club Night v rámci UNITED ISLANDS, největšího multižánrového hudebního festivalu v Praze, vystoupilo duo japonských hudebníků AGA-SHIO, které tvoří hráč na Cugaru šamisen a jazzový pianista. Zcela vyprodanému sálu předvedli celou řadu úprav japonských skladeb, mezi nimiž nechyběly známé Cugaru džongara buši a Tabaruzaka. Jedalo se o jedinečnou příležitost slyšet novou a zajímavou kombinaci japonského hudebního nástroje šamisen a evropského klavíru. Duo AGA-SHIO sklidilo u českých posluchačů veliký úspěch, dvakrát přidávali.


Přednášky v JICC

Zvyky v průběhu života Japonců od narození až do smrti (12. června)

Svatba a pohřeb, jak je v Evropě neznáme... Oblíbená přednášející Ludmila Nakagoshi představila zvyky vážící se k událostem během života v Japonsku a jejich význam. Její zajímavá přednáška nás seznámila s pohledem Japonců na život, smrt a náboženství.


Půl roku v japonské rodině, druhá část: cestování po Japonsku (17. června)

Zuzana Cabejšková tentokrát vyprávěla o svém cestování po Japonsku, kde se zúčastnila půlročí studijní stáže a bydlela v japonské rodině. S využitím mnoha fotografií líčila své bohaté zážitky z nezvyklého cestování stopem. Co je na cestování po Japonsku zábavné a zajímavé, nejsou podle Zuzany Cabejškové jen příroda, lázně či dobré jídlo, ale také setkávání, seznamování a komunikace s lidmi.


Do Japonska levně a bez obav (18. června)

Hana Dušáková má jako průvodkyně velice bohaté zkušenosti s cestováním po Japonsku. Ve své přednášce hovořila o dopravě, jídle i ubytování a nezapomněla na žádnou užitečnou informaci, kterou potřebuje ten, kdo se chystá do Japonska sám bez cestovní kanceláře a co nejvýhodněji. Všeobecně se má za to, že v Japonsku je draho, ale díky Haně Dušákové víme, že levné možnosti ubytování i stravy také existují.

Další akce

Bodaidžu macuri (6. -7. června)

Také letos se Vvelvyslanectví Japonska v ČR spolu s Česko-japonskou společností a Nadací Japonské společnosti v ČR podílelo na pořádání Bodaidžu macuri, festivalu, který nabízí japonskou kulturu pod širým nebem. První den se uskutečnilo představení frašek kjógen či vystoupení hráče na šamisen, zatímco druhý den si zájemci mohli vyzkoušet tlučení omoči, psaní japonské kaligrafie a deskovou hru go. Letos jsme měli štěstí na krásné počasí a velký počet návštěvníků.


Účastníci nesou omikoši 


Při tlučení koláčků omoči