Realizace představení kjógen v rámci oslav 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou (23. září)


Dne 23. září 2020 se ve Valdštejnské zahradě v Praze konalo představení japonského tradičního divadelního žánru kjógen v podání českého Divadla kjógen, které Velvyslanectví Japonska uspořádalo ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky. Událost poctili svou účastí předseda Senátu Miloš Vystrčil, místopředseda Senátu Jiří Růžička, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček s rodinou, náměstkyně ministra zahraničních věcí Michaela Marksová, předseda Meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko poslanec Jiří Ventruba, dále osobnosti z řad držitelů Řádu vycházejícího slunce, zástupci ministerstev i kulturních a akademických institucí a také další osoby, které se významným způsobem podílejí na posilování vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Více než tři tisíce diváků pak zhlédlo živé vysílání celého představení na internetu. Touto událostí se nám podařilo 100. výročí společně oslavit způsobem, jaký tak velkému jubileu přísluší.

Velvyslanec Shimazaki ve svém proslovu během slavnostního zahájení večera vyjádřil úctu našim předchůdcům na české i japonské straně za sto let jejich úsilí. Řekl, že současné vřelé vztahy pramení mimo jiné z existence společných základních hodnot a že věrnost, s jakou český soubor dokáže interpretovat nesmírně náročné tradiční japonské divadlo, vynikajícím způsobem symbolizuje hluboké vzájemné porozumění, kterému se Česká republika a Japonsko těší. Předseda Senátu Vystrčil ve svém projevu prohlásil, že od roku 1920 prošla tato země několika změnami uspořádání, ale vztahy s Japonskem si udržela a vyslovil přání, aby naše přátelství pokračovalo dalších sto let. Ministr zahraničních věcí Petříček pak zmínil, že ve skutečnosti sahají počátky vztahů obou zemí do doby před více než sto lety a ocenil, že zejména během posledních dvou desetiletí došlo díky společným základním hodnotám k jejich posílení. Vyjádřil také přání, aby se v příštím roce uskutečnily olympijské hry v Tokiu.

Po zahájení následovalo představení dvou her z repertoáru Divadla kjógen. Tou první bylo Velké prádlo o manželovi, kterému došla trpělivost s ustavičným sekýrováním své manželky a tchýně a pokusil se získat si úctu, jakou zasluhuje hlava rodiny. Druhou byl Hlemýžď o tom, jak sluha hledal na pánův příkaz hlemýždě, o kterém se jeho pán domníval, že je lékem na dlouhověkost, ale místo toho našel horského mnicha, jenž využil sluhovy hlouposti pro své pobavení a obětí jeho kouzla se nakonec stal i pán, který se mezitím vydal sluhu hledat. Obě komické hry doprovázel hlasitý smích z publika. Zejména hra Hlemýžď je kvůli náročnosti na souhru a tanečním prvkům i v Japonsku považována za velmi obtížnou, ale herci Divadla kjógen se jí zhostili naprosto bravurně.

Rádi bychom tímto vyjádřili upřímný dík Senátu Parlamentu České republiky, České tiskové kanceláři, společnosti Japan Tobacco International a všem jednotlivcům, kteří pomohli toto slavnostní představení uspořádat.

Záznam z představení je nadále k dispozici na této stránce. Užijte si zábavné představení z pohodlí domova!